Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

| dodał:

XXIV Niedziela Zwykła – 17 IX 2023

1. Dzisiejsza niedziela jest Dniem Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się też dziś za Ojczyznę, wspominając 84rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

2. Dziś na Mszę św. o godz. 1800 zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i ich rodziców. Rodzice podczas Mszy przekażą uroczyście świecę chrzcielną swoim dzieciom. Po Mszy św. ważne spotkanie dla młodzieży i rodziców dotyczące programu spotkań.

3. UROCZYSTOŚCI XV-lecia beatyfikacji Ks. Michała Sopoćki, Święto Św. Michała Archanioła i Uroczystość Rocznicy Poświęcenia oraz Dni Patronalne Białegostoku będą się odbywały od 23 do 30 września; szczegółowy program zamieszczony jest na stojakach przed świątynią oraz na stronie parafii.

4. Jutro (18.09) przypada Święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci z rodzicami na Msze Święte; po Mszy Św. o godz. 1800 odprawione będzie nabożeństwo do Św. Stanisława Kostki.

5. Nowenna do bł. Michała Sopoćki rozpocznie się we wtorek 19 września i będzie odprawiana codziennie o godz. 1500.

6. Święto św. Mateusza, Ap. i Ew. przypada we czwartek 21 września.

7. W następną niedzielę 24 września odbędzie się ostatni etap pielgrzymowania „Białostockim Szlakiem Bł. Michała Sopoćki”; Msza Święta o godz. 1630 w kaplicy przy ul. Poleskiej, po niej (o godz. 1730) przejście do naszego sanktuarium.

8. Prasa Katolicka: Idziemy, Gość Niedzielny.

9. Bóg zapłać naszym Dobroczyńcom.

Dziś odbędzie się Podlaski Marsz dla życia połączony z Piknikiem Rodzinnym. Inauguracja o godz. 12.00 Eucharystią w bazylice św. Rocha. Po Mszy św. (ok. godz. 13.00) marsz wyruszy w stronę Archikatedry i zakończy się piknikiem na placu przed Kinem Ton.

Jubileusz 15-lecia Cudu Eucharystycznego w parafii pw. św. Antoniego w Sokółce odbędzie się 1 października 2023 r. Rozpocznie go jubileuszowa Msza św. sprawowana przez J.E. Abp. Józefa Guzdka o godz. 11.00.

Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku zaprasza na wykład otwarty „Pieśni szczygła, czyli kilka myśli o wychowaniu. Jak być rodzicem nastolatka i nie zwariować”, który przedstawi o. Paweł Koniarek. Zapraszamy w sobotę 23 września do sali na I piętrze w budynku tuż za archikatedrą białostocką. Wykład zaczyna się o 10:00 a poprzedza go 45min adoracja Najświętszego Sakramentu.

=========================================

Litania do Św. Stanisława Kostki

Kyrie elejson – Chryste Elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – Królowo wyznawców – módl się za nami

Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej – módl się za nami

Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa – módl się za nami

Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu – módl się za nami

Święty Stanisławie, wierny synu Maryi Panny – módl się za nami

Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie – módl się za nami

Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami – módl się za nami

Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania – módl się za nami

Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności – módl się za nami

Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy – módl się za nami

Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości – módl się za nami

Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców – módl się za nami

Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa – módl się za nami

Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości – módl się za nami

Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego – módl się za nami

Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany – módl się za nami

Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył – módl się za nami

Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał – módl się za nami

Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony – módl się za nami

Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział – módl się za nami

Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie – módl się za nami

Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił – módl się za nami

Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę nasz w niebezpieczeństwach ratował – módl się za nami

Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej – módl się za nami

Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza – módl się za nami

Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli – uproś nam u Boga

Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali – uproś nam u Boga

Abyśmy cnoty Twe naśladowali – uproś nam u Boga

Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali – uproś nam u Boga

Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie zeszli – uproś nam u Boga

Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli – uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego

W: I ukazał Mu Królestwo Boże

Módlmy się:

Boże, który wśród wielu cudów swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.


Modlitwy do św. Stanisława


Modlitwa o prawdziwą miłość
Boże, który jesteś Miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy – za przykładem Świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o wierność Bogu
Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś Świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy – dzięki wstawiennictwu i opiece Świętego Stanisława – do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Amen.

Modlitwa o świętość życia
Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy – w przyjaźni z Tobą wzrastając – za wstawiennictwem Świętego Stanisława – przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o dar mądrości
Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Świętego Stanisława, oświeć światłem swej mądrości umysły nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by prawda którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o zachowanie czystości
Ojcze Niebieski, serdecznie Cię prosimy, oczyść sumienia i za wstawiennictwem Świętego Stanisława racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy, jak On, służyli Tobie w czystości ciała i duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o dobrą śmierć
Wysłuchaj, Panie prośby nasze, które za przyczyną Świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o miłość do Maryi
Boże, któryś świętego Stanisława w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce jego serdeczną synowską miłością ku najświętszej Matce Zbawiciela, Maryi Pannie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała tobie służąc, codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.