Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

| dodał:


1. Dzisiaj za odmówienie hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Informujemy, że zakończył się czas dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszach Świętych niedzielnych oraz w uroczystości obowiązujące. Z dyspensy mogą korzystać jedynie osoby, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych niezależnych od nich przeszkód nie mogą uczestniczyć w Mszach Świętych w świątyni.

2. Jutro Święto NMP Matki Kościoła, dodatkowa Msza Św. z nabożeństwem dla chorych odprawiona będzie o godz. 1630; nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa będą odprawiane po Mszy Świętej o godz. 18.00.

3. I czwartek (4 czerwca) - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana -Msza Święta o godz. 1800, nabożeństwo czerwcowe z modlitwą o powołania z udziałem Wspólnoty Eucharystycznej (adoracyjnej); po spotkaniu konferencja (w głównej świątyni). 1.); 

Również w czwartek po Mszy Świętej o godz. 1800 powracamy do cyklu katechez o EUCHARYSTII. Zapraszamy wszystkie osoby uczestniczące od początku oraz każdego, kto chce pogłębić swoją wiedzę nt. Eucharystii – UCZTY MIŁOŚCI.

4. I piątek (5 czerwca): godz. 1630 – Msza Święta dla uczniów klas czwartych; 1730 – spowiedź przed I Komunią Św.; o godz. 2100 przy ołtarzu papieskim uroczysty Apel Jasnogórski w dniu 29. rocznicy wizyty papieskiej w Białymstoku.

5. W sobotę 6 czerwca w czasie Mszy Świętych o godz. 1000 i 1200 dzieci z klasy III B SP 26 w Białymstoku przystąpią do pierwszej komunii świętej, spowiedź dzieci i rodzin w piątek o godz. 1730; z racji I soboty po Mszy Świętej o godz. 700 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

6. W najbliższą niedzielę przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej; będzie to pierwsza niedziela (różaniec i procesja wg stałego porządku).

7. Ze względu na to, że obecny tydzień to „ostatni czas” spowiedzi i komunii św. wielkanocnej, poza Mszami Świętymi spowiadać będziemy codziennie w godz.: 14-15; 17-18 (w głównej świątyni); 20-21 (w dolnym kościele) - zapraszamy.

8. Intencje modlitewne na VI: KŻR – za biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane oraz o nowe powołania do służby w Kościele; Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa – za dzieci i młodzież szkolną, zwłaszcza za dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej.

9. Na regałach znajduje się prasa katolicka: Idziemy i Gość Niedzielny; Drogi Miłosierdzia, Nasza Arka i Miłujcie się. Zachęcamy do lektury.

10. W tym tygodniu przeprowadzono prace pomiarowe i przygotowawcze nagłośnienia; instalacja nowego nagłośnienia planowana jest w terminie 22-26 czerwca; 

w związku z tym wszystkie Msze Święte do 21 czerwca będą ponownie w głównej świątyni.

================================================================

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju wg organów państwowych poprawiła się na tyle, że możliwe stało się dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń, nałożonych na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie. W efekcie, zostały zniesione w dużej mierze dotychczasowe restrykcje, dając nam tym samym możliwość powrotu do normalnego życia i funkcjonowania.

Wyrażam naszą wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy niestrudzenie pełnili posługę na froncie walki z koronawirusem ryzykując niejednokrotnie swoim życiem. Wszystkich otaczam szczególną modlitwą wdzięczności za ofiarną i budującą postawę miłosierdzia.

Modlitwą obejmuję wszystkich, którzy zostali dotknięci chorobą, zaś osoby zmarłe polecam miłosierdziu Bożemu.

W związku z postępującą normalizacją życia i społecznych zasad funkcjonowania, przesyłam nowe rozporządzenia, którymi należy się kierować w organizowaniu życia parafialnego.

1.Z dniem 25 maja 2020 r. wygasła dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach daje możliwość udziału w liturgii wiernym z zachowaniem jednak dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa. Zachęcam gorąco wszystkich wiernych do ponownego podjęcia regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i unikania grzechu ciężkiego związanego z jej opuszczaniem.

2.Dyspensę od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy św. na okres do końca czerwca br. przedłużam tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), bądź przebywających w kwarantannie.

3.Ponawiam zachętę do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia sakramentalnego. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby wierni korzystali z Mszy św. i innych sakramentów, również w dni powszednie. Przypominam raz jeszcze, że przestrzeń wirtualna nie może zastąpić rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., a jest sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów. Stąd, należy ograniczyć transmisje Mszy św. przez media.

4.W parafiach można organizować regularne spotkania formacyjne, katechetyczne i inne, z zachowaniem wspomnianych środków bezpieczeństwa. Ewentualne wyjazdy formacyjne grupowe muszą spełniać obowiązujące wymogi sanitarne.

5.Mając na uwadze nowe decyzje służb medycznych w zgromadzeniach poza budynkami może uczestniczyć do 150 osób. Uwzględniając powyższe zasady wszystkie procesje Bożego Ciała należy zorganizować tylko na terenie przykościelnym, a nie na ulicach miast i miejscowości.

6.Organizowanie Sakramentu Bierzmowania będzie możliwe od 1 lipca 2020 r.

Jeszcze raz wszystkim wyrażam wdzięczność za wspólny wysiłek w niesieniu wszelkiej pomocy duchowej i pasterskiej wiernym w trudnym okresie epidemii koronawirusa. Niech Dobry Bóg Wam wynagrodzi za umożliwianie wiernym życia sakramentalnego i za każdy gest waszej samarytańskiej pomocy.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię.

Abp Tadeusz Wojda

METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Białystok, dnia 28 maja 2020 r.

Nr 291/20/A