Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
V NIEDZIELA WIELKANOCNA

| dodał:

V Niedziela Wielkanocna – 2 V 2021

1. W dzisiejszą niedzielę przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jutro 3 maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski; porządek Mszy Świętych niedzielny. Po Mszach Świętych o godz. 1030 i 1500 odmawiany będzie akt zawierzenia matce bożej z okazji 1050. rocznicy chrztu polski.

3. W jutrzejszą uroczystość przypada również 230 rocznica uchwalenia „Ustawy Rządowej” - Konstytucji 3 maja, natomiast obecny rok 2021 jest ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Konstytucji. To ważne wydarzenie niech będzie przypomnieniem dla parlamentarzystów i polityków, że zostali wybrani/powołani do pełnienia służby w Ojczyźnie, nie zaś do forsowania swoich ideologii wrogich narodowi lub też do dbania o własne interesy. Dla wszystkich wiernych, zarówno ta uroczystość jak i cały rok niech będzie wezwaniem do modlitwy za Ojczyznę i rządzących.

4. I czwartek miesiąca: spotkanie Wspólnoty Adoracyjnej po Mszy Świętej o godz. 1800; w tym dniu przypada święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.

5. I piątek; nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy Świętej o godz. 700 i 1800; Msza Święta dla uczniów o godz. 1630 w dolnym kościele.

6. Uroczystość Św. Stanisława, Bpa, M, głównego patrona Polski oraz imieniny Ks. Abpa Stanisława – w sobotę 8 maja.

7. Prasa: Idziemy, Gość Niedzielny (na regałach); wydawnictwa o miłosierdziu Bożym i dewocjonalia (w sklepiku).

8. Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu – całodziennej oraz nocnej w czwartek i piątek.

9. Zmarli w III i IV: + Krystyna Łaguna, Danuta Wojewódzka, Dariusz Sokólski, Władysław Czudzinowicz, Stanisław Siwik, Elżbieta Chyża, Edyta Gryko, Witold Puchalski, Regina Haponiuk, Marcin Burzyński, Barbara Moroz, Jolanta Prochaska, Bogdan Łazar, Jan Polak, Maria Zajdel, Konrad Nosorowski. Wieczny odpoczynek…

10. Bóg zapłać Dobroczyńcom.

-----------------------

ADORACJA WIELKANOCNA „SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO”

I CZWARTEK MAJA 2021

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Święty Paweł napisał, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1 Kor 15, 14). Panie Jezu, gdyby nie było Twojego zmartwychwstania, nie moglibyśmy teraz trwać przed Tobą na modlitwie. Daremne byłoby nasze codzienne wstawanie, wszelkie prace i modlitwy. Spraw, prosimy, aby wszyscy nasi bracia i siostry na całym świecie mogli Ciebie poznać zwycięskiego i królującego.

Prowadzeni Twoim słowem chcemy w tej modlitwie spotkać Ciebie na różnych kontynentach. Pragniemy Tobie zawierzać wszystkich ludzi, a także posługę misjonarzy, którzy wśród nich pracują.


1.SPOTKANIE MIMO GŁODU

Z Ewangelii św. Jana ‒ J 21, 4-7

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy macie, co na posiłek?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze.

Panie Jezu Zmartwychwstały, przyszedłeś wczesnym rankiem do apostołów i zatroszczyłeś się o to, czy nie byli głodni. Ty zauważasz wszystkie, nawet najmniejsze, potrzeby człowieka i potrafisz im zaradzić. Prosimy Cię za narody, które tak często cierpią głód, oraz za wszystkich posługujących tam misjonarzy.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, PANIE.

Za radość wszystkich, którzy potrafią Cię chwalić nawet w niedostatku, dziękujemy Ci, Panie.

Za tych, którzy pomagają najbiedniejszym zdobyć pracę i jedzenie, dziękujemy Ci, Panie.

Za tych, którzy troszczą się o najbardziej potrzebujących, dziękujemy Ci, Panie.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE.

Abyśmy umieli szanować pożywienie, prosimy Cię, Panie.

Abyśmy potrafili dzielić się z innymi tym, co od Ciebie otrzymujemy, prosimy Cię Panie.

Abyśmy zauważali Twoje codzienne podarunki i potrafili się nimi cieszyć, prosimy Cię, Panie.


2.SPOTKANIE MIMO ŁEZ

Z Ewangelii św. Jana ‒ J 20, 11-16

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się 65 i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu!

Panie Jezu Zmartwychwstały, wyszedłeś na spotkanie płaczącej Magdalenie, żeby ją pocieszyć. Prosimy Cię za narody Ameryki, które płaczą z powodu wojen domowych, prześladowań politycznych i systemów totalitarnych. Prosimy za wszystkich posługujących tam misjonarzy.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, PANIE.

Za publicznie wyznawaną wiarę przez narody misyjne, dziękujemy Ci, Panie.

Za dbałość o swoją ziemię i kulturę, dziękujemy Ci, Panie.

Za tych, którzy troszczą się o pokój i pojednanie, dziękujemy Ci, Panie.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE.

Abyśmy potrafili doceniać i szanować naszą kulturę, prosimy Cię, Panie.

Abyśmy budowali pokój w swoich rodzinach i miejscach pracy, prosimy Cię, Panie.

Abyśmy potrafili z odwagą wyznawać naszą wiarę, prosimy Cię, Panie.


3.SPOTKANIE MIMO POŚPIECHU

Z Ewangelii według św. Mateusza ‒ (Mt 28, 5-10)

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie, więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

„Idźcie szybko”, „pośpiesznie odeszły”… Panie Jezu Zmartwychwstały, prosimy Cię za narody Europy żyjące w pośpiechu, aby nie zagubiły Ciebie.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, PANIE.

Za cywilizację europejską, która przyczyniła się do krzewienia wiary w Ciebie, dziękujemy Ci, Panie.

Za tak wielu misjonarzy z Europy, którzy przed laty z pospiechem nieśli Dobrą Nowinę, dziękujemy Ci, Panie.

Za wszelkie organizacje, które pomagają potrzebującym na całym świecie, dziękujemy Ci, Panie.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE.

Abyśmy potrafili zatrzymać się na codziennym spotkaniu z Tobą w modlitwie, prosimy Cię, Panie.

Abyśmy umieli zauważać innych obok nas, prosimy Cię, Panie.

Abyśmy byli Twoimi prawdziwymi świadkami w zabieganym świecie, prosimy Cię, Panie.


4.SPOTKANIE MIMO NIEZROZUMIENIA

Z Ewangelii według św. Łukasza ‒ (Łk 24, 13-16. 25-27):

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym 67 wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że Go nie poznali. (…) Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Nie wszyscy mają możliwość zdobywania wiedzy i zrozumienia otaczającego świata i historii. Panie Jezu Zmartwychwstały, prosimy Cię za ludy Oceanii, które z powodu odległości i braku nauczycieli wciąż jeszcze mają utrudniony dostęp do edukacji. Prosimy za wszystkich posługujących tam misjonarzy.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, PANIE.

Za pragnienie edukacji wśród mieszkańców Oceanii, dziękujemy Ci, Panie.

Za wszystkich, którzy nas uczyli i wychowywali, dziękujemy Ci, Panie.

Za tych, którzy dzisiaj pomagają nam zrozumieć Ciebie i pokazują nam właściwą drogę, za spowiedników i kierowników duchowych, dziękujemy Ci, Panie.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE.

Abyśmy potrafili właściwie korzystać ze zdobywanej wiedzy, prosimy Cię, Panie.

Abyśmy nie odchodzili od Ciebie w chwilach niezrozumienia i trudności, prosimy Cię, Panie.

Abyśmy chętnie dzielili się naszymi zdolnościami i talentami, prosimy Cię, Panie.


5.SPOTKANIE MIMO LĘKU

Z Ewangelii według św. Łukasza ‒ (Łk 24, 36-40. 46-48)

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem (…) i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

Panie Jezu Zmartwychwstały, przyszedłeś do zalęknionych i ukrywających się w Wieczerniku apostołów, żeby dodać im odwagi i posłać do dawania świadectwa. Polecamy Ci te wszystkie narody Azji, które wciąż jeszcze muszą ukrywać się z wyznawaniem wiary w Ciebie, a chrześcijaństwo w ich krajach jest prześladowane. Prosimy za wszystkich posługujących tam misjonarzy.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, PANIE.

Za świadectwo wielu męczenników, również tych nam współczesnych, którzy oddają życie za wiarę, dziękujemy Ci, Panie.

Za kapłanów, osoby konsekrowane i katechistów z gorliwością posługujących w ukryciu, dziękujemy Ci, Panie.

Za wszystkich, którzy mimo leku głoszą Twoje zmartwychwstanie, dziękujemy Ci, Panie.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE.

Abyśmy umieli przyznawać się do Ciebie przed innymi ludźmi, prosimy Cię, Panie.

Abyśmy nie lękali się opinii ludzkiej, prosimy Cię, Panie.

Abyśmy czuli się prawdziwie posłanymi przez Ciebie do świata, prosimy Cię, Panie.

Modlitwa na zakończenie Boże Ojcze, Twoja zbawcza miłość obejmuje każdego człowieka. Ty posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który w mocy Ducha Świętego nieustannie posyła swój Kościół do narodów. Spraw, prosimy, byśmy byli świadomi obowiązku, który wypływa z przyjęcia chrztu św. właśnie w tym Kościele i byśmy z wiernością Tobie byli Twoimi świadkami. Prosimy Cię także, abyśmy z gorliwością starali się wzbudzać w sercach wierzących pragnienie świadczenia o Tobie i Twojej miłości, a także prawdziwą troskę o powołania misyjne oraz nowy zapał do misyjnego zaangażowania. Maryjo, Królowo Apostołów i Gwiazdo Ewangelizacji, zatroskani o rozkrzewianie wiary na całym świecie zawierzamy Tobie dzieło animacji i współpracy misyjnej Kościoła. Ufamy, że z Twoją pomocą będziemy ofiarnie i owocnie służyć dziełu ewangelizacji. Amen.

Błogosławieństwo

Pieśń na zakończenie