Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
V NIEDZIELA WIELKANOCNA

| dodał:

V Niedziela Wielkanocna – 10 V 2020

1. W tym roku, 18 maja przypada stulecie urodzin Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II. Pragniemy podziękować Bogu za dar WIELKIEGO RODAKA w czasie Nowenny za jego wstawiennictwem, odprawianej od 9 do 17 maja. Nowenna będzie połączona z różańcem o godz. 2030 i Apelem Jasnogórskim w głównej świątyni. Z tego względu adoracja wieczorna Najświętszego Sakramentu - od soboty 9 maja - będzie również w głównej świątyni.

2. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda zachęca wiernych Archidiecezji Białostockiej do podjęcia inicjatywy Papieża Franciszka, aby czwartek 14 maja 2020 roku był dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii korona wirusa.

3. Metropolita przedłużył również do 25 maja czas dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. dla osób chorych i czujących zagrożenie, zachęcając jednocześnie te osoby do głębszego kontaktu ze Słowem Bożym i duchowego spotkania z Chrystusem w sakramencie Eucharystii; osoby, które czują się w pełni sił zapraszamy na Msze Święte do świątyni, zwłaszcza na godziny, kiedy jest najmniej osób (1145 i 1230).

4. W związku z możliwością obecności w świątyni większej liczby osób staje się możliwe wznowienie spotkań formacyjnych wspólnot parafialnych. W poniedziałki po nabożeństwie majowym będzie konferencja i modlitwa wspólnoty Ruch Rodzin Nazaretańskich; we wtorki wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”.

5. Wspomnienie NMP z Fatimy – środa (13.05): różaniec po Mszach Świętych o godz. 700i 1500; Wieczernik Fatimski po Mszy Świętej o godz. 1800.

6. Święto Św. Macieja, Ap - czwartek (14.05).

7. Święto Św. Andrzeja Boboli, prezb, męczennika – sobota (16.05). 

8. W niedzielę 17 maja w czasie Mszy Świętej o godz. 10.30 do pierwszej komunii świętej przystąpi Laskowska Małgorzata, uczennica klasy III C Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku.

9. Prasa: Idziemy, Gość Niedzielny (na regałach); wydawnictwa o miłosierdziu Bożym i dewocjonalia (w sklepiku).

10. Msze Święte w tygodniu: godz. 630, 700, 1500 i 1800 (główna świątynia); ADORACJA całodzienna (dolny kościół); wieczorna (główna świątynia).

11. Bóg zapłać Dobroczyńcom.

======================

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO

Kolejne znoszenie przez organy państwowe ograniczeń epidemiologicznych pozwalają patrzeć z większą nadzieją na szybszą normalizację życia religijnego w naszych parafiach. Dziękujemy za to Panu Bogu, ale też i nie ustajemy w modlitwie, aby pandemia koronawirusa ustąpiła całkowicie. W związku z powyższym przesyłam nowe rozporządzenia, którymi należy się kierować w organizowaniu życia parafialnego.

1.Do 25 maja 2020 r. zostaje przedłużona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Biorący udział w liturgii powinni zachować obowiązujące przepisy sanitarne.

2.Zachęcam do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia sakramentalnego. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby wierni korzystali z Mszy św. i innych sakramentów, w dni powszednie, w oczekiwaniu na decyzję, kiedy w niedzielę będzie można bez ograniczeń uczestniczyć w Eucharystii. Przestrzeń wirtualna nie może zastąpić rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., a jest sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów.

3.Przypominam, że dopuszcza się, na prośbę rodziców, możliwość organizowania I Komunii Św. indywidualnej lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Decyzję w tej sprawie podejmuje miejscowy Proboszcz w uzgodnieniu z rodzicami, uwzględniając aktualne przepisy sanitarne.

4.Zalecam, aby w niedzielę 17 maja 2020 r. we wszystkich kościołach parafialnych Archidiecezji została odprawiona Msza św. w intencji dziękczynnej w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.

5.Do odwołania zawieszam organizowanie Sakramentu Bierzmowania.

6.Zostają odwołane:

a.Piesza Pielgrzymka Kobiet do Świętej Wody 23 maja 2020 r.

b.IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszkomunijnych do Sokółki 6 czerwca 2020 r.

c.V Rowerowa Pielgrzymka do Różanegostoku w dniach 20-21 czerwca 2020 r.

d.XL Piesza Pielgrzymka do Różanegostoku w dniach 26-28 czerwca 2020 r.

e.XXIV Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka Rodzin do Juchnowca 4 lipca 2020 r.

f.Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę „Rowerymka” w dniach 3-10 sierpnia 2020 r.

g.XXXIV Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 30 lipca - 12 sierpnia 2020 r.

h.XXVIII Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna w dniach 16-25 sierpnia 2020 r.

Wszystkim wyrażam wdzięczność za podejmowane inicjatywy duszpasterskie, również te za pośrednictwem środków komunikacji społecznej, aby w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa, zapewnić wiernym stały kontakt ze Słowem Bożym i uczestnictwo w życiu sakramentalnym.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię.

Abp Tadeusz Wojda

METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Ks. Andrzej Kakareko

KANCLERZ KURII

Białystok, dnia 7 maja 2020 r.

Nr 215/20/A