Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
TRIDUUM PASCHALNE: PROGRAM, ADORACJA

| dodał:

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 2021


WIELKI CZWARTEK – 1 IV:

godz. 630 - 1745: Adoracja Najświętszego Sakramentu(dolny kościół);

godz. 1500: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego(dolny kościół);

godz. 1800: Msza Święta Wieczerzy Pańskiej;

godz. 1930: całonocna adoracja Pana Jezusa w CIEMNICY;


WIELKI PIĄTEK – 2 IV:

godz. 900: (Jutrznia), adoracja Pana Jezusa w CIEMNICY

godz. 1200: Gorzkie Żale;

godz. 1500 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego I, Droga Krzyżowa ;

godz. 1800: Liturgia Męki Pańskiej;

godz. 2000: uczczenie Krzyża i całonocna adoracja Pana Jezusa w GROBIE.


WIELKA SOBOTA – 3 IV:

godz. 600 – 800 : sprzątanie świątyni;

godz. 900: (Jutrznia) i adoracja Pana Jezusa w grobie do godz. 2145 


Święcenie pokarmów: godz. 1000 – 1800 (kościół)

Święcenie pokarmów: godz. 1100 (Osiedle Lasów Państwowych)

Święcenie pokarmów: godz. 1130, 1230, 1330, 1430 (Ołtarz Papieski)

godz. 1500: Nowenna do Miłosierdzia Bożego II;

godz. 2200: Liturgia Wigilii Paschalnej i Procesja Rezurekcyjna;

godz. 0100 - 0600: Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.


NIEDZIELA WIELKANOCNA – 4 IV

MSZE ŚWIĘTEgodz. 600, 900, 1000, 1030, 1145, 1230, 1400, 1500, 1800

======================================================

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 5 IV

MSZE ŚWIĘTEgodz. 700, 900, 1000, 1030, 1145, 1230, 1400, 1500, 1800

==============================================================

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)


Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.