Aktualności

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE: PROGRAM, ADORACJA

| dodał:

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 2023


WIELKI CZWARTEK – 6 IV:

godz. 700 - 1745: Adoracja Najświętszego Sakramentu(dolny kościół);

godz. 1500: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (dolny kościół);

godz. 1800: Msza Święta Wieczerzy Pańskiej;

godz. 1930: całonocna adoracja Pana Jezusa w CIEMNICY;


WIELKI PIĄTEK – 7 IV:

godz. 900: Adoracja Pana Jezusa w CIEMNICY, spowiedź do 18.00 oraz 21-0.00

godz. 1200: Gorzkie Żale;

godz. 1500 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego I, Droga Krzyżowa ;

godz. 1800: Liturgia Męki Pańskiej;

godz. 2000: uczczenie Krzyża i całonocna adoracja Pana Jezusa w GROBIE.


WIELKA SOBOTA – 8 IV:

godz. 600 – 800 : sprzątanie świątyni;

godz. 900: Adoracja Pana Jezusa w GROBIE do godz. 2145 ; spowiedź do 18;

Święcenie pokarmów: godz. 1000 – 1800 (kościół)

Święcenie pokarmów: godz. 1100 (Osiedle Lasy Państwowe)

Święcenie pokarmów: godz. 1200  (Ołtarz Papieski)

godz. 1500: Nowenna do Miłosierdzia Bożego II;

godz. 2200: Liturgia Wigilii Paschalnej i Procesja Rezurekcyjna;

godz. 0100 - 0600: Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie


NIEDZIELA WIELKANOCNA – 9 IV

MSZE ŚWIĘTEgodz. 600, 900, 1030, 1200, 1330,1500, 1800

======================================================

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 10 IV

MSZE ŚWIĘTEgodz. 700, 900, 1030, 1200, 1330, 1500, 1800

==============================================================

ADORACJA w WIELKI PIĄTEK (2023)


godz. 10 00 – 1100: Harcerze

MIESZKAŃCY : Tysiąclecia , Motoszki, Bełzy, Andersa, Bitwy Białostockiej, Leśnej, Nadawki i Kombatantów

-------------------------------------------------------------------------------------

godz. 11 00 – 1200: Koła Żywego Różańca i Wspólnota Apelowa

MIESZKAŃCY ULIC:Sitarskiej, Bielskiej, Siemiatyckiej, Hajnowskiej, Giżyciej, Suwalskiej, Oleckiej, Brzeskieji Buskiej

-------------------------------------------------------------------------------------

godz. 12 00 – 1300: Wieczernik, Rycerstwo Niepokalanej i Wspólnota Karmelitańska

MIESZKAŃCY: Płockiej, Przytorowej, Kozłowej, Gołdapskiej i Zagumiennej

-------------------------------------------------------------------------------------

godz. 13 00 – 1400: Apostolstwo Miłosierdzia Bożego i CARITAS

MIESZKAŃCY ulic: Łańcuckiej, Racławickiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej, Wileńskiej, Skidelskiej, Lidzkiej, Wołkowyskiej.

-------------------------------------------------------------------------------------

godz. 1400 – 1500: Ministranci, Oaza, Lektorzy, Domowy Kościół

MIESZKAŃCY ULICY Białostoczek (numery nieparzyste)

-------------------------------------------------------------------------------------

godz. 1500- 1600: Przyjaciele Oblubieńca

MIESZKAŃCY ULICY Białostoczek (numery parzyste)

-------------------------------------------------------------------------------------

godz. 1600- 1700:Ruch Rodzin Nazaretańskich

MIESZKAŃCY ULIC: Sokólskiej i Olsztyńskiej

-------------------------------------------------------------------------------------

godz. 1700- 1800:Straż Honorowa i Wspólnota dla Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

MIESZKAŃCY ULICY: Radzymińskiej

=============================================================

ADORACJA PRZED WIGILIĄ PASCHALNĄ’ 2023 (WIELKA SOBOTA)


godz. 18 00 – 1900: Harcerze

MIESZKAŃCY : Tysiąclecia , Motoszki,Bełzy, Andersa, Bitwy Białostockiej, Leśnej,Nadawki i Kombatantów

-----------------------------------------------------------------------------------------------

godz. 19 00 – 2000: Koła Żywego Różańca i Wspólnota Apelowa

MIESZKAŃCY ULIC: Sitarskiej, Bielskiej, Siemiatyckiej, Hajnowskiej, Giżyciej, Suwalskiej i Oleckiej

-----------------------------------------------------------------------------------------------

godz. 20 00 – 2100: Wieczernik

MIESZKAŃCY ULIC: Płockiej, Przytorowej, Kozłowej i Gołdapskiej

-----------------------------------------------------------------------------------------------

godz. 21 00 – 2200: Apostolstwo Miłosierdzia Bożego i CARITAS

MIESZKAŃCY ulic: Łańcuckiej, Racławickiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej, Wileńskiej, Skidelskiej, Lidzkiej, Wołkowyskiej.


===================================================================

ADORACJA po Wigilii Paschalnej ’ 2023 /WIELKANOC/


godz. 100 – 200: Ministranci, Oaza, Lektorzy

MIESZKAŃCY ULICY Białostoczek (numery nieparzyste)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

godz. 200- 300: Przyjaciele Oblubieńca

MIESZKAŃCY ULICY Białostoczek (numery parzyste)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

godz. 300- 400:Ruch Rodzin Nazaretańskich

MIESZKAŃCY ULICY Radzymińskiej (numery nieparzyste)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

godz. 400- 500:Straż Honorowa i Wspólnota dla Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

MIESZKAŃCY ULIC: Radzymińskiej (numery parzyste)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

godz. 500- 600: Domowy Kościół, Rycerstwo Niepokalanej i Wspólnota Karmelitańska

MIESZKAŃCY: Sokólskiej, Zagumiennej, Olsztyńskiej, Brzeskiej i Buskiej.


===============================================================

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)


Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.