Aktualności

PIEŚNI MARYJNE I PATRIOTYCZNE

| dodał:

Cześć Maryi

Cześć Maryi, cześć i chwała, Pannie świętej cześć.

Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, hołd Jej spiesz się nieść.

Jej to ręce piastowały Tego, co ten świat

Stworzył wielki i wspaniały, Syn Jej a nasz brat.

On jak Matkę Ją miłował, Posłuszny Jej był.

Każde słowo Jej szanował, Chociaż Bogiem był.


Gwiazdo śliczna, wspaniała

1. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska (Kalwaryjska) Maryjo,

Do Ciebie się uciekamy, O, Maryjo, Maryjo.

2. Słyszeliśmy dźwięczny głos, jak Maryja woła nas:

Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas.

3. Gdy ptaszkowie śpiewają, Maryję wychwalają.

Słowiczkowie wdzięcznym głosem śpiewają, ach, śpiewają.

4. I my też zgromadzeni, pokłon dajmy Maryi.

Czyste serce Bożej Matce darujmy, ach, darujmy


Jak szczęśliwa Polska cała

1. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała.

Od Bałtyku po Tatr szczyty Kraj nasz płaszczem Jej okryty.

Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza Częstochowska.

2. W Częstochowie tron swój wzniosła, piękna, można i wyniosła.

Tyś najmilsza z matek ziemi, cierpisz razem z dziećmi swymi.

Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza Częstochowska


Królowej anielskiej

1. Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy Jej skroń.

Jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy doń:

O, Maryjo, bądź nam pozdrowiona, Bądź Ty zawsze Matką nam.

2. Przez Ciebie, o, Matko miłości, łask wszelkich udziela nam Bóg,

A my Ci hołd dajem wdzięczności, upadłszy do Twoich nóg.

O, Lilijo, jakżeś Ty wspaniała.

Wszelkich cnót rozlewasz woń.

3. O, Tronie Boga wszechmocnego, o, Słońce nadziei i łask,

O, Różdżko przedziwna Jessego, jak wielki cnót Twych jest blask.

O, Maryjo, bądź nam pozdrowiona,

Bądź Ty zawsze Matką nam.


Matko Najświętsza

1. Matko Najświętsza! do Serca Twego,

Mieczem boleści wskroś przeszytego,

Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy?

I gdzie ratunku szukać będziemy?

Twojego ludu nie gardź prośbami:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

3. Imię, Twe Maryjo, litością słynie,

Tyś nam pociechą w każdej godzinie.

Gdyśmy ściśnięci bólu cierniami:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!


Matko niebieskiego Pana

1. Matko niebieskiego Pana,

Ślicznaś i niepokalana.

Jakiej wieki, czas daleki,

Czas niemały i świat cały,

Nie słyszał!

2. Wszystkie skarby, co są w niebie,

Wydał, Panno, Bóg dla Ciebie:

Jak bogata słońca szata,

Z gwiazd korona upleciona,

Na głowie!

Po górach dolinach

1. Po górach dolinach rozlega się dzwon,

Anielskie witanie ludziom głosił on:

Ave, ave, ave Maria,

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!

2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las:

Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.

3. Modlitwę serdeczną szepczą usta Jej:

Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej.

4. Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj:

Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj.

5. Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta:

Poczęciem Niepokalanym jestem Ja.


Weź w Swą opiekę

1. Weź w Swą opiekę nasz Kościół Święty

Panno Najświętsza, Niepokalana!

Niechaj miłością każdy przejęty

Czci w nim Jezusa, naszego Pana.

2. Niech Serce Twoje Ojca świętego

Od nieprzyjaciół zasadzki chroni,

Niech się do Pana modli za niego,

Od złej przygody niechaj go broni.

3. I kraj nasz cały i lud Twój wierny

Tobie, Maryjo, dziś polecamy!

Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny,

Którego przez Twe Serce błagamy.

4. W jedną rodzinę połącz nas w niebie,

W wiecznej świątyni Syna Twojego,

Byśmy, Maryjo, chwalili Ciebie,

U tronu Boga, Pana naszego

===================================

Hymn Polski


1. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.


2.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski...

3.Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski...

4.Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski...


Polskie kwiaty

Śpiewa Ci obcy wiatr
Zachwyca piękny świat
A serce tęskni
Bo gdzieś daleko stąd
Został rodzinny dom
Tam jest najpiękniej

Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty
Stokrotki fiołki kaczeńce i maki
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty
W ich zapachu urodzie jest Polska

Żeby tak jeszcze raz
Ujrzeć ojczysty las
Pola i łąki
I do matczynych rąk
Przynieść z zielonych łąk
Rozkwitłe pąki

Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty
Stokrotki fiołki kaczeńce i maki
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty
W ich zapachu urodzie jest Polska

Śpiewa Ci obcy wiatr
Tułaczy los Cię gna
Hen gdzieś po świecie
Zabierz ze sobą w świat
Zabierz z ojczystych stron
Mały bukiecik

Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów
Stokrotek fiołków kaczeńców i maków
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosłych
Ojczystych kwiatów
W ich zapachu urodzie jest Polska


Pierwsza brygada

Legiony to żołnierska nuta
Legiony to ofiarny stos
Legiony to żołnierska buta
Legiony to straceńców los

My Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los
Na stos na stos

My Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los
Na stos na stos

O ileż mąk ileż cierpienia
O ileż krwi przelanych łez
Pomimo to nie ma zwątpienia
Dodawał sił wędrówki kres

My Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los
Na stos na stos

My Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los
Na stos na stos

Krzyczeli żeśmy stumanieni
Nie wierząc nam że chcieć to móc
Laliśmy krew osamotnieni
A z nami był nasz drogi wódz

My Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los
Na stos na stos

My Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los
Na stos na stos


Jak długo na Wawelu

Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi

Stać będzie kraj nasz cały
Stać będzie Piastów gród
Zwycięży Orzeł Biały
Zwycięży polski lud

Stać będzie kraj nasz cały
Stać będzie Piastów gród
Zwycięży Orzeł Biały
Zwycięży polski lud

Jak długo na Wawelu
Brzmi Zygmuntowski dzwon
Jak długo z gór karpackich
Rozbrzmiewa polski ton

Stać będzie kraj nasz cały
Stać będzie Piastów gród
Zwycięży Orzeł Biały
Zwycięży polski lud

Stać będzie kraj nasz cały
Stać będzie Piastów gród
Zwycięży Orzeł Biały
Zwycięży polski lud

Jak długo Wisła wody
Na Bałtyk będzie słać
Jak długo polskie grody
Nad Wisłą będą stać

Stać będzie kraj nasz cały
Stać będzie Piastów gród
Zwycięży Orzeł Biały
Zwycięży polski lud

Stać będzie kraj nasz cały
Stać będzie Piastów gród
Zwycięży Orzeł Biały
Zwycięży polski lud

Jak długo święta wiara
Ożywia polską krew
Stać będzie polska cała
Bo każdy Polak lew

Stać będzie kraj nasz cały
Stać będzie Piastów gród
Zwycięży Orzeł Biały
Zwycięży polski lud

Stać będzie kraj nasz cały
Stać będzie Piastów gród
Zwycięży Orzeł Biały
Zwycięży polski lud

Przybyli ułani pod okienko

1. Przybyli ułani pod okienko, x2
Pukają, wołają: "puść panienko! x2

2. O Jezu, a cóż to za wojacy? x2
Otwieraj! Nie bój się to czwartacy! x2

3. Przyszliśmy tu poić nasze konie, x2
Za nami piechoty całe błonie. x2

4.O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? x2
Warszawę odwiedzić byśmy radzi. x2

5. Gdy zwiedzim Warszawę już nam pilno x2
Zobaczyć to nasze stare Wilno. x2

6. Panienka, wnet wrota otworzyła, x2
Ułanów na nockę zaprosiła x4

================================

MODLITWA O POKÓJ

ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI


Panie Jezu Chryste, Najmiłosierniejszy Zbawicielu. Ty, po swoim zmartwychwstaniu, pozdrowiłeś apostołów w wieczerniku słowami: Pokój wam! W ich zalęknione serca tchnąłeś Boży pokój, dzięki któremu z mocą i odwagą głosili Ewangelię i nieśli ludziom Twoje miłosierdzie.

Powierzamy Tobie narody dotknięte lub zagrożone konfliktem wojennym. Napełnij ich serca  swoim pokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Rządzących obdarz mądrością i odpowiedzialnością za ludzkie życie, nakłoń ich umysły i serca do wyzbycia się żądzy panowania i posiadania.

Za wstawiennictwem bł. Michała Sopoćki, obdarz obfitymi łaskami narody, wśród których Twój sługa gorliwie i odważnie głosił orędzie Bożego miłosierdzia, a doświadczając dramatu wojen i zniewolenia komunistycznego modlił się, umacniał zalęknionych i wlewał pokój do ludzkich serc. Niech wszyscy zwrócą się ufnie do Twojego miłosierdzia, widząc w nim jedyny ratunek.

Książę Pokoju, obdarz ludzkość prawdziwym pokojem, którego świat dać nie może.

Prosimy Cię o to, Panie Jezu Chryste, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

==========================

Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu

Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu.

W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby.

Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.

Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością:

Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz
(wierni powtarzają trzy razy)
– Miłosierdzia… Miłosierdzia… Miłosierdzia.
Miłosierdzia nad narodem naszym!

W pokorze serca naszego Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – młodzież polską – naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry Panie Boże. Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania!

Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców.

Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołam: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między wszystkimi narodami.

O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. (Wierni powtarzają to wezwanie)

Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! (Wierni powtarzają to wezwanie)

Jezu, ufam Tobie! (Wierni powtarzają to wezwanie)