Aktualności

25 - LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

| dodał:

"Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka" (Ps. 110)

W niedzielę 21 czerwca 2020 roku w naszym Sanktuarium Mszę Świętą  o godz. 10.30 będzie sprawował O. DR MARIUSZ TABULSKI, Definitor Generalny Zakonu Paulinów. W czasie tej Eucharystii będzie  dziękował Bogu za sakrament kapłaństwa w 25-lecie świeceń. Po Mszy Świętej udzieli specjalnego błogosławieństwa. Polecajmy w modlitwie Dostojnego Jubilata. W Jego i swoim imieniu zapraszam PARAFIAN na wspólne dziękczynienie.

ks. Andrzej - prob.