Aktualności

NOWENNA OPIEKI NMP OSTROBRAMSKIEJ PROGRAM 2020

| dodał:

NOWENNA OPIEKI

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA


Katedra Białostocka, 7 – 15 listopada 2020 roku, godz. 18.00; 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku - przed Obrazem Matki Bożej Miłosierdzia: 

  • po Mszy Świętej o godz. 15.00 w dolnym kościele (prowadzą Czciciele Miłosierdzia Bożego), 

  • po Mszy Świętej o godz. 18.00 w kaplicy przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia


=========================================================================================================================

NOWENNA DO Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej MATKI MIŁOSIERDZIA


Dzień pierwszy - 7 listopada

Pieśń:
Witaj Panno…Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. W Twojej miłosiernej postawie Maryjo widzimy i wielbimy miłosierdzie Boga Stwórcy i Jezusa naszego Zbawiciela. Błagamy Cię pokornie zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą archidiecezję i sanktuarium, duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Kościoła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w Winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich. Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

-----------------------

Dzień drugi - 8 listopada

Pieśń:
Witaj Panno…


Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani świata, która w Ostrej Bramie i w naszym sanktuarium wyświadczasz wielkie łaski wszystkim, którzy się do Ciebie uciekają, pozdrawiamy Cię miłością całego stworzenia prosząc pokornie, abyś nam u Syna Swojego wyjednała potrzebne dary i doprowadziła bezpiecznie do niebieskiej chwały.
O Matko Miłosierdzia i Królowo Apostołów, Tobie, która jesteś ziemią kapłańską, oddajemy naszych biskupów z Ks. Arcybiskupem Metropolitą i kapłanów naszej archidiecezji. Wypraszaj im u Boga potrzebne łaski, aby wspierani nieustannie mocą i światłem Ducha Świętego, mogli bezpiecznie prowadzić powierzoną sobie Bożą Owczarnię do pełni życia i szczęścia. Maryjo, wyjednaj alumnom naszego Seminarium, aby podążając za Tobą drogą duchowego piękna, w Twojej szkole uczyli się ewangelicznego życia, miłości Boga ponad wszystko, nieustannej kontemplacji Słowa Bożego i gorliwej służby braciom w Winnicy Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

--------------------------------------

Dzień trzeci - 9 listopada

Pieśń:
Witaj Panno…

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, która umieściłaś swój święty Wizerunek w Ostrej Bramie, a także w naszej świątyni, aby wszyscy w swoich potrzebach przychodzili do Ciebie jako do Matki i Opiekunki stajemy przed Tobą jako dzieci prosząc pokornie, abyś nas przytuliła do Swego matczynego Serca i poleciła Swojemu najmilszemu Synowi.
Oddajemy Ci o Matko Miłosierdzia i Królowo rodziny całą naszą parafię. Wypraszaj obfitość łaski duszpasterzom, pracującym tutaj siostrom, oraz wszystkim kapłanom i osobom zakonnym pochodzącym z tej parafii. Otaczaj swoją opieką wszystkich wiernych. Niech Chrystus, Twój Syn, będzie dla ludzi starszych i samotnych - ostoją i mocą; dla dźwigających krzyż cierpienia - siłą i miłością; niech króluje poprzez swoją miłość i prawo we wszystkich rodzinach, będąc źródłem ich szczęścia, jedności i siły; niech wpływając swą łaską na serca dzieci i młodzieży, uczyni je gorliwymi w naśladowaniu Ewangelii, aby stawały się wzajemnie dla siebie apostołami dobroci.
Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

---------------------------------------------

Dzień czwarty - 10 listopada 

Pieśń: Witaj Panno… 

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, która przez Swój święty Ostrobramski Obraz uzdrawiasz chorych, przywracasz życie umarłym - uzdrów nasze grzeszne dusze, abyśmy przy Twojej pomocy uniknęli śmierci wiecznej, i żyli z Tobą i Synem Twoim Jezusem Chrystusem w wiecznej szczęśliwości. Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko łaski Bożej, wszystkich dobrodziejów duchowych i materialnych naszego sanktuarium, wstawiaj się za nimi, aby Bóg darzył ich obficie swoją łaską i prawdziwie chrześcijańską radością. Wejrzyj Matko na tych, którzy pracą umysłu i rąk wznieśli tę świątynię i to sanktuarium, i wyjednaj wszelkie łaski i wszelkie błogosławieństwo żyjącym, a radość wieczną zmarłym. Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

---------------------------------------------

Dzień piąty - 11 listopada

Pieśń:
Witaj Panno…

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, źródło wody żywej, z obfitości której każdy może zaczerpnąć, wspomóż nas łaską Swoją świętą, broń przed zagrożeniami świata i doprowadź szczęśliwie do portu zbawienia.
Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Wspomożycielko wiernych, wszystkich zmarłych z naszej archidiecezji i sanktuarium, zmarłych czcicieli miłosierdzia Bożego, naszych zmarłych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, krewnych i dobrodziejów. Uproś dla nich u Boga przebaczenie i łaskę uczestnictwa w radości zbawionych, aby przez całą wieczność mogli poznawać niezgłębione tajemnice miłości Bożej.
Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

--------------------------------------
Dzień szósty - 12 listopada

Pieśń: Witaj Panno…

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani całego świata, która przez Swój święty Obraz wszystkim uciekającym się do Ciebie niezliczonych łask udzielasz, wspomóż nas, abyśmy żyjąc na ziemi, sercem przebywali w niebie, a chwaląc Cię nieustannie zasłużyli, by oglądać Ciebie i z Tobą królować wiecznie.
Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Pocieszycielko strapionych, wszystkich, którzy zawierzając Bożej miłości, powierzyli się naszym modlitwom. Wyjednaj im, aby otrzymali przebaczenie i radość, a ich modlitwy zostały wysłuchane zgodnie z najświętszą Wolą Boga. Niech trwając w dziękczynieniu za otrzymane dobra, umacniają w sobie wiarę i miłość, i coraz głębiej przeżywają tajemnicę miłosiernej obecności Boga w swoim życiu. Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

---------------------------------------------------

Dzień siódmy - 13 listopada

Pieśń: Witaj Panno…

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, łaskawa i szczodrobliwa w tym świętym Obrazie. Stajemy przed Tobą wyznając naszą słabość, grzeszność i niedoskonałość, prosząc byś wyjednała nam u Syna Twojego, najdroższego Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy za Twoją przyczyną doszli do szczęśliwości wiecznej.
Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo członków wspólnot i dzieł duszpasterskich naszego sanktuarium. Uproś u Syna Swego tę łaskę, aby wierni charyzmatowi, niosąc światu miłosierdzie, pokój i dobro, ukazywali wszystkim, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec Niebieski i pociągali wielu na drogę świętości. Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

----------------------------------------
Dzień ósmy - 14 listopada

Pieśń: Witaj Panno…

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, Pocieszycielko strapionych, upadamy na kolana przed Twoim świętym Obrazem. Do kogóż mamy się udać w swoich cierpieniach, jeśli nie do Ciebie, Matko? Pociąga nas ku Tobie niepojęta dobroć Twojego Serca i moc Twojego wstawiennictwa u Syna.
Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo, Apostołów Miłosierdzia Bożego w naszym sanktuarium i na całym świecie. Niech nieustannie wpatrują się w przykład życia bł. Michała. Pomóż im zawsze trwać w uwielbieniu i adoracji Jezusa Miłosiernego, aby wiernie odpowiadali na głębokie wymagania, które wypływają z całkowitej miłości do Chrystusa, oraz z oddania się bez zastrzeżeń misji Kościoła.
Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

Dzień dziewiąty - 15 listopada

Pieśń: Witaj Panno…

O przedziwna Matko Zbawiciela naszego, Niepokalana Dziewico, Maryjo Ostrobramska, pełna słodyczy i łagodności. Upadamy na kolana przed Twoim świętym Wizerunkiem i błagamy o Twoje miłosierdzie. Ufni w Twą dobroć i łaskawość, uciekamy się pod Twoją obronę,u Ciebie bowiem słabi znajdują moc i pokrzepienie.
Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo, naszą wspólnotę gromadzącą się codziennie na Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, Koronce , nabożeństwach, Apelu Jasnogórskim. Bądź zawsze z nami jako nasza Matka i kształtuj nasze serca na wzór Twojego.Spraw, aby wszyscy trwali na straży wartości przekazywanych przez Kościół Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.Litania Loretańska; Modlitwa: O Pani moja

Pieśń: O jasności i światłości…

MODLITWY W CZASIE NOWENNY

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Ta ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nas pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

O Pani moja, Święta Maryjo! Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu, dzisiaj i każdego dnia,i w godzinę śmierci mojej, duszę i ciało moje polecam. Wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twojego woli. Amen.

=========================================================================================================================

NOWENNA OPIEKI I UROCZYSTOŚĆ

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA

Katedra Białostocka, 7 – 16 listopada 2020 roku, godz. 18.00

Sobota, 7 listopada 2020

Temat Maryja – Matka Miłosierdzia

Formularz Mszał Maryjny: NMP Królowa i Matka Miłosierdzia, s. 163, nr 39

Lekcjonarz Maryjny: s. 161, nr 39 (Ef 2, 4-10; Łk 1, 39-55)

Celebrans Ks. Abp Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki

Kaznodzieja Ks. Abp Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki

Liturgia Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne


Niedziela, 8 listopada 2020 Dzień Życia Konsekrowanego

Temat Matka Dobrej Rady: Grzesznych upominać, Nieumiejętnych pouczać, Wątpiącym
dobrze radzić

Formularz32. Niedziela zwykła

Celebrans Ks. Abp Senior Edward Ozorowski

Kaznodzieja Ks. Dariusz Sokołowski

Liturgia Siostry Zakonne


Poniedziałek, 9 listopada 2020

Temat Matka Pocieszenia: Strapionych pocieszać

Formularz Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Celebrans Ks. Abp Senior Edward Ozorowski

Kaznodzieja Ks. Jarosław Jabłoński

Liturgia Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne


Wtorek, 10 listopada 2020

Temat Matka Bolesna: Krzywdy cierpliwie znosić, Urazy chętnie darować

Formularz Mszał Maryjny: NMP pod krzyżem Pana, s. 68, nr 11

Lekcjonarz Maryjny: s. 57, nr 11 (Rz 8, 31b-39; J 19, 25-27)

Celebrans Ks. Abp Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki

Kaznodzieja Ks. Dariusz Mateuszuk

Liturgia Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne


Środa, 11 listopada 2020

Temat Matka Świętej Nadziei: Modlić się za żywych i umarłych

Formularz Mszał Maryjny: NMP Matka Świętej Nadziei, s. 156, nr 37

Lekcjonarz Maryjny: s. 149, nr 37 (Syr 24, 14-16.24-31; J 2, 1-11)

Celebrans Ks. Bp Henryk Ciereszko

Kaznodzieja Ks. Leszek Mielechowicz

Liturgia Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne


Czwartek, 12 listopada 2020Dzień Kapłanów oraz Liturgicznej Służby Ołtarza

Temat Wspomożycielka Wiernych: Głodnych nakarmić, Spragnionych napoić,
Nagich przyodziać

Formularz Mszał Maryjny: NMP Wspomożycielka Wiernych, s. 172, nr 42

Lekcjonarz Maryjny: s. 172, nr 42 (Ap 12, 1-3.7-12ab.17; J 2, 1-11)

Celebrans Ks. Bp Henryk Ciereszko

Kaznodzieja Ks. Bp Henryk Ciereszko

Liturgia Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne


Piątek, 13 listopada 2020Dzień Małżeństw i Rodzin

Temat Matka Kościoła: Podróżnych w dom przyjąć

Formularz Mszał Maryjny: NMP Obraz i Matka Kościoła, s. 118, nr 25

Lekcjonarz Maryjny: s. 108, nr 25 (Rdz 3, 9-15.20; J 19, 25-27)

Celebrans Ks. Bp Henryk Ciereszko

Kaznodzieja Ks. Wojciech Wojtach

Liturgia Duszpasterstwo Rodzin


Sobota, 14 listopada 2020Dzień Młodzieży – „Dzień u Mamy”

Temat Uzdrowienie Chorych: Więźniów pocieszać, Chorych nawiedzać

Formularz Mszał Maryjny: NMP Uzdrowienie chorych, s. 178, nr 44

Lekcjonarz Maryjny: s. 179, nr 44 (Iz 53, 1-5.7-10; Łk 1, 39-56)

Celebrans Ks. Abp Senior Edward Ozorowski

Kaznodzieja Ks. Wojciech Kapica

Liturgia Duszpasterstwo Młodzieży


Niedziela, 15 listopada 2020

Temat Brama Niebios: Umarłych pogrzebać

Formularz33. Niedziela zwykła

Celebrans Ks. Bp Henryk Ciereszko

Kaznodzieja Ks. Karol Kondracikowski

Liturgia Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne


Poniedziałek, 16 listopada 2020

Temat Królowa i Matka Miłosierdzia

Formularz Uroczystość NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

Celebrans Ks. Abp Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki

Kaznodzieja Ks. Abp Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki

Liturgia Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne