Aktualności

NIEDZIELA Z BISKUPEM ANTONIM DŁUGOSZEM

| dodał:

W niedzielę 13 października 2019 w białostockim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego gościć będziemy Biskupa Antoniego Długosza z Archidiecezji Częstochowskiej, postać niezwykle barwną i niekonwencjonalną w pełnieniu posługi pasterskiej.

bp Antoni Długosz

Ur. w 1941 r. w Częstochowie. Doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy częstochowski. Niezwykle popularny dzięki występom w cotygodniowym dziecięcym programie telewizyjnym „Ziarno” (TVP). Mówi tam i śpiewa o Panu Bogu, głosząc Dobrą Nowinę w języku radości – najbardziej zrozumiałym dla najmłodszych. Bp Długosz to wszechstronny talent artystyczny, w młodości zamierzał wstąpić do PWST. Po zgłoszeniu się do seminarium nie porzucił swojej pasji artystycznej i ewangelizował za pomocą teatru, śpiewu i tańca. Święcenia kapłańskie przyjął w 1965 r. W latach 80. XX w. założył Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny „Betania”, w którym już ponad 25 lat pomaga się osobom uzależnionym. Jest także diecezjalnym duszpasterzem dzieci specjalnej troski oraz krajowym duszpasterzem młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Został wyświęcony na biskupa pomocniczego częstochowskiego w 1993 r., sakrę biskupią przyjmował z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. W wydawnictwie Biały Kruk ukazały się następujące książki jego autorstwa: „Opowiem Ci o Jezusie”, „Błogosławieni, czyli szczęśliwi”, „Chrześcijanin radosny”, „Droga do Boga”, „Błogosławiony Jan Paweł II. Przyjaciel dzieci”. Msze Święte w sanktuarium: 7, 9, 10.30, 11.45 (dla najmłodszych dzieci), 12.30 (dla dzieci szkolnych), 15, 18 (dla młodzieży).

Zapraszamy - Duszpasterze