Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

| dodał:

Zarząd Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael”

zaprasza

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

w dniu 9 lipca 2020 roku, godz. 15.00

do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku Plac Bł. Ks. Michała Sopoćki 1

godz. 15.00 - Msza Święta

godz. 16.00 - pierwszy termin rozpoczęcia Walnego Zebrania

godz. 16.15 – drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania

Porządek

1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2.Wybór Prezydium.

3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4.Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok.

5.Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

6.Dyskusja.

7.Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 rok.

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

c)zgłoszonych w czasie obrad.

8.Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.