Aktualności

PIERWSZE KOMUNIE ŚWIĘTE

| dodał:

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W 2020 roku

w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku


SP 26

1.Klasa III A dziewczęta (9) - 30 maja, godz. 1000

2.Klasa III A chłopcy (7) - 30 maja, godz. 1200

3.Klasa III B dziewczęta (9) - 6 czerwca, godz. 1000

4.Klasa III B chłopcy (11) - 6 czerwca, godz. 1200

5.Klasa III C dziewczęta (6) - 13 czerwca, godz. 1200

6.Klasa III C chłopcy (6) - 13 czerwca, godz. 1200

SPOWIEDŹ DZIECI - piątki o godz. 17.30


SP 42

7.Klasa III A dziewczęta (12) - 20 czerwca, godz. 1000

8.Klasa III A chłopcy (9) - 20 czerwca, godz. 1200

9.Klasa III B dziewczęta (9) - 27 czerwca, godz. 1000

10.Klasa III B chłopcy (11) - 27 czerwca, godz. 1200

SPOWIEDŹ DZIECI - piątki o godz. 17.30


INNE SZKOŁY

Dziewczęta (3), chłopcy (3)  - 11 czerwca, godz. 1030

Natalia Sadowska, III A SP 26

SPOWIEDŹ DZIECI - środa 10 czerwca o godz. 17.30


===================================================================

INDYWIDUALNE

Laskowska Małgorzata, III C SP 26 -17 maja, godz. 1030

Victoria Balazi - 30 lipca o godz. 15.00

Łabanowski Jakub - 2 sierpnia o godz. 10.30

====================================================

PROJEKT PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W 2021 roku

w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

W czwartek 25 czerwca 2020 roku po Mszy Świętej o godz. 1800 odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas drugich szkół podstawowych dotyczące przyszłorocznej pierwszej Komunii Świętej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 rodziców. Zaproponowany został tegoroczny model uroczystości pierwszokomunijnych, który zyskał powszechną akceptację nie tylko wśród kapłanów i katechetów, ale również wśród wielu rodziców, gości, a także przedstawicieli grona pedagogicznego. Małe grupy dzieci, które miały swoje miejsce w czasie Mszy Świętej blisko ołtarza sprzyjały ich skupieniu i głębszemu przeżywaniu uroczystości. Również uczestnicy Mszy Świętych to osoby najbliższe: rodzice, chrzestni, dziadkowie, rodzeństwo, krewni, przyjaciele, osoby z sąsiedztwa itp. Stwarzało to również komfort w przeżywaniu liturgii, gdyż nie było tłoku ( 100-150 osób w dużej świątyni), dzieci i rodzice zaangażowani do liturgii (dzięki małym grupom każde dziecko miało jakąś funkcję liturgiczną), dyskretna obsługa fotograficzna, po Mszy Świętej czas na wspólne fotografie. Obecni na spotkaniu rodzice zgodnie przyjęli zaproponowaną formułę przyszłorocznej Komunii Świętej.

Zaproponowane zostały następujące terminy:


Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

1) Klasa III A dziewczęta (…) -sobota 15 maja, godz. 1000

2) Klasa III A chłopcy(…) -sobota 15 maja, godz. 1200

3) Klasa III B dziewczęta (…) -sobota 22 maja, godz. 1000

4) Klasa III B chłopcy (…) -sobota 22 maja, godz. 1200

5) Klasa III C dziewczęta (…) -sobota 29 maja, godz. 1000

6) Klasa III C chłopcy (…) -sobota 29 maja, godz. 1200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Bł. Michała Sopoćki w Białymstoku

1) Klasa III A dziewczęta (…) -sobota 5 czerwca, godz. 1000

2) Klasa III A chłopcy (…) -sobota 5 czerwca, godz. 1200

3) Klasa III B dziewczęta (…) -sobota 12 czerwca, godz. 1000

4) Klasa III B chłopcy (…) -sobota 12 czerwca, godz. 1200

5) Klasa III C dziewczęta (…) -sobota 19 czerwca, godz. 1000

6) Klasa III C chłopcy (…) -sobota 9 czerwca, godz. 1200

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INNE SZKOŁY-Boże Ciało, 3 czerwca, godz. 1030

1) Dziewczęta (…), chłopcy (…)


INDYWIDUALNE

1) ……………………………..-……………………..

Wszelkie zmiany wymagać będą konsultacji z katechetą danego dziecka i zatwierdzenia przez księdza proboszcza parafii.

Podobnie jak w ubiegłym roku istnieje możliwość Pierwszej Komunii Świętej tzw. indywidualnej w czasie wybranej Mszy Świętej. Zgłoszenia należy składać w kancelarii lub przesyłać drogą mailową (milosierdzie@archibial.pl).

Przygotowanie parafialne będzie odbywało się wg dotychczasowych zasad, w trzecie niedziele miesiąca - Msze Święte o godz. 1230 i katechezy: 

20 IX, 18 X, 15 XI, 20 XII 2020;

17 I, 21 II, 21 III, 18 IV 2021 .

W czasie spotkań będą poświęcane i przekazywane dzieciom symbole kultu religijnego - medaliki, różańce, książeczki oraz obrazy Jezusa Miłosiernego, będące pomocą w kształtowaniu pobożności dzieci (różańce, książeczki i obrazy będą jednakowe zakupione przez parafię; krzyżyk lub medalik z łańcuszkiem kupują rodzice).

Bardzo prosimy też o zachowanie jednolitości w strojach chłopców i dziewcząt.

Pozdrawiam w Chrystusie

ks. Andrzej Kozakiewicz – prob.