Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

| dodał:

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 25 XI 2018

1. Dzisiaj za pobożne odmówienie aktu poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny.

2. Msza Święta w intencji mieszkańców ul. Kozłowej 26, dziękczynna za nawiedzenie ołtarzyka miłosierdzia, odprawiona będzie 26 listopada (jutro) o godz. 700.

3. We czwartek 29 listopada rozpocznie się Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP i będzie odprawiana po Mszy Świętej o godz. 1800.

4. W Święto św. Andrzeja Ap., przypadające 30 listopada, wspominać będziemy 30. rocznicę umieszczenia Doczesnych Szczątków Sł. Bożego Ks. Michała Sopoćki w krypcie dolnego kościoła Sanktuarium.

5. W pierwszą sobotę miesiąca – po Mszy Świętej o godz. 700 odbędzie się wprowadzenie relikwii Św. Maksymiliana Marii Kolbego z udziałem Rycerstwa Niepokalanej, następnie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i różaniec.

6. W najbliższą niedzielę 2 grudnia rozpoczniemy Adwent, modlitewne oczekiwanie i przygotowanie do pamiątki narodzin Jezusa Chrystusa. Jest to również początek nowego roku duszpasterskiego pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”; z racji pierwszej niedzieli o godz. 1000 będzie różaniec, procesja; po Mszy Świętej o godz. 1230 katecheza dla rodziców i chrzestnych; taca na Kurię; poświęcenie wieńców adwentowych.

7. W Adwencie, codziennie (z wyjątkiem niedziel) o godz. 615 odprawiana będzie Msza Święta „RORATNIA”; RORATY dla dzieci będą we środy o godz. 1800; zachęcamy do wykonania lub zakupienia lampionów i przynoszenia na Roraty.

8. Intencje modlitewne na XII: KŻR – O duchowe przygotowanie do Bożego Narodzenia przez udział w roratach, rekolekcjach i spowiedzi adwentowej; Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa –Za ubogich i bezdomnych.

9. Poświęcone opłatki wigilijne będą rozprowadzane od następnej niedzieli (I Adwentu).

10. „Rekolekcje z Bł. Michałem” dla Czcicieli miłosierdzia Bożego odbędą się 7,8 i 9 grudnia (piątek, sobota i niedziela) o godz. 1500 w dolnym kościele. Poprowadzi je ks. dr  Ireneusz Korziński, wicepostulator procesu kanonizacyjnego Bł. Michała Sopoćki.

11. Rekolekcje adwentowe Nauczycieli i Wychowawców "Zdobywamy świat dla Niepokalanej z o. Maksymilianem" odbędą się w dniach 02-04 grudnia br. o godz. 1800 w naszym Sanktuarium. Poprowadzi je o. Dobromił Beker – franciszkanin Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Szczegóły na plakacie

12. Prasa katolicka przy wyjściu, na nowych regałach.

13. Bóg zapłać dobroczyńcom za ofiary i pomoc.

====================================================

Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! Stajemy przed Tobą, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

 • W naszych sercach– Króluj nam Chryste!
 • W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
 • W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
 • W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
 • W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
 • W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

 • Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

 • Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.