Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - DOBREGO PASTERZA

| dodał:

IV Niedziela Wielkanocna – 25 V 2021

1. Dzisiejsza Niedziela Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

2. I etap pielgrzymowania Szlakiem Bł. Ks. Michała Sopocki odbędzie się w środę 28 kwietnia 2021 Mszą Świętą w kościele pw. Świętego Rocha o godz. 1800, po niej modlitewne przejście do Katedry.

3. W najbliższą sobotę 1 maja rozpoczną się nabożeństwa majowe i będą odprawiane codziennie po Mszach Świętych o godz. 1800; zapraszamy serdecznie do licznego udziału w tych nabożeństwach, byśmy polecali opiece Matki Bożej nasze życie, zwłaszcza wszystkich chorych i zagrożonych, dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej oraz inne ważne intencje; będzie to również pierwsza sobota, po Mszy Świętej o godz. 700 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

4. Następna niedziela będzie pierwszą miesiąca: godz. 1000 różaniec, po Mszy Świętej o godz. 1030 procesja eucharystyczna; katecheza dla rodziców i chrzestnych po Mszy Świętej o godz. 12.30..

5. Intencje na V: KŻR – O owocne duchowe przeżycie uroczystości pierwszych komunii świętych przez dzieci i rodziny; SH – W intencji Ojczyzny, by była wierna Ewangelii Chrystusa i oddana opiece Maryi.

6.Piesza Pielgrzymka Mężczyzn do Krypna, której termin w tym roku przypada w sobotę 1 maja odbędzie się w formie indywidualnego pielgrzymowania. Msza św. w Krypnie będzie sprawowana o godz. 1600.

7. Każdego roku dnia 29 kwietnia w kaliskim sanktuarium św. Józefa obchodzony jest Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Jest to kontynuacja dziękczynnych pielgrzymek Księży - Więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy 29 kwietnia 1945 roku zostali cudownie wyzwoleni z obozowej niewoli za przyczyną św. Józefa. Msza św. o godz. 1200 z udziałem przedstawicieli duchowieństwa ze wszystkich diecezji w Polsce oraz w duchowej łączności za pośrednictwem telewizji internetowej „Dom Józefa” (www.domjozefa.tv).

8. Informacja Przychodni Revita (nr kontaktowy: 85 831 15 90) o wolnych terminach w kwietniu na szczepienie przeciwko covid-19. Warunkiem jest posiadanie skierowania. Szczepienie dla 70-tego rocznika oraz osoby po 40-stym i 50-siątym roku życia, które wyraziły chęć szczepienia w styczniu. Adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 10.

9. Prasa: Zwiastun Miłosierdzia, Idziemy, Gość Niedzielny (na regałach);

10. W środę 21 kwietnia 2021 roku zmarł Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej Wojciech Ziemba, Arcybiskup Metropolita Białostocki w latach 2000-2006. Był trzecim Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. W czasie swojej posługi pasterskiej troszczył się o powstanie nowych parafii i przeorganizował sieć dekanalną. Włożył wiele sił w propagowanie kultu Miłosierdzia Bożego i proces beatyfikacyjny jego apostoła księdza Michała Sopoćki. Zorganizował I Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Białostockiej. Z jego inicjatywy zostało wybudowane Centrum Administracyjno-Pastoralne Archidiecezji Białostockiej. Msza św. żałobna będzie sprawowana we czwartek, 29 kwietnia 2021 roku, o godz. 18.00 w Katedrze białostockiej. W naszej parafii modlić się będziemy w jego intencji w środę o godz. 1800.

10. Bóg zapłać Dobroczyńcom; za dekoracje kwiatowe Panu Janowi Stankiewiczowi i Pani Bernadecie; O. Tadeusz Rydzyk dziękuje Kołom Żywego Różańca za ofiarę na Radio Maryja i TV Trwam w wys. 500,00 zł.

========================================================================

AKT ZAWIERZENIA POLSKI

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania - my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj - na Jasnej Górze - uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 2020 r.