Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - DOBREGO PASTERZA

| dodał:

1. Dzisiejsza Niedziela Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

2. W pierwszy czwartek o godz. 1800 Msza Święta z udziałem wspólnoty adoracyjnej i nabożeństwo o powołania.

3. Wspomnienie Św. Floriana, M (poniedziałek 4.05); Święto Św. Ap. Filipa i Jakuba (środa 6.05); Uroczystość św. Stanisława, Bpa i M, Głównego Patrona Polski (piątek 8.05) - jest to również dzień imienin Ks. Abpa Seniora Stanisława – polecajmy Bogu w modlitwie Dostojnego Solenizanta, jak również wszystkich naszych solenizantów.

4. Korzystajmy z udziału w Mszach Świętych w naszej świątyni, która wg ustalonych norm może pomieścić 100 osób (w przypadku większej liczby osób jest możliwość odprawienia Mszy Świętej w dolnym kościele, gdzie łącznie z holem uczestniczyć może ok. 50 osób).

5. Osobom, które korzystają z transmisji RTV przypominamy, że powinny uczestniczyć w przekazie na żywo, w sposób czynny, wyłączając się z innych spraw domowych, przyjmując również postawy właściwe Mszy Świętej przeżywanej w świątyni.

6. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, po Mszach Świętych o godz. 1800 (ok. 1830).

7. Zmarli w III i IV: + Henryka Jabłońska, Tadeusz Kęsicki, Tadeusz Waraksa, Jan Gawryluk, Krystyna Alicja Adamska, Daniel Gołko, Eugeniusz Dubowski, Helena Maliszewska, Halina Żukowska, Stefan Cudowski, Mieczysław Rudy. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

8. Bóg zapłać Dobroczyńcom. Niemożliwość obecności na Mszy Świętej w świątyni, dla wielu osób mocno z nią związanych, było czy też nadal jest utrudnieniem w ich relacji z Bogiem. Te ograniczenia to również trudność w okazaniu wsparcia materialnego poprzez ofiary składane na tacę i do skarbon; dziękujemy tym wszystkim, którzy rozumiejąc bieżące potrzeby parafii (opłaty za ciepło, gaz, energię elektryczną, wodę itp.), wspierają swoimi ofiarami przekazywanymi bezpośrednio w kancelarii i zakrystii oraz na konto:

PKO BP S.A. 18 1020 1332 0000 1502 0026 0653 "Ofiara na utrzymanie Sanktuarium"; 

raz jeszcze serdeczne Bóg zapłać!

9. Prasa: Idziemy, Gość Niedzielny, Miłujcie się (na regałach); Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego rozprowadzają różańce i medaliki z relikwiami Bł. Michała (przy wyjściu)

Ukazał się majowy numer „Dróg Miłosierdzia”, którego tematem przewodnim jest obchodzona w tym miesiącu 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Polecamy świadectwo naszego Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, który w czasie pontyfikatu Papieża Polaka studiował i pracował w Rzymie, a także artykuł ukazujący Ojca Świętego, który całą swoją kapłańską, biskupią i papieską posługę zawierzył Matce Bożej. Zwróćmy uwagę na materiały dotyczące pielgrzymowania białostockim "Szlakiem śladami ks. Sopoćki" wraz z programem tego pielgrzymowania umieszczonym z tyłu okładki. Polecamy materiały dotyczące praktykowania wiary w czasie epidemii oraz świadectwo misjonarza z Kuby z tego trudnego czasu. Zapraszamy do lektury stałych rubryk czasopisma, takich jak: "Przypowieści Jezusa", Mamo, tato, a dlaczego...", "Przez muzykę do Boga" i "Odkrywamy kino".

10. Intencje na V: Koła Żywego Różańca – Za Ojczyznę i wybór Prezydenta RP; Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa – O trwanie przy Bogu i Kościele w czasie zmagania się z epidemią, suszą i innymi nieszczęściami.

========================================================================

AKT ZAWIERZENIA POLSKI

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania - my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj - na Jasnej Górze - uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 2020 r.