Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (XXXI N ZW)

| dodał:

Uroczystość Wszystkich Świętych 1 XI 2020

1) W dzisiejszą Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Święte są odprawiane wg porządku niedzielnego.

2) Od dzisiaj Apel Jasnogórski będzie prowadzony w świątyni.

3) Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych: Msze Święte o godz. 630 (na intencję Papieża), 700 (z Jutrznią w intencji wszystkich wiernych zmarłych), 900, 1500 i 1800 (składkowa z nieszporami za zmarłych i procesją żałobną); wszystkie Msze Święte będą w głównej świątyni; adoracja w dolnym kościele.

4) Codziennie od 1 do 8 listopada o godz. 1700 będzie różaniec za zmarłych polecanych w „wypomnikach”, natomiast o godz. 1800 na Msza Św. w tej intencji. Do skarbon można jeszcze składać wypominki oraz ofiary na Mszę Św. składkową.

5) Ks. Arcybiskup apeluje, aby nawiedzanie grobów bliskich rozłożyć na cały miesiąc listopad.

Również Penitencjaria Apostolska przedłużyła możliwość uzyskania odpustu zupełnego za nawiedzenie cmentarza grzebalnego na cały miesiąc listopad;; szczegółowe informacje zamieszczone są na załączonym dokumencie; warunki: stan łaski uświęcającej, wyzbycie się przywiązania do grzechu, modlitwa „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” w intencjach Papieża. 

6. Na regałach znajdują się broszury Dzień Pański (Kalendarze Zwiastuna Miłosierdzia); miesięcznik Drogi Miłosierdzia oraz tygodniki – IDZIEMY i Gość Niedzielny.

Ukazał się listopadowy numer „Dróg Miłosierdzia”. Jednym z jego tematów jest obecność Świętych w naszym życiu. Szczególnie polecamy wywiad na temat Carla Acutisa, młodego 15-letniego Świętego, który został beatyfikowany w październiku tego roku w Asyżu. W cyklu „Myśli o Kościele” proponujemy artykuł „Marzenie Papieża Franciszka” poświęcony najnowszej encyklice Ojca Świętego „Fratelli tutti”. Zachęcamy też do tekstów artykułów poświęconych obrazowi Matki Bożej Miłosierdzia z białostockiej katedry, z okazji nowenny i uroczystości Matki Bożej Ostrobramskiej, oraz Cudownemu Medalikowi - darowi Niepokalanej dla ludzkości, z okazji 190. rocznicy objawień Matki przy rue du Bac w Paryżu. Artykuł pt. „Życie to mój wybór” jest z kolei mocnym głosem za życiem każdej osoby, również niepełnosprawnej.

7. Prosimy o wyrozumiałość ze względu na niedomagania zdrowotne części kapłanów; zapewniamy, że wszystkie zamówione intencje mszalne są odprawiane.

8) Dzień Skupienia uczestników „Pielgrzymowania Białostockimi Śladami Bł. Michała Sopoćki” odbędzie się w naszym sanktuarium w niedzielę 11 października 2020, rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 1500; zapraszamy.

9) Msza Święta za zmarłych biskupów i kapłanów Archidiecezji Białostockiej zostanie odprawiona we środę, 4 listopada br., o godz. 1800 w Katedrze.

10) Zmarli we IX i X: + Stanisław Głowacki, Stanisława Makar, Alfreda Klej, Barbara Wnorowska, Grażyna Olechno, Radosław Lewkowski, Bronisław Kotowski, Halina Romańczuk, Lucyna Soszyńska, Ryszard Klejna, Halina Bach, Mariusz Roszkowski, Andrzej Wakuliński, Andrzej Adamczuk, Jadwiga Nobert, Aleksander Głębocki, Mirosław Wyrzykowski, Zdzisław Lipski, Henryk Kostro, Eugenia Mojsa, Bogusław Grabowski. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

11) Bóg zapłać wszystkim Dobroczyńcom

======================

APEL

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych. Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią. W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę. W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji. W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów

Europy (CCEE)

=======================

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,

przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.


Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel

Regens