Aktualności

PIKNIK RODZINNY

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA TRUD ORGANIZACJI  PIKNIKU RODZINNEGO POD HASŁEM: "MAMA I TATA, NAJLEPSZY ZAWÓD ŚWIATA".

BÓG ZAPŁAĆ 

KSIĘDZU ARCYBISKUPOWI TADEUSZOWI WOJDZIE METROPOLICIE BIAŁOSTOCKIEMU ZA HONOROWY PATRONAT I DUCHOWĄ ŁĄCZNOŚĆ,

PANU PREZESOWI I ZARZĄDOWI BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,

PANI KIEROWNIK JOANNIE FIRLIT I PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI OSIEDLA BIAŁOSTOCZEK, 

SZKOŁOM I PRZEDSZKOLOM OSIEDLA BIAŁOSTOCZEK, 

MINISTERSTWU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, 

KRAJOWEMU OŚRODKOWI WSPARCIA ROLNICTWA, 

SKLEPOM, FIRMOM I INSTYTUCJOM; 

RODZINOM, PARAFIANOM I GOŚCIOM ZA LICZNY UDZIAŁ, 

A PRZEDE WSZYSTKIM PANU BOGU ZA DAR POGODY I RADOŚCI DUCHA

KS. ANDRZEJ - PROBOSZCZ