Aktualności

NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ OŁTARZYK MIŁOSIERDZIA z Relikwiami Bł. Michała Sopoćki

| dodał:

Kochani Parafianie, Siostry i Bracia,

9 marca 2016 roku, w 27. rocznicę wykolejenia się pociągu wiozącego ciekły chlor – w dniu dziękczynienia Bogu za ocalenie Białegostoku i okolic od tragicznych skutków katastrofy, w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego rozpoczęło się NAWIEDZENIE OŁTARZYKA MIŁOSIERDZIA Z RELIKWIAMI BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI. Ma ono na celu uwielbienie miłosierdzia Bożego, uczczenie znaku relikwii Bł. Michała Sopoćki, gorliwego apostoła miłosierdzia Bożego oraz podziękowanie Bogu za Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Ponadto dzieło to ma przyczynić się do pogłębienia kultu miłosierdzia Bożego wśród wiernych parafii, poznania życia i dzieła Bł. Ks. Michała i uświadomienie czym jest sanktuarium miłosierdzia Bożego.

Nawiedzenie ma być czasem wspólnej modlitwy rodziny, która przyjmie do swego domu ołtarzyk. Przekazywanie ołtarzyka przez poszczególne rodziny będzie miało miejsce ok. godz. 1900 (po zakończeniu Mszy Świętej). Może stać się zasadą, że każda rodzina przyjmująca ołtarzyk będzie uczestniczyła we Mszy Świętej o godz. 1800, przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, a następnie uda się do rodziny, od której przyjmie ołtarzyka. Rodziny – przekazującai przyjmująca ołtarzyk powinny zgromadzić się na wspólnej modlitwie zarówno w jednym, jak i w drugim mieszkaniu. W domu nawiedzenia należy przygotować godne miejsce do umieszczenia na czas nawiedzenia tego świętego znaku.

Nawiedzenie w poszczególnych blokach / ulicach będzie poprzedzane spotkaniem organizacyjnym z udziałem mieszkańców. Osoba odpowiedzialna (tzw. blokowa/y/) postara się ustalić ilość rodzin przyjmujących ołtarzyk i kolejność nawiedzenia. Po zakończeniu nawiedzenia w danym bloku / ulicy lub też kilku (w przypadku mniejszych społeczności) będzie odprawiona Msza Święta w intencji mieszkańców. Zasadniczo nie jest przewidziane zbieranie ofiar z okazji nawiedzenia. Jeżeli jednak wszyscy mieszkańcy będą mieli taką wolę, mogą zebrać symboliczne ofiary na Mszę Świętą lub jako dar na świątynię, jednakże ma być to dobrowolna decyzja każdej rodziny. Termin Mszy Świętej, osoba odpowiedzialna, ustala z ks. proboszczem lub z innym kapłanem. Wskazane by było, aby każda rodzina podjęła jakieś postanowienie – modlitwę lub uczynek miłosierdzia jako duchowy owoc nawiedzenia. Postanowienie takie można zapisać w Księdze Nawiedzenia. Rodzina przyjmująca ołtarzyk otrzyma również pomoce duszpasterskie (modlitewnik, lekturę o tematyce miłosierdzia Bożego i Bł. Michała Sopoćki oraz inne materiały).

Przekazanie Ołtarzyka

Rodzina przekazująca: Drodzy sąsiedzi, przekazujemy ten znak Bożego miłosierdzia z zapewnieniem o modlitwie w Waszej intencji oraz naszej życzliwości względem Was.

Rodzina przyjmująca: Dziękujemy za przekazany znak Jezusa Miłosiernego z relikwiami Jego apostoła bł. ks. Michała Sopoćki. Ufamy, że przyczyni się on do pogłębienia naszej pobożności i rozbudzi ducha miłosierdzia wobec naszych bliźnich, zwłaszcza sąsiadów.

(Koronka, śpiew lub recytacja: Jezu, ufam Tobie)

Akt zawierzenia rodziny miłosierdziu Bożemu

(w czasie wspólnej modlitwy w godzinie Apelu lub Miłosierdzia)

Panie Jezu, pełen dobroci i miłosierdzia, Ty przyszedłeś na świat w rodzinie i uczyniłeś każdą chrześcijańską rodzinę domowym Kościołem. Jesteś z nami każdego dnia. My także pragniemy być zawsze z Tobą. Dziś, ubogaceni przeżyciem nawiedzenia Twego wizerunku w naszej rodzinie, pragniemy zawierzyć każdego z nas i całą rodzinę Twemu Miłosierdziu.

Ojciec: Miłosierny Jezu, dziękuję Ci za dar życia małżeńskiego i rodzinnego. Dziękuję za Twoją obecność w naszej rodzinie i wszelkie łaski, jakich nam udzielasz. W ten szczególny wieczór zawierzam Ci, z wiarą i ufnością, naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Prowadź naszą rodzinę drogami pokoju, współpracy i wzajemnej miłości.

Matka: Najlepszy Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, Ty wybrałeś Maryję na swoją Matkę i uczyniłeś Ją wzorem wszystkich matek. Dziękuję Ci za powołanie mnie do życia małżeńskiego i obdarzenie mnie radością bycia matką. Dziś na nowo składam w Twoim miłosiernym Sercu, przez ręce Maryi, siebie samą i całą naszą rodzinę. Broń nas przez złem moralnym i fizycznym, niech Twoja obecność wśród nas wydobywa z każdego z nas to, co w nas najlepsze, a to, co stanowi naszą słabość, niech spłonie w ogniu Twego miłosierdzia.

Starsze dziecko: Panie Jezu, Ty jesteś Mistrzem i Wzorem dla wszystkich ludzi. Ty prowadziłeś św. Faustynę i bł. Jana Pawła II, a także wszystkich innych świętych. Oni współpracowali z Tobą i dzięki temu żyli pięknie oraz uczynili tak wiele dla innych ludzi. Powierzam Ci, Panie Jezu, moje pragnienia i ideały, do których chcę dążyć. Dodaj mi sił, abym nigdy nie ustał w drodze i nie zszedł na złą drogę.

Młodsze dziecko: Panie Jezu, Ty kochałeś i błogosławiłeś dzieci. One przychodziły do Ciebie z radością. Dziękuję Ci za Twoją obecność w naszej rodzinie. Bądź zawsze z nami i spraw, abyśmy byli szczęśliwi.

Starsza osoba: Miłosierny Jezu, z wielką wiarą i nadzieją wpatruję się w ten święty obraz, który Ty sam poleciłeś wymalować. Przypomina mi on o Tobie i Twojej miłości. Pomaga mi modlić się i zawierzać Ci każdy mój dzień, a także wszystkich, z którymi żyję. Niech z Twego przebitego boku nieustannie spływa na naszą rodzinę strumień łask.

(Modlitwy do miłosierdzia Bożego i do Bł. Michała Sopoćki)


DUSZPASTERZE


Planowane NAWIEDZENIE RODZIN przez Ołtarzyk miłosierdzia z Relikwiami Bł. Michała Sopoćki:

1/ Tysiąclecia PP: 10A, 10; Kombatantów 18; Bełzy 3,5,7 (od 25 października 2021)

2/ Tysiąclecia PP 44,46,48,50

3/ Tysiąclecia PP 52,54,54A,56,58,60   

4/ Płocka i Przytorowa

Błogosławionego czasu spotkania z Jezusem Miłosiernym i Bł. Michałem

DUSZPASTERZE