Aktualności

PIELGRZYMKI - SOBOTA 9 KWIETNIA

Miesiąc kwieciem to czas wzmożonego ruchu pielgrzymkowego, sanktuarium nawiedzane jest przez pielgrzymów przybyłych z różnych stron Polski. Rozpoczęli pielgrzymowanie członkowie parafialnych zespołów Caritas Archidiecezji Białostockiej. W godzinach południowych przybyli pielgrzymi z Archidiecezji Warszawskiej, Katowickiej oraz grupa z Obrzynowa. Pątnicy modlili się przy relikwiach apostołów miłosierdzia Bożego, zwłaszcza Bł. Michała, przechodzili przez Bramę Miłosierdzia, mogli też usłyszeć najważniejsze informacje o tym świętym miejscu i osobie Bł. Michała.