Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
ŚRODA POPIELCOWA

| dodał:

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGENIĘ

JAŁMUŻNA, POST I MODLITWA

1. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na wielkopostną pomoc najuboższym.

2. Trwa Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

3. Nabożeństwa:

  • Droga Krzyżowa: dorośli – piątki po Mszy Św. o godz. 1800 i we środy po Mszy Św. o godz. 1500; dzieci – we środy o godz. 1700; młodzież gimnazjalna, szkół średnich i starsza – w piątki o godz. 1930 (dolny kościół);

  • Gorzkie Żale wtorki i piątki po Mszy Św. o godz. 15.00; niedziele o godz. 1730;

  • Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 830.

  • Za udział w rekolekcjach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.

4. Dzisiaj Msze Święte o godz. 9, 15, 1630 i 18 są odprawiane w głównej świątyni; 630 i 7 w dolnym kościele ; w tygodniu Wielkiego Postu: we środy o godz. 1500 i w piątki o godz. 1800- w głównej świątyni, pozostałe dni – w dolnym kościele; adoracja - w dolnym kościele.

5.W piątek 3 marca Papież Franciszek wezwał społeczność Kościoła do przebłagania za grzechy nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Każdy więc powinien bić się w swoje piersi, przepraszać i zadośćuczynić - duchowni i świeccy. Środki masowego przekazu nagłaśniają rzeczywiste lub domniemane przewinienia jedynie przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego. Mamy nadzieję, że w tym akcie przebłagania połączą się z nami przedstawiciele innych kościołów i religii. W szczególny jednak sposób pragniemy modlić się o przemianę serc najgroźniejszych, współczesnych nam, gorszycieli młodzieży i dzieci. Są nimi niektóre środki masowego przekazu, wydawcy, pseudoartyści, dziennikarze oraz różne ruchy feministyczne. Działalność wielu z nich ma na celu zaprogramowaną demoralizację prowadzoną poprzez agresywną promocję pornografii, tworzenie programów szkolnych edukujących w dziedzinie różnych dewiacji i wynaturzeń  seksualnych. Przykładem jest obrazoburczy spektakl w „stołecznym teatrze”, obrażający Katolików - ich najświętsze symbole i wartości, a także uwłaczający właściwie pojętej sztuce. Smuci nas również bierna postawa obecnych władz, cieszących się tak wielkim uznaniem i szacunkiem wiernych Kościoła Katolickiego. W naszym sanktuarium prowadzona jest całodzienna i wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu, a z czwartku na piątek trwa przez całą noc. Niech będzie ona przebłaganiem Boga za tych wszystkich gorszycieli, a zwłaszcza za wydarzenia, które mają miejsce w stołecznym teatrze. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej modlitwie od godz. 2100 we czwartek do 600 w piątek.