Informacje o Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

Sakramęty świete

Sakrament Eucharystii - I Komunia Święta

Dokumenty konieczne do załatwienia formalności związanych z przygotowaniem i przystąpieniem do I Komunii Świętej:

 • zamieszkanie na terenie parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, jeżeli rodzina mieszka w innej parafii konieczna jest pisemna zgoda ks. Proboszcza parafii miejsca,
 • metryka chrztu świętego,
 • udział w katechizacji szkolnej (jeżeli dziecko uczy się w szkole poza parafią Miłosierdzia Bożego wymagane jest zaświadczenie o uczęszczaniu na katechizację),
 • udział w katechizacji parafialnej ( klasy II, III i IV szkoły podstawowej): 
 • klasy II - drugie niedziele miesiąca godz. 12.30; 
 • klasy III - trzecie niedziele miesiąca godz. 12.30; 
 • klasy IV - pierwsze piątki miesiąca godz. 16.30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowane terminy I Komunii Świętych w 2018 roku:

 • 6 maja godz. 12.30: SP 26 – kl. C i D (kat. Pani Anna Maria Matys);
 • 13 maja godz. 10.30: dzieci z klasy III SP 42 oraz dzieci z naszej parafii uczące się w innych szkołach (kat. Dorota Borsuk)

 • 13 maja godz. 12.30: SP 26 – kl. E, F i G  (kat. Pani Edyta Suszko).;
 • 20 maja godz. 12.30: SP 26 – kl. A, B i H (kat. Ks. Adam Bułatewicz).
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 27 maja godz. 12.30: Rocznica I Komunii Świętej

==========================================================================

Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty niezbędne do załatwienia formalności związanych z Sakramentem Chrztu Świętego:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,

 • dokładne dane rodziców chrzestnych i zaświadczenie z parafii  miejsca zamieszkania. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które przystąpiły do sakramentu bierzmowania, regularnie uczęszczają na Msze Święte, przystępują do sakramentu pokuty i Eucharystii i świadczą o swojej wierze w codziennym życiu. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby świadomie decydujące się na trwanie w związkach niesakramentalnych.

 • pisemne pozwolenie parafii miejsca zamieszkania (jeżeli rodzice dziecka należą do innej parafii)

 • uczestnictwo w katechezie chrzcielnej (katechezy odbywają się w naszej parafii w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy Św. o godz. 12:30)

 • sakrament chrztu świętego udzielany jest zasadniczo w II i IV niedziele miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 11:00; z ważnego powodu może być udzielony w inną niedzielę - w I niedzielę o godz. 12.30; w przypadku sakramentu poza Mszą Świętą, udziela się go w soboty o godz. 14.30 lub 17.30.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby będące naszymi parafianami - czyli mieszkają na terenie naszej parafii, które zostały poproszone na rodziców chrzestnych powinny uczestniczyć w katechezie chrzcielnej w jedną z pierwszych niedziel miesiąca po Mszy Świętej o godz. 12.30 i zgłosić się do kancelarii celem uzyskania specjalnego zaświadczenia.

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności związanych z Sakramentem Małżeństwa:

 1. Metryka chrztu (ważne do 6 miesięcy).
 2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Okazanie świadectwa katechizacji szkolnej z klasy maturalnej (lub ostatniej).
 4. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej i Dniu Skupienia dla narzeczonych.
 5. Zaświadczenie o wizytach w poradni życia rodzinnego.
 6. Odpis kontraktu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 7. Inne dokumenty: 
 • Licencja - jeżeli wszystkie formalności załatwiano w innej parafii, natomiast udzielenie sakramentu ma mieś miejsce w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego;
 • Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich i licencja (jeżeli narzeczeni pochodzą z innych parafii, a wszystkie formalności łącznie z zawarciem sakramentu ma mieć miejsce w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego);
 • Sentencje wyroków sądu kościelnego - w przypadku istnienia wcześniejszego związku sakramentalnego, uznanego przez sąd kościelny za nieważny;
 • Świadectwo zgonu współmałżonka - jeżeli jedna ze stron lub oboje narzeczeni są wdowcami.
 • Oświadczenie - w przypadku narzeczonych różnych wyznań lub religii.

9. Wypada, aby świadkami sakramentu małżeństwa  było dwoje osób wierzących i praktykujących; zatem nie może pełnić tej funkcji osoba, która z racji swoich przekonań lub życia stawia siebie poza Kościołem.

Sakrament Bierzmowania

Planowany termin sakramentu bierzmowania klas trzecich gimnazjów: 7 kwietnia 2018 godz. 15.00.

=========================================================================

Dokumenty wymagane do załatwienia formalności związanych z Sakramentem Bierzmowania:

 • Metryka chrztu świętego

 • Pisemna zgoda ks. Proboszcza parafii miejsca zamieszkania - jeżeli rodzina kandydata do bierzmowania mieszka w innej parafii;

 • Udział w katechizacji szkolnej (jeżeli kandydat uczy się w gimnazjum poza parafią Miłosierdzia Bożego wymagane jest zaświadczenie o uczęszczaniu na katechizację i zdaniu egzaminu)

 • Systematyczne życie religijne: codzienna modlitwa, udział we Mszach Świętych w niedziele i uroczystości obowiązujące, przystępowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii, udział w katechizacji parafialnej;

 • Msza Święta o godz. 18.00 i katecheza, w drugie niedziele miesiąca,  dla uczniów i rodziców wszystkich klas gimnazjalnych: 10 września, 8 października, 12 listopada i 10 grudnia

 • Spotkania w grupach w soboty: (klasy  VII szkół podstawowych) - w czwarte soboty miesiąca o godz. 9.00; (klasy II gimnazjum) - w  drugie soboty o godz. 9.00;  (klasy III gimnazjum) - w trzecie soboty miesiąca o godz. 9.00; 

 • Pierwsze spotkania w 2017 roku: klasy drugie mają spotkanie w sobotę 14 października o godz. 9.00; klasy trzecie - w sobotę 21 października o godz. 9.00; klasy siódme szkół podstawowych - w sobotę 28 października o godz. 9.00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pogrzeb katolicki

Dokumenty do załatwienia formalności związanych z pogrzebem:

 1. Osobista obecność rodziny w kancelarii parafialnej, dotycząca ustalenia formy pogrzebu katolickiego, podanie informacji o udzielonych sakramentach osoby zmarłej. Wymaganie to posiada wymiar duszpasterski, dlatego też tego zadania nie powinno się przekazywać zakładom pogrzebowym.
 2. Odpis aktu zgonu.
 3. Właściwym miejscem sprawowania obrzędów pogrzebowych (wyprowadzenie, Msza Święta i ostatnie pożegnanie) jest parafii miejsca zamieszkania, dlatego też wymagana jest zgoda wydana przez ks. proboszcza parafii miejsca zamieszkania zmarłego/zmarłej, jeśli pogrzeb odbywa się w innej parafii lub zmarły/zmarła mieszkali w innej parafii.
 4. Wbrew duchowi Kościoła jest organizowanie pogrzebu katolickiego bez wiedzy miejscowych duszpasterze, podnajmując innego - np. znajomego kapłana.

KATECHEZA PARAFIALNA

KATECHEZA PRZED BIERZMOWANIEM


SPOTKANIA MIESIĘCZNE OGÓLNE:

MSZE ŚWIĘTE W DRUGIE NIEDZIELE MIESIĄCA O GODZ. 18.00, PO MSZY ŚW. SPOTKANIE UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS GIMNAZJALNYCH I KLAS SIÓDMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WRAZ Z RODZICAMI (W DOLNYM KOŚCIELE - Ks. Marcin Kuczyński).


GRAFIK SPOTKAŃ GRUPOWYCH 2017/2018

 • Klasa VII szkoły podstawowej (Katecheci SP 26 / Ks. Adam): CZWARTE SOBOTY MIESIĄCA
 • Klasa II gimnazjum (Katecheta dr Bogumił Dziedziul, Katecheci ZSE / opiekun - ks. Stanisław): DRUGIE SOBOTY MIESIĄCA

 • Klasa III gimnazjum (Katechetki: Elwira Rutkowska, Dorota Rutkowska / opiekun - ks. Marcin Kuczyński): TRZECIE SOBOTY MIESIĄCA

ZAJĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ ZASADNICZO O GODZ. 900 W SALI POD PLEBANIĄ lub w innej sali.

==========================================================================

KATECHEZA PRZED I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ:


* Klasy II szkół podstawowych - drugie niedziele miesiąca godz. 12.30 (ks. Stanisław Bolesta);

* Klasy III szkół podstawowych - trzecie niedziele miesiąca godz. 12.30 (ks, Mirosław Stankiewicz);

  Klasy IV szkół podstawowych - pierwsze piątki miesiąca godz. 16.30

(* godzina oznacza Mszę Świętą, po Mszy Świętej jest spotkanie w dolnym kościele)

===========================================================================

KATECHEZA PRZED CHRZTEM:


PIERWSZE NIEDZIELE MIESIĄCA - PO MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ. 12.30