Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

| dodał:

1. Dzisiaj przed kościołem Caritas zbiera ofiary na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

2. Zapraszamy na Różaniec fatimski – jutro13 listopada po Mszach Świętych o godz. 700, 1500, 1800 oraz o godz. 2015.

3.W ramach NOWENNY w Katedrze:

  • w środę 15 listopada zaproszeni są wierni naszego Dekanatu Białostoczek;
  • w czwartek 16 listopada o godz. 1715 w Katedrze odbędzie się wspólna modlitwa Kół Żywego Różańca, natomiast o godz. 1800 odprawiona będzie uroczysta Msza Święta odpustowa.

4. Msza Święta w intencji mieszkańców ul. Zagumiennej 5, dziękczynna za nawiedzenie ołtarzyka miłosierdzia odprawiona będzie we środę 15 listopada o godz. 1800.

5. „Dni Godności Życia” w Białymstoku - w piątek 17 listopada o godz. 1800 w naszym sanktuarium odprawiona będzie Msza Święta kończąca obchody.

6. W następną niedzielę po Mszy Świętej o godz. 1230odbędzie się katecheza dla klas trzecich szkół podstawowych, przygotowująca do pierwszej komunii świętej; również za tydzień przed kościołem będzie prowadzona zbiórka do puszek na rzecz Białostockiej Caritas.

7. Prasa katolicka – na regałach przy wyjściu.

8. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku zaprasza na promocje książki pt. Archiwalne dziedzictwo – środa, 15 listopada 2017, godz. 1630 (ul. Warszawska 48).

9. Spotkanie formacyjne zelatorek i zelatorów oraz wszystkich członków kół Żywego Różańca Archidiecezji Białostockiej odbędzie się w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, 16 listopada br. o godz. 1600 w Kinie Ton. Po spotkaniu, o godz. 1715 modlitwa różańcowa w katedrze, natomiast o godz. 1800 Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego z Watykanu.

10. Bóg zapłać dobroczyńcom …

==================================================

Ze względu na pogrzeb ŚP. Michaliny (babci Pana Organisty - Karola), KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ, który miał odbyć się w sobotę 11 listopada w Święto Niepodległości, został przełożony na NIEDZIELĘ 12 listopada po Mszy Świętej o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.

===================================================

APEL PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OCHRONY PRAWA DO ŻYCIA OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI

Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore. Musimy szczególnie chronić prawo bezbronnego dziecka żyjącego pod sercem matki, tak samo jak chronimy życie dziecka po jego narodzinach. O tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej, w bezsporny sposób mówi współczesna nauka. Obrona życia dzieci nienarodzonych nie jest zatem kwestią tylko religii czy światopoglądu, lecz należy do najbardziej fundamentalnych obowiązków każdego człowieka.

Święty Jan Paweł II nie znajdował żadnego usprawiedliwienia dla zabijania dzieci. W encyklice Evangelium vitae stwierdził: «Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. „Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać”» (Evangelium Vitae, 57).

W związku z tym, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zachęca wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego (www.zatrzymajaborcje.pl). Jest to ważny krok w stronę ochrony każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Za kilka dni kończy się czas wyznaczony na zbieranie podpisów, dlatego raz jeszcze zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Karty z podpisami należy przesłać do organizatorów, aby trafiły do Parlamentu RP do końca listopada.

Kościół katolicki w Polsce stale wspiera rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli rodzice – pomimo dostępnej pomocy psychologicznej, medycznej i materialnej – nie zdecydują się na wychowywanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych z otwartym sercem przyjąć je i otoczyć swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji – adopcja!

Prosimy o modlitwę za nienarodzone dzieci, aby wszystkie od chwili swego poczęcia cieszyły się miłością i miały zagwarantowane prawo do narodzin i dalszego szczęśliwego życia.

+ Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Marek Jędraszewski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Artur Miziński
Biskup Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 8 listopada 2017 roku