Aktualności

NABOŻEŃSTWA PASYJNE: DROGA KRZYŻOWA, GORZKIE ŻALE, GODZINKI O MĘCE PAŃSKIEJ

| dodał:

Droga Krzyżowa:

OGÓLNA: środy po Mszy Św. o godz. 1500; piątki po Mszy Św. o godz. 1800; DZIECI –  środy o godz. 1700 ( Środę Popielcową dzieci zaproszone są na Mszę Świętą o godz. 16.30 lub o innej godzinie)

Gorzkie Żale: wtorki i piątki po Mszy Św. o godz. 1500; w niedziele o godz. 1730;

Godzinki o Męce Pańskiej – niedziele o godz. 830.

Rekolekcje Wielkopostne:  17 (niedziela), 18 (poniedziałek), 19 (wtorek) marca 2024

Za udział w rekolekcjach i nabożeństwach pasyjnych można uzyskać odpust zupełny.

W Wielkim Poście  proponujemy refleksję nad sakramentem Bożego Miłosierdzia i owocnym jego przeżywaniem. W budynku parafialnym naprzeciwko plebanii jest możliwość do rozmowy o charakterze duchowym, a także spowiedzi. Może być to także okazja do spowiedzi generalnej dla osób, które już od dłuższego czasu o tym myślały, ale nie miały dotąd odwagi. Zapraszamy serdecznie, zgłoszenia w kancelarii lub telefonicznie.

=======================================================================================

GRAFIK OBSŁUGI DROGI KRZYŻOWEJ przez  WSPÓLNOTY W ŚRODY i PIĄTKI WIELKIEGO POSTU 2024


Środa 14 II g. 15.45 - Apostolstwo Miłosierdzia Bożego

Piątek 16 II g. 18.30 - Przyjaciele Oblubieńca

Środa 21 g. 15.45 – WSPÓLNOTA KARMELITAŃSKA i RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Piątek 23 II g. 18.30 - x

Środa 28 II g. 15.45 -  Wspólnota Krwi Chrystusa

Piątek 1 III g. 18.30 - x Diakon Michał

Środa 6 III g. 15.45 - Ruch Rodzin Nazaretańskich

Piątek 8 III g. 18.30 - x

Środa 13 III g. 15.45 - KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Piątek 15 III g. 18.30 - x

Środa 20 III g. 15.45 - DOMOWY KOŚCIÓŁ

Piątek 22 III g. 18.30 – x 

Niedziela Palmowa 24 III g. 16.00 - LEKTORZY

Środa 27 III g. 15.45 - Straż Honorowa i Dzieło Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

W. Piątek 29 III g. 15.20 – Wieczernik

========================================

DROGA KRZYŻOWA na podstawie cytatów z DZIENNICZKA

Stacja I – Osądzony
„…Dziś rozważ Moją bolesną mękę, cały jej ogrom; rozważaj w ten sposób, jakoby ona była wyłącznie dla Ciebie podjęta.”
s. F.D. 1761
Stacja II – Bierze Krzyż
„…Rozważaj często cierpienia Moje, które dla ciebie poniosłem, a nic ci się wielkim nie wyda co ty cierpisz dla mnie…”
s. F.D. 1512
Stacja III – Upadek I
„…Łącz swoje małe cierpienia z Moją bolesną męką, aby miały wartość nieskończoną przed Moim Majestatem.”
s. F.D. 1512
Stacja IV – Matka i Syn
„…Staraj się modlitwę swoją połączyć z Matką Moją.Módl się z serca w złączeniu z Maryją…”
s. F.D. 32
Stacja V – Cyrenejczyk
„…Żądam od Ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie…”
s. F.D. 742
Stacja VI – Weronika
„…Miłosierdzie Moje powinna odzwierciedlić w sobie każda dusza…”
s. F.D. 1148
Stacja VII – Upadek II
„…Proszę Cię, ofiaruj Mi nędzę i tę niemoc swoją, a ucieszysz tym serce Moje.”
s. F.D. 1775
Stacja VIII – Niewiasty
„…Cokolwiek dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuję, jakobyś Mnie samemu to uczyniła.”
s. F. D.1768
Stacja IX – Upadek III
„…Niechaj się nie lęka do Mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna…”
s. F.D.1059
Stacja X – Obnażony
„…Wzywaj Mojego miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia…”
s. F.D. 186
Stacja XI – Przybity
„…Potrzebuję ofiary wypełnionej miłością…”
s. F.D. 1316
Stacja XII – Ukrzyżowany
„…W tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość…”
s. F.D. 1572
Stacja XIII – Pieta
„…Módl się ile możesz za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie…”
s. F.D. 1777
Stacja XIV – Pogrzebany
„…A w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale Miłosiernym Zbawicielem…”
s. F.D. 1075

===================================

GORZKIE ŻALE


Pobudka

Gorzkie żale, przybywajcie, Serca nasze przenikajcie, Serca nasze przenikajcie, Rozpłyńcie się, me źrenice, Toczcie smutnych łez krynice.
Słońce, gwiazdy omdlewają, Żałobą się pokrywają, Płaczą rzewnie Aniołowie, A któż żałość ich wypowie, A któż żałość ich wypowie?
Opoki się twarde krają, Z grobów umarli powstają, Cóż jest, pytam, co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje!
Na ból Męki Chrystusowej, Żal przejmuje bez wymowy, Uderz, Jezu, bez odwłoki, W twarde serc naszych opoki!
Jezu mój, we krwi ran Swoich, Obmyj duszę z grzechów moich! Upał serca swego chłodzę, Gdy w przepaść Męki Twej wchodzę.


CZĘŚĆ PIERWSZA
Intencja

Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.
W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego oskarżenia przed sądem. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu za nas bolejącemu ofiarujmy: za Kościół święty katolicki, za najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania.

Hymn

Żal duszę ściska, serce boleść czuje,
Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje;
Klęczy w Ogrójcu, gdy krwawy pot leje,
Me serce mdleje.

Pana świętości uczeń zły całuje,
Żołnierz okrutny powrózmi krępuje,
Jezus tym więzom dla nas się poddaje,
Na śmierć wydaje.

Bije, popycha tłum nieposkromiony
Nielitościwie z tej i owej strony,
Za włosy targa; znosi w cierpliwości
Król z wysokości.

Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta,
Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta;
Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie
Serca kochanie.

Oby się serce we łzy rozpływało,
Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało!
Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości
Dla Twej miłości.

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

Jezu, na zabicie okrutne, Cichy Baranku od wrogów szukany, Jezu mój kochany!
Jezu, za trzydzieści srebrników, od niewdzięcznego ucznia zaprzedany, Jezu mój kochany!
Jezu, w ciężkim smutku żałością, Jakoś sam wyznał przed śmiercią nękany, Jezu mój kochany!
Jezu, na modlitwie w Ogrójcu, strumieniem potu krwawego zalany, Jezu mój kochany!
Jezu, całowaniem zdradliwym, od niegodnego Judasza wydany, Jezu mój kochany!
Jezu, powrozami grubymi, od swawolnego żołdactwa związany, Jezu mój kochany!
Jezu, od pospólstwa zelżywie, Przed Annaszowym sądem znieważany, Jezu mój kochany!
Jezu, przez ulice sromotnie, Przed sąd Kajfasza za włosy targany, Jezu mój kochany!
Jezu, od Malchusa srogiego, Ręką zbrodniczą wypoliczkowany, Jezu mój kochany!
Jezu, od fałszywych dwóch świadków, Za zwodziciela niesłusznie podany, Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony i pohańbiony!
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną

Ach! Ja Matka tak żałosna! Boleść Mnie ściska nieznośna,
Miecz Me serce przenika, Miecz Me serce przenika.
Czemuś, Matko ukochana, Ciężko na sercu stroskana? Czemu wszystka truchlejesz?
Co mię pytasz, wszystkam w mdłości, Mówić nie mogę z żałości, Krew mi serce zalewa.
Powiedz mi, o Panno moja, Czemu blednieje twarz Twoja? Czemu gorzkie łzy lejesz?
Widzę, że Syn ukochany, W Ogrójcu cały zalany, Potu krwawym potokiem.
O Matko, źródło miłości, Niech czuję gwałt Twej żałości! Dozwól mi z sobą płakać!

(Jeżeli się śpiewa jedną tylko część, dodaje się 3 razy: Któryś za nas cierpiał rany)


CZĘŚĆ DRUGA

Gorzkie żale przybywajcie...

Intencja
W drugiej części rozmyślania Męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój , o zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie: zarazy, głodu , ognia i wojny.

Hymn

Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje,
Jako dla ciebie sobie nie folguje.
Przecież Go bardziej niż katowska dręczy,
Złość twoja męczy.

Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia,
Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia
Dla białej szaty, którą jest odziany,
Głupim nazwany.

Za moje złości grzbiet srodze biczują;
Pójdźmyż, grzesznicy, oto nam gotują
Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody
Zdrój żywej wody.

Pycha światowa niechaj, co chce, wróży,
Co na swe skronie wije wieniec z róży,
W szkarłat na pośmiech, cierniem Król zraniony
Jest ozdobiony!

Oby się serce we łzy rozpływało,
Że Cię mój Jezu, sprośnie obrażało!
Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości
Dla Twej miłości!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

Jezu, od pospólstwa niewinnie, Jako łotr godzien śmierci obwołany, Jezu mój kochany!
Jezu, od złośliwych morderców, Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany, Jezu mój kochany!
Jezu, pod przysięgą od Piotra, Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany, Jezu mój kochany!
Jezu, od okrutnych oprawców, Na sąd Piłata jak zbójca szarpany, Jezu mój kochany!
Jezu, od Heroda i dworzan, Królu niebieski, zelżywie wyśmiany, Jezu mój kochany!
Jezu, w białą szatę szydersko, na większy pośmiech i hańbę ubrany, Jezu mój kochany!
Jezu, u kamiennego słupa, Niemiłosiernie biczami wysmagany, Jezu mój kochany!
Jezu, przez szyderstwo okrutne, cierniowym wieńcem ukoronowany, Jezu mój kochany!
Jezu, od żołnierzy niegodnie, Na pośmiewisko purpurą odziany, Jezu mój kochany!
Jezu, trzciną po głowie bity, Królu boleści, przez lud wyszydzany, Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony i pohańbiony!
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną

Ach, widzę Syna mojego, Przy słupie obnażonego, Rózgami zsieczonego!
Święta Panno, uproś dla mnie, Bym ran Syna Twego znamię, Miał na sercu wyryte!
Ach, widzę jako niezmiernie, Ostre głowę rani ciernie! Dusza moja ustaje.
O Maryjo, Syna swego, Ostrym cierniem zranionego, Podzielże ze mną mękę!
Obym ja, Matka strapiona, Mogła na swoje ramiona, Złożyć krzyż Twój, Synu mój!
Proszę, o Panno jedyna, Niechaj krzyż Twojego Syna, Zawsze w sercu swym noszę!

( 3 razy: Któryś za nas cierpiał rany)


CZĘŚĆ TRZECIA

Gorzkie żale przybywajcie...

Intencja
W ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej poprawy życia, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus Krwią swoją świętą ogień zgasił; prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie.

Hymn

Duszo oziębła, czemu nie gorejesz?
Serce me, czemu całe nie truchlejesz?
Toczy twój Jezus z ognistej miłości
Krew w obfitości.

Ogień miłości, gdy Go tak rozpala,
Sromotne drzewo na ramiona zwala;
Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka,
Jęczy i stęka.
Okrutnym katom posłuszny się staje,
Ręce i nogi przebić sobie daje,
Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi
Nasz Zbawca drogi.

O słodkie drzewo, spuśćże nam już ciało,
Aby na tobie dłużej nie wisiało!
My je uczciwie w grobie położymy,
Płacz uczynimy.

Oby się serce we łzy rozpływało,
Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało!
Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości
Dla Twej miłości!

Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności
Za Twe obelgi, męki, zelżywości,
Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny,
Cierpiał bez winy!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

Jezu, od pospólstwa niezbożnie, Jako złoczyńca z łotry porównany, Jezu mój kochany!
Jezu, od Piłata niesłusznie, Na śmierć krzyżową za ludzi skazany, Jezu mój kochany!
Jezu, srogim krzyża ciężarem, Na kalwaryjskiej drodze zmordowany, Jezu mój kochany!
Jezu, do sromotnego drzewa, Przytępionymi gwoźdźmi przykowany, Jezu mój kochany!
Jezu, jawnie pośród dwu łotrów, Na drzewie hańby ukrzyżowany, Jezu mój kochany!
Jezu, od stojących wokoło, I od przechodzących szyderczo wyśmiany, Jezu mój kochany!
Jezu, bluźnierstwami od złego, Współwiszącego łotra wyszydzany, Jezu mój kochany!
Jezu, gorzką żółcią i octem, W wielkim pragnieniu swoim napawany, Jezu mój kochany!
Jezu, w swej miłości niezmiernej, Jeszcze po śmierci włócznią przeorany, Jezu mój kochany!
Jezu, od Józefa uczciwie, I od Nikodema w grobie pochowany, Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony i pohańbiony!
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną

Ach, ja Matka boleściwa, Pod krzyżem stoję smutliwa, Serce żałość przejmuje.
O Matko, niechaj prawdziwie, Patrząc na krzyż żałośliwie, Płaczę z Tobą rzewliwie!
Jużci, już moje Kochanie, Gotuje się na konanie! Toć i ja z Nim umieram!
Pragnę, Matko zostać z Tobą, Dzielić się Twoją żałobą, Śmierci Syna Twojego.
Zamknął słodką Jezus mowę, Już ku ziemi skłania głowę, Żegna już Matkę swoją!
O Maryjo, Ciebie proszę, Niech Jezusa rany noszę, I serdecznie rozważam.

Potem klęcząc trzy razy śpiewa się:

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

==================================

Godzinki o Męce Pańskiej

(śpiewane w piątki Wielkiego Postu)

Jutrznia

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie Rany,Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.
Wspomóż niewinny Jezu, krwawą Swoją Męką,a wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.Chwała
bądź Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi Świętemu.Jak była na
początku od wieków przedwiecznie, Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

Hymn
Witaj, Jezu w Ogrójcu, w modłach krwią spocony,przez Anioła wzmocniony, przez ucznia zdradzony.
Przez wrogów krwi Twej chciwych jak zbójca pojmany, w Dom Annasza wiedziony, bity, krępowany.
Ucznie Cię odstępują, bojaźń je zwycięża,-Piotr się trzykroć zapiera, mówiąc nie znam męża.
Fałszywe świadki na śmierć Pana oskarżają,- Niewinnego Baranka, na ofiarę dają.

P.Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W. Teraz i na wieki wieków. Amen.
P.Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Jezu najdobrotliwszy, któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć haniebną,
nie dopuść, błagamy, by Krew i Rany Twe miały być na potępienie duszom naszym dla wielkości grzechów
naszych, ale z nieskończonych zasług Swoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć
jedną kroplę Najdroższej Krwi Swojej, by dusze nasze zbawione zostały i obmyte we Krwi Baranka. Który
żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków.Amen.

P.Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P.Błogosławmy Panu.
W.Bogu chwała.
P.A dusze wiernych zmarłych niech przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Pryma

Wspomóż niewinny Jezu...

Hymn
Witaj Jezu cierpliwy, rano prowadzony do Piłata, przed sądem zbójców Swych stawiony.
Piłat w Jezusie winy żadnej nie znajduje, Do Heroda tłumowi wieść Go rozkazuje.Herod przez chciwość
cudów, gdy pytania czyni, Rozgniewany milczeniem świętym, Boga wini.
W białą na wzgardę szatę przyobleczonego, Oddaje Piłatowi Baranka cichego.

P.Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W.Teraz i na wieki wieków. Amen.
P.Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P.Błogosławmy Panu.
W.Bogu chwała.
P.A dusze wiernych zmarłych niech przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym.Amen.

Tercja

Wspomóż niewinny Jezu...

Hymn
Witaj Jezu niewinny, oprawcom wydany, Do słupa przywiązany nago, biczowany.
Jako z krynicy żywej, tak z świętego Ciała Krew Twa święta przez mnogie rany wyciekała.
A ubranemu w szkarłat, na śmiechy ludowe, Trzcinę za berło dają, cierniem wieńczą głowę.
Ku wzgardzie klęczą przy Nim, a pluć Nań się ważą.Biją w twarz zawiązaną, prorokować każą.

P.Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W.Teraz i na wieki wieków. Amen.
P.Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P.Błogosławmy Panu.
W.Bogu chwała.
P.A dusze wiernych zmarłych niech przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Seksta

Wspomóż niewinny Jezu...

Hymn
Witaj Jezu przed sądem Piłata stawiony- I wyrokiem niesłusznym na śmierć potępiony.
Piłat żadnej przyczyny śmierci nie znajduje,-Obmył ręce, a wyrok straszny podpisuje.
Wychodzi Jezus z miasta krzyżem obciążony,-Na twarz w drodze po trzykroć upada zemdlony.
Od własnego narodu męczon, lżony, bity – Przywiedzion jest na miejsce, gdzie ma być zabity.

P.Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W.Teraz i na wieki wieków. Amen.
P.Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P.Błogosławmy Panu.
W.Bogu chwała.
P.A dusze wiernych zmarłych niech przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym.Amen.

Nona

Wspomóż niewinny Jezu...

Hymn
Witaj Jezu do krzyża gwoźdźmi przykuwany,-Sromotnie podwyższony,z łotry porównany.
Ręce i nogi święte srogie ostrza bodły,- A Pan za swe zabójce czyni Ojcu modły.
Łotrowi skruszonemu niebo obiecuje,-Uczniowi Swą zemdloną Matkę przekazuje.
Zatem Pan po spełnionej Przenajświętszej Męce,-Oddał Ducha Swojego w Boga Ojca ręce.
P.Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W.Teraz i na wieki wieków. Amen.

P.Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P.Błogosławmy Panu.
W.Bogu chwała.
P.A dusze wiernych zmarłych niech przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym.Amen.

Nieszpory

Wspomóż niewinny Jezu...

Hymn
Witaj ofiarny Jezu, wiszący przed zgrają,-Jeszcze z boku świętego Krew Twą wytaczają.
Człowiek bez winy żadnej, Bóg, który nas stworzył,-Umarł za grzechy nasze, by nam raj otworzyć.
Nikodem ciało z krzyża z Józefem składają, - Matce najboleśniejszej ze czcią oddawają.
Która łzami je myjąc,-Z przyjaciółmi swymi,- Opatruje nabożnie maściami wonnymi.
P.Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W.Teraz i na wieki wieków. Amen.
P.Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P.Błogosławmy Panu.
W.Bogu chwała.
P.A dusze wiernych zmarłych niech przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym.Amen.

Kompleta

Weź nas w Swą łaskę, Jezu, Boże nasz i Panie! –Wstrzymaj za grzechy nasze słuszne Swe karanie.
Wspomóż niewinny Jezu...

Hymn
Witaj Jezu, przez Matkę smutną opłakany-I ze łzami sług wiernych w grobie pochowany.
Faryzeusze potem wielką trwogę czują,-Grób, by Zbawca nie powstał, próżno pieczętują.
Pełnią się Boską mocą Boskie tajemnice,-Pan śmierć pokonał, ziścił świętą obietnicę.
Daj nam Jezu, niech śmierć Twa i Twe zmartwychwstanie -Wiekuistym żywotem i dla nas się stanie.
P.Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.
W.Teraz i na wieki wieków. Amen.

P.Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P.Błogosławmy Panu.
W.Bogu chwała.
P.A dusze wiernych zmarłych niech przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Zakończenie

Z pokłonem prosim, Jezu, przyjmij te godziny -Na cześć srogiej Swej Męki,a zgładź nasze winy.
Jezu przez śmierć okrutną i przez Rany ciężkie,-Prosim, przyjm nas do nieba przez ręce anielskie.
Daj byśmy Ciebie sercem zawsze miłowali,-I po śmierci na wieki w niebie wychwalali.

P.O Jezu Zbawicielu świata umęczony!
W.Bądź teraz i na zawsze od nas pochwalony.
P.Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Jezu Chryste, Panie nasz, Baranku Boży, niewinna za grzechy nasze Ofiaro,który przez nieograniczoną ku
ludziom miłość poniosłeś Mękę okrutną i haniebną na krzyżu śmierć; Jezu Najsłodszy, którego ciało
pogrzebane, do trzeciego dnia w grobie spoczywało, racz sprawić łaską swoją, abyśmy, dla świata
obumarłszy, Tobie jednemu zawsze się poświęcali i Twego przykazania z gorliwością strzegli, który żyjesz i
królujesz w Trójcy Przenajświętszej, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.