Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

| dodał:

IV  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22 III 2019


1. Przywołując Apel Ks. Arcybiskupa zachęcamy do żarliwej modlitwy w intencji ustania epidemii. Korzystajmy z dyspensy przysługującej osobom w podeszłym wieku, z różnymi objawami infekcji, dzieciom, młodzieży i opiekującym się nimi oraz wszystkim, którzy czują się zagrożeni – osoby te nie mają obowiązku (pod grzechem) uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej. W ten sposób umożliwią udział tym, którzy nie czują się zagrożeni. Zachęcamy też o indywidualnego odprawiania Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów – w świątyni lub za pośrednictwem mediów, zgłasza Radia Maryja (w piątki po Koronce i w niedziele o godz. 1700); w związku z tym Gorzkie Żale ograniczamy tylko do niedzieli, a Drogę Krzyżową do piątku. W dalszym ciągu bowiem obowiązuje ograniczenie liczby osób w świątyniach (do 50). Przez cały dzień możemy korzystać z adoracji i osobistej modlitwy w świątyni głównej i w dolnym kościele. Szczególnie zachęcamy do modlitwy w godzinach: 1200, 1500 i o 2100. O modlitwę, a także podjęcie postu proszą osoby, które pracują w różnego rodzaju służbach, zwłaszcza medycznych.

2. W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Nie jest to uroczystość obowiązująca, możemy więc ją przeżyć w domach. Podobnie duchową adopcję dziecka poczętego, można polecić Bogu bez formalnego zgłoszenia. Msze Święte w świątyni odprawiane będą o godz. 630, 7, 9, 15 i 1800.

3. Rekolekcje wielkopostne w związku z istniejącą sytuacją będą przeżywane w ramach naszej niedzielnej i powszedniej posługi oraz przez dostępne środki komunikacji medialnej. W sobotę 28 marca pamiętajmy o modlitwie w intencji młodzieży naszej archidiecezji.

4. Prasa katolicka: Idziemy (na regałach); paschałki (przy wyjściu).

5. Nawiedzenie rodzin przez OŁTARZYK MIŁOSIERDZIA z relikwiami Bł. Michała odbywa się przy ul. Radzymińskiej 40; w poniedziałek 30 marca planowane jest zakończenie nawiedzenia w tym bloku.

6. Zmarli w I i II 2020: Janina Nowicka, Honorata Czyżewska, Jerzy Żendzian, Zbigniew Olechnowicz, Cecylia Targońska, Jolanta Ropelewska, Tadeusz Kiandra, Czesława Zalewska, Kamil Kozłowski, Maria Stefanowicz, Marek Małyszko, Wiesław Paciejewski, Bernard Iwanowski, Wacław Piotrowski; Wieczny odpoczynek…

7. Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach.

By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie.

Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.

8. Bóg zapłać …