Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

| dodał:

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12 III 2023


1. Jutro przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową; módlmy się w jego intencji; jest to również dzień fatimski, różaniec wg stałego porządku.

2.  Dzień modlitwy w intencji ks. prob. Zbigniewa Krupskiego, z okazji imienin, przypada w piątek 17 marca.

3. Msza św. z okazji Imienin Arcybiskupa Józefa Guzdka Metropolity Białostockiego oraz Arcybiskupa Seniora Edwarda Ozorowskiego będzie sprawowana w Archikatedrze białostockiej w sobotę, 18 marca br. o godz. 18 00. Zapraszamy do modlitwy w intencji Dostojnych Solenizantów

4. Zapraszamy wszystkich na Wieczór Uwielbienia za tydzień po Mszy św. o godzinie 18.00. Będzie to czas modlitwy, w którym zwrócimy swoje oczy na Chrystusa wywyższonego na krzyżu, w którego ranach jest nasze uzdrowienie. Szczególnie zapraszamy osoby utrudzone, które potrzebują umocnienia i uzdrowienia na duszy i ciele.

5. Prasa katolicka – Drogi Miłosierdzia, Idziemy, Gość Niedzielny (na regałach)

6. Ważnym przeżyciem religijnym i duszpasterskim jest pogrzeb chrześcijański zmarłych. Składa się on zazwyczaj z trzech części: modlitwa przy ciele zmarłego, Msza Święta w obecności trumny z ciałem zmarłego (zazwyczaj w świątyni parafialnej, z możliwością spowiedzi) oraz pochowanie ciała na cmentarzu. Powinniśmy uczestniczyć w nim jako ludzie wierzący, korzystając z daru Bożego Słowa i sakramentów świętych. Starajmy się też, aby w przypadku konieczności kremacji, zgodnie z duchem pogrzebu chrześcijańskiego i przepisami zawartymi w Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski, spopielenia dokonywać dopiero po odprawionej Mszy Świętej. Wypada również, aby w przypadku ceremonii pogrzebowych poza swoją parafią, zgłaszać śmierć swoich bliskich w kancelarii naszej parafii.

7. Zespół Szkół Katolickich im. ks. F. Blachnickiego przy ul. Transportowej 2 ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2023/2024 do Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Przedszkola. Tydzień Otwarty odbędzie się w dniach 13.03-17.03 2023 r. w godz. 15.30-17.30.

8. Żłobek Familijny, Przedszkole Familijne i Szkoła Podstawowa STER zapraszają rodziców zainteresowanych spersonalizowaną edukacją i wartościowym wychowaniem dzieci do poznania oferty placówek zawartej na stronie www.ster.bialystok.pl. Dni otwarte szkoły 16 i 23 marca. Zapraszamy!

Rekolekcje Wielkopostne parlamentarzystów, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz prawników odbędą się w dniach 19-21 marca, niedziela - poniedziałek - wtorek, w Starym kościele farnym w Białymstoku. Msza św. codziennie o godz. 19.30. Rekolekcje pod hasłem „Królewstwo Ukrzyżowanego” poprowadzi Werbista, o. Henryk Ślusarczyk. Zapraszamy do uczestnictwa.

9. Bóg zapłać wszystkim Dobroczyńcom. Dziękujemy wszystkim, którzy troszczą się o świątynię. Prosimy też, aby wychodząc z ławek po Mszach Świętych pozostawiać uporządkowane wykładziny.

9. Zmarli we I i II: + Anna Kudzinowska, Halina Zalewska, Genowefa Zalupko, Janina Wierzchowska, Henryk Kuklik. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

10. Parafialny Zespół Caritas zaprasza SENIORÓW na cykliczne spotkania uwzględniające różne zainteresowania i umiejętności osób starszych. Planowane są zajęcia warsztatowe dla osób o zamiłowaniach artystycznych, kulinarnych, plastycznych, krajoznawczych itp. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 18 marca o godz. 1000 w sali pod plebanią.

====================================

OŚWIADCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI

METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu. To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

Warszawa, 9 marca 2023 roku


Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP