Aktualności

XX-LECIE AKTU ZAWIERZENIA ŚWIATA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

| dodał:

NOWENNA PRZED 20-LECIEM ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU 

======================================

Módlmy się słowami Aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu:

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie 

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. 

Pochyl się nad nami grzesznymi, 

ulecz naszą słabość, 

przezwycięż wszelkie zło, 

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, 

aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. 

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!