Aktualności

MODLITWA O USTANIE PANDEMII - OGRODY WATYKAŃSKIE

| dodał:

OGRODY WATYKAŃSKIE

PAPIESKA RADA DS. KRZEWIENIA NOWEJ EWANGELIZACJI

„Kościół modlił się nieustannie do Boga” (Dz 12, 5)


Modlimy się o ustanie pandemii wspólnie odmawiając Różaniec wraz z sanktuariami całego świata 

================================================================================================================================

DZIŚ - 31 maja – modlimy się w OGRODACH WATYKAŃSKICH

Intencja: O ustąpienie pandemii i odrodzenie się życia społecznego i gospodarczego

 

Ogrody Watykańskie. Zielony azyl biskupów Rzymu

Niewiele osób zwiedzało Ogrody Watykańskie, ponieważ wcale nie jest łatwo się tu dostać. Ogrody te są miejscem relaksu papieża oraz mieszkańców państwa Watykan, więc turyści mogą je zwiedzać tylko w niewielkich, zorganizowanych grupach z przewodnikiem. Tylko kilka grup dziennie wchodzi do ogrodów, a dwa dni w tygodniu są w ogóle wyłączone ze zwiedzania. No, ale trudno się temu dziwić! W końcu ludzie chcą mieć trochę spokoju w swoim własnym państwie, a nie tylko tabuny turystów...

Właściwie jedyną szansą zobaczenia Ogrodów Watykańskich jest zarezerwowanie biletu przez internet (ale trzeba to zrobić dużo wcześniej (najlepiej 2 miesiące wcześniej, ponieważ wtedy jest jeszcze duży wybór dni i godzin zwiedzania). Potem możliwości kurczą się z każdym dniem i może się zdarzyć, że podczas naszego pobytu nie będzie już miejsca w żadnej grupie.

Ogrody Watykańskie są miejscem szczególnym, gdzie swoje piętno odcisnęło ponad 2000 lat historii. Ale miłośnicy ogrodów mogą być trochę rozczarowani. Nie zobaczycie tu feerii kwiatów, pięknie zaaranżowanych kompozycji z roślin ozdobnych, pięknie obsadzonych i kwitnących zakątków do podziwiania. To jest raczej park z rozległymi trawnikami, starymi drzewami oraz mnóstwem, porozrzucanych w różnych miejscach, historycznych pamiątek – pomników, figur, kapliczek, fontann, sztucznych grot... Najbardziej zachwycające są widoki! Z prawie każdego miejsca widać kopułę Bazyliki Św. Piotra.================================================================================================================================

UWAGI WPROWADZAJĄCE

Papież Franciszek prosi, aby w miesiącu maju cały Kościół przyzywał wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny w intencji zakończenia pandemii, a w sposób szczególny zachęca nas wszystkich do gorliwej modlitwy za tych, których pandemia dotknęła najbardziej.

W każdym dniu maja, kierując się kalendarzem z konkretnymi intencjami, wszystkie sanktuaria na całym świecie, zjednoczone w komunii modlitewnej będą kierowały swoje modlitwy, które jak woń kadzidła będą wznosiły się do Boga.

Tej modlitwie za cały Kościół będzie na zmianę przewodniczyło trzydzieści sanktuariów maryjnych [zob. Załącznik], które zaproponują wiernym szereg wydarzeń, w jakich będą mogli uczestniczyć przez cały dzień.

- Modlitwa poranna w sanktuarium rozpocznie się od symbolicznego gestu zapalenia lampy oliwnej przed obrazem Matki Bożej. Bezpośrednio po tym zostanie odczytany fragment Pisma Świętego z rozdziału dwunastego Dziejów Apostolskich, od którego cała inicjatywa bierze swoją nazwę. Na koniec celebrans wyjaśni znaczenie tego gestu i całego dnia, odmawiając następnie z obecnymi wiernymi skierowaną do Maryi Panny starożytną modlitwę Pod Twoją obronę.

- Najważniejszym punktem dnia modlitwy w sanktuarium będzie odmówienie Różańca świętego, zgodnie z miejscowymi tradycjami i zwyczajami, o zakończenie pandemii oraz w codziennej intencji szczegółowej powierzonej przez papieża Franciszka, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Schemacie Modlitwy.

- Na zakończenie dnia wszyscy wierni, zgromadzeni w sanktuarium, skierują do Matki Bożej pozdrowienie pożegnalne, duchowo przekazując modlitewne przewodniczenie następnemu sanktuarium.

Należy podkreślić, że oprócz odmówienia Różańca Świętego, sanktuaria są zaproszone do promowania w ciągu całego dnia innych wydarzeń modlitewnych. Przed każdym aktem kultu, niech celebrans przypomni wiernym o znaczeniu tej inicjatywy, włączając intencję do modlitwy wiernych podczas Mszy św.

Każde sanktuarium powinno zorganizować udział wiernych w różnych proponowanych celebracjach, stosując się do obowiązujących przepisów sanitarnych, zachęcając także do modlitwy w domach i rodzinach, tam, gdzie nie byłoby możliwości uczestniczenia.


SCHEMAT MODLITWY DLA SANKTUARIUM


ZAPALENIE LAMPY OLIWNEJ

Rano celebrans rozpoczyna modlitwę pozdrowieniem liturgicznym. On sam lub wyznaczony wierny zapala lampę oliwną umieszczoną przed obrazem Matki Bożej. Po zakończeniu tej czynności lektor proklamuje przewidziany fragment Pisma Świętego.


CZYTANIE

Bóg weźmie w obronę swoich wybranych, którzy do Niego wołają.

Z Ewangelii według świętego Łukasza. (18, 1-8)

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».

Oto słowo Boże.


Po krótkiej chwili milczenia celebrans mówi tymi lub podobnymi słowami:

Drodzy bracia i siostry, czas pandemii głęboko wpłynął na nasze życie. Ta próba jest okazją do dawania świadectwa naszej wiary, do umocnienia nadziei i spełniania gestów miłości poprzez uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy.

Wiele osób naznaczonych jest smutkiem, ponieważ stracili kogoś bliskiego lub nie mogli towarzyszyć im w czasie ich odejścia i pogrzebu. Na ciężką próbę zostały wystawione relacje rodzinne i społeczne. Kryzys gospodarczy i brak pracy wywołują lęk z powodu coraz bardziej niepewnej przyszłości własnej rodziny.

W tym doświadczeniu czujemy się jak pierwsza wspólnota chrześcijańska, którą tekst z Dziejów Apostolskich opisuje tym pięknym wyrażeniem „Kościół modlił się nieustannie do Boga” (Dz 12,5). Także i my pragniemy zjednoczyć się w modlitwie do Boga, aby wysłuchał naszych próśb.

W tym miesiącu maju gromadzimy się wokół Ojca Świętego, który prosi cały Kościół, aby wraz z Maryją, Matką Bożą, błagać o ustanie tej próby.

Lampa oliwna, która właśnie została zapalona, będzie przypominać naszej wspólnocie, że zostaliśmy wezwani do modlitwy o zakończenie pandemii a zwłaszcza o ... [włączyć intencję modlitewną, która znajduje się w Załączniku].

Prosimy was, abyście czuwali w tym sanktuarium i zapraszamy tych, którzy nie mogą być obecni, by przyłączyli się do nas w modlitwie ze swoich domów, miejsc pracy i wspólnot parafialnych naszego kraju przez cały dzień dzisiejszy.

Módlmy się razem:

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

ODMAWIANIE RÓŻAŃCA

Modlitwę różańcową można rozpocząć od zapalenia kilku świec od lampy oliwnej zapalonej uprzednio przed obrazem Matki Bożej. Celebrans wyjaśnia znaczenie tego gestu i intencję modlitewną na dany dzień, mając na uwadze pandemię i szczególne potrzeby danego regionu geograficznego. Można posłużyć się następującym tekstem, dostosowując go potrzeb miejsca i sytuacji.

Drodzy Bracia i Siostry, w jedności z Ojcem Świętym, za przykładem pierwszych wspólnot chrześcijańskich w tym czasie wielkiej próby, wznosimy do Pana, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, nieustanne błagania o zakończenie pandemii.

Następuje modlitwa Różańca świętego zgodnie z miejscową tradycją następuje. Na zakończenie, po odśpiewaniu Witaj Królowo i odmówieniu Litanii, celebrans i obecni wierni zwracają się do Matki Bożej z następującą modlitwą:

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.

W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę.

O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by zapobiec zarażeniu, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy.

Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność.

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie.

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi; bądź blisko kapłanów i osób konsekrowanych, którzy z duszpasterską troską i ewangelicznym zaangażowaniem starają się pomagać i wspierać wszystkich.

Najświętsza Dziewico, oświeć umysły ludzi nauki, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tę chorobę.


POZDROWIENIE MARYI


Na zakończenie dnia celebrans zwraca się do wiernych obecnych tymi lub podobnymi słowami:

Drodzy Bracia i Siostry, na zakończenie tego dnia powierzamy w ręce Najświętszej Maryi Panny osoby dotknięte przez pandemię, a w szczególności [wstawić intencję modlitewną znajdującą się w Załączniku], aby zawierzyła je swojemu Synowi: Niech On wysłucha i spełni nasze prośby.

Wzywajmy Ją razem:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen


ZAŁĄCZNIK

LISTA SANKTUARIÓW I INTENCJA CODZIENNEJ MODLITWY


Sanktuarium Kraj Kontynent Intencja modlitwy

Bazylika watykańska (Matka Boża Wspomożenie wiernych) Watykan Europa Za zranioną ludzkość
1 Matki Bożej w Walsingham Anglia Europa Za zmarłych
2 Jezusa Zbawiciela i Matki Bożej (Elele) Nigeria Afryka Za tych, którzy nie mogli pożegnać swoich zmarłych
3 Matki Bożej Częstochowskiej Polska Europa Za zakażonych i chorych
4 Bazylika Zwiastowania Pańskiego (Nazaret) Izrael Azja Za kobiety w ciąży i mające się urodzić dzieci
5 Matki Bożej Różańcowej (Namyang) Korea Południowa Azja Za dzieci i małoletnich
6 Matki Bożej w Aparecidzie (Sao Paulo) Brazylia Ameryka Za młodzież
7 Matki Bożej Pokoju i Dobrej Drogi (Antipolo) Filipiny Azja Za rodziny
8 Matki Bożej w Lujan Argentyna Ameryka Za pracowników środków przekazu
9 Domek Loretański Włochy Europa Za osoby starsze
10 Matki Bożej w Knock Irlandia Europa Za osoby niepełnosprawne
11 Matki Bożej Ubogich w Banneux Belgia Europa Za ubogich, bezdomnych i osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej
12 Matki Boskiej Afrykańskiej, Algier, Algieria Afryka Za osoby samotne i za tych, którzy utracili nadzieję
13 Matki Bożej Różańcowej w Fatimie Portugalia Europa Za więźniów
14 Matki Bożej Uzdrowienia Chorych (Velankanni) Indie Azja Za naukowców i instytuty badań medycznych
15 Matki Bożej, Królowej Pokoju (Medjugorje) Bośnia i Hercegowina Europa Za migrantów
16 Katedra Matki Bożej (Sydney) Australia Oceania Za ofiary przemocy i handlu ludźmi
17 Bazylika Niepokalanego Poczęcia w (Waszyngton) USA Ameryka Za kierujących państwami i organizacjami międzynarodowymi
18 Matki Bożej w Lourdes Francja Europa Za lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarki
19 Najświętszej Marii Panny w Efezie Turcja Azja Za narody pogrążone w wojnie i o pokój w świecie
20 Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre Kuba Ameryka Za farmaceutów i pracowników służby zdrowia
21 Matki Bożej w Nagasaki Japonia Azja Za pracowników pomocy społecznej
22 Matki Bożej z Montserrat Hiszpania Europa Za wolontariuszy
23 Matki Bożej Przylądka (Trois-Rivières) Kanada Ameryka Za funkcjonariuszy służb porządkowych, wojska i strażaków
24 miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

Za tych, którzy zapewniają usługi podstawowe
25 Matki Bożej w Ta’Pinu Malta Europa Za nauczycieli, uczniów i wychowawców
26 Matki Bożej z Guadelupe Meksyk Ameryka Za pracowników i przedsiębiorców
27 Matki Bożej w Zarwanicy Ukraina Europa Za bezrobotnych
28 Matki Bożej w Altötting Niemcy Europa Za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów
29 Królowej Libanu w Harissie Liban Azja Za osoby konsekrowane
30 Matki Bożej Różańcowej w Pompejach Włochy Europa Za Kościół
31 Ogrody Watykańskie Watykan
W intencji ustąpienia pandemii i odrodzenia się życia społecznego i gospodarczego