Aktualności

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE - WYSTAWA O BŁ. STEFANIE WYSZYŃSKIM I SŁ. BOŻEJ WANDZIE BONISZEWSKIEJ

| dodał:


TRIDUUM ze św. Józefem oraz Bł. Michałem i Stefanem Wyszyńskim


WIELKA TAJEMNICA WIARY „[...] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał”

===================================================================================================================


PONIEDZIAŁEK  27 września

godz. 1800 – Koronka i Msza Święta celebrowana przez JE. Bpa Henryka Ciereszkę, Wikariusza Generalnego Archidiecezji Białostockiej,

godz. 1900 – procesja z RELIKWIAMI Bł. Michała z Sanktuarium do Archikatedry,

godz. 2000 – zakończenie procesji i modlitwa w Archikatedrze Białostockiej.

==================================================

TRIDUUM:

WTOREK  28 września - Święto Bł. Michała Sopoćki:

godz. 700, 9, 15, 18 - Msze Święte w Sanktuarium,

godz. 1500 – Koronka na ulicach i placach miasta – w naszej parafii: Ołtarz papieski, (skrzyżowanie Sokólskiej i Tysiąclecia zamknięte z racji budowy) - Koronka przy szkołach: Zespół Szkół Elektrycznych i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, skrzyżowanie Tysiąclecia i Andersa, Krzyż na osiedlu Lasów Państwowych, ul. Bł. Michała i Rondo Ks. Krupskiego,

godz. 1630 – Nabożeństwo Pokutne i spowiedź indywidualna,

godz. 1800 – Msza Święta z okazji Święta Patrona Miasta w Katedrze;

godz. 2100 – Apel Jasnogórski


ŚRODA 29 września - Święto Św. Michała Archanioła:

godz. 700, 9, 15, 18 - Msze Święte w Sanktuarium;

godz. 2100 – Apel Jasnogórski


CZWARTEK 30 września - Uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszego Kościoła:

godz. 700, 9, 15, 18 - Msze Święte w Sanktuarium;

godz. 15 - Msza Święta dziękczynna z okazji 14. rocznicy konsekracji świątyni

godz. 16.30: Msza Święta z udziałem uczniów szkół podstawowych (rozpoczęcie przygotowania do pierwszej komunii świętej)

godz. 2100 – Zakończenie ADORACJI, Apel Jasnogórski

=================================================================

ADORACJA Najświętszego Sakramentu - całodzienna i całonocna: dolny kościół

SPOWIEDŹ: przed Mszami Świętymi (główna świątynia);

APEL JASNOGÓRSKI - godz. 2100 (główna świątynia)

SŁOWO BOŻE będzie głosił ks. dr Jerzy Jastrzębski (Archidiecezja Warszawska)

Uwaga! Z racji porządku rekolekcyjnego nie będzie Mszy Świętej o godz. 6.30.

======================================================================================================

DZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

28 – 29 - 30 WRZEŚNIA 2021

=============================================================================================

godz. 8 00 – 900: Koło Przyjaciół Misji, Wspólnota Apelowa

=============================================================================================

godz. 10 00 – 1130: Koła Żywego Różańca; Wspólnota Karmelitańska

==============================================================================================

godz. 1130- 1300: Straż Honorowa i Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

================================================================================================

godz. 1300- 1400: RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

=================================================================================================

godz. 14 00 – 1500: CZCICIELE Miłosierdzia Bożego

===================================================================================================

godz. 1600- 1700: CARITAS PARAFIALNA

====================================================================================================

godz. 1700- 1800: WIECZERNIK

======================================================================================================

godz. 19 15 – 2030: PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

======================================================================================================

godz. 19 15 – 2030: Ministranci, RUCH Światło – Życie(Młodzież)

=======================================================================================================

NOCNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

28 / 29 WRZEŚNIA 2021

=============================================================================================

godz. 21 00 – 2230: MIESZKAŃCY ULIC - Płockiej, Przytorowej, Kozłowej i Gołdapskiej

=============================================================================================

godz. 22 30 – 000: MIESZKAŃCY ULIC - Łańcuckiej, Racławickiej, Grodzieńskiej, Wileńskiej, Wołkowyskiej, Kowieńskiej, Lidzkiej, Skidelskiej

==============================================================================================

godz. 000- 130: MIESZKAŃCY ULICY Białostoczek (numery parzyste)

================================================================================================

godz. 130- 300: MIESZKAŃCY ULICY Białostoczek (numery nieparzyste)

=================================================================================================

godz. 300 – 430: MIESZKAŃCY ULICY Bitwy Białostockiej

===================================================================================================

godz. 430- 600:MIESZKAŃCY ULIC - Sitarskiej, Bielskiej, Siemiatyckiej, Hajnowskiej, Giżyciej, Suwalskiej i Oleckiej

====================================================================================================

NOCNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29 / 30 WRZEŚNIA 2021

=============================================================================================

godz. 21 00 – 2230:ul. Tysiąclecia (bloki)

=============================================================================================

godz. 22 30 – 000: MIESZKAŃCY Al. 1000-Lecia (domy jednorodzinne i Lasy Państwowe), Gen. Andersa, Kombatantów, Bełzy, Motoszki, Leśnej i Nadawki

==============================================================================================

godz. 000- 130: MIESZKAŃCY ULICY Radzymińskiej (parzyste)

================================================================================================

godz. 130- 300:MIESZKAŃCY ULICY Radzymińskiej (nieparzyste

=================================================================================================

godz. 300 – 430:) MIESZKAŃCY ULIC - Olsztyńskiej, Brzeskiej i Buskiej

===================================================================================================

godz. 430- 600:MIESZKAŃCY ULICY Zagumiennej

====================================================================================================