Aktualności

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

| dodał:


Zarząd Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki

„Michael”

Zaprasza

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

w dniu 4 września 2022 roku, godz. 15.00

do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku Plac Bł. Ks. Michała Sopoćki 1

•godz. 15.00 - Msza Święta

•godz. 16.00 - pierwszy termin rozpoczęcia Walnego Zebrania

•godz. 16.15 – drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania

Porządek

1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2.Wybór Prezydium.

3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Sprawozdanie Zarządu za 2021rok.

6.Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

7.Dyskusja.

8.Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 rok

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

c) udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

d) zgłoszonych w czasie obrad.

9.Wybór Zarządu Stowarzyszenia.

10.Wybór Komisji Rewizyjnej.

11.Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.