Aktualności

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO - 25 marca 2019

| dodał:

MSZE ŚWIĘTE: 

godz. 6.30,7.00 

- dolny kościół; 

godz. 9.00,15.00,18.00 

- główna świątynia

Na każdej Mszy Świętej istnieje możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.

FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ................................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2019 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego roku biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienie:
    • ....................

MODLITWA CODZIENNA

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.