Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO - 25 marca 2019

| dodał:

Kochani Parafianie,

Jako duszpasterze niejednokrotnie apelowaliśmy do Was, abyście nie zaniedbywali Mszy Świętych w niedziele i w uroczystości nakazane. Zachęcaliśmy również do przeżywania Eucharystii w święta, a nawet w dni powszednie, kiedy nie jest ona obowiązkiem. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy rozumieli znaczenie tej najważniejszej i najcenniejszej MODLITWY chrześcijanina i z niej obficie korzystali. Pan Bóg jednak w swojej opatrzności i niepojętej mądrości czasami nas zaskakuje i poleca duszpasterzowi, aby ogłosił ludziom: proszę nie przychodzić do kościoła na Mszę Świętą. Tak, Kochani. Prosimy, abyście nie przychodzili do kościoła, ale byli obecni w Kościele Domowym i w nim przeżywali Eucharystię, Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale, Rekolekcje, Palmową Niedzielę, Triduum Paschalne i być może Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Od środy – Uroczystości Zwiastowania Pańskiego tylko pięć osób jednocześnie może być na Mszy Świętej, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach, Apelu Jasnogórskim. Tak postanowiła władza świecka i kościelna, a święty Paweł w Liście do Rzymian powiedział, że każda władza pochodzi od Boga. Zresztą sam Pan Jezus również powiedział do apostołów, że należy oddać Cezarowi to, co należy do Cezara. Decyzja owych władz nie wynika z nieprzychylności wobec Kościoła, a jedynie o bezpieczeństwo ludzi. Tak to odczytajmy i postarajmy się z pokorą to przyjąć.

W tej sytuacji do świątyni mogą się wybrać jedynie ci, którzy zamówili intencję mszalną i dlatego apelujemy, abyśmy nie musieli znaleźć się w kłopotliwej sytuacji odprawiania wiernych do domu.

Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie oczywiście trwała w dolnym kościele, również na niej nie może być jednocześnie więcej niż pięć osób. Nie chcielibyśmy, aby naruszyć zarządzenie właściwych władz i narażać się przez to na kłopoty. Liczymy na Wasze zrozumienie. W razie potrzeby posługi sakramentalnej w domu proszę kontaktować się: numery tel.: 792 519 010; 600 429 010

W imieniu CARITAS proszę też o kontaktowanie się w sprawach dotyczących ewentualnej pomocy osobom starszym, żyjącym samotnie. Zainteresujmy się w swoim sąsiedztwie.

=============================================================

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski serdecznie prosi, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 1200, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony, a biskupi oraz kapłani (również wierni świeccy w jedności z nimi) odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”


========================================================================


FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ................................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2019 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego roku biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienie:


MODLITWA CODZIENNA

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.