Aktualności

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

Zapraszamy do udziału w NOWENNIE przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej 

– od poniedziałku 17 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w głównej świątyni: 

godz. 20.20 - różaniec (DOLNY KOŚCIÓŁ).

godz. 21.00 - Nowenna i Apel (OŁTARZ PAPIESKI); 

modlitwę prowadzą wspólnoty:

 

  

CZWARTEK (17.08): Czciciele Miłosierdzia Bożego i Caritas,

PIĄTEK  (18.08): Chór, Lektorzy i Służba Sanktuarium,

SOBOTA (19.08): Wieczernik Miłosierdzia, Ministranci

NIEDZIELA (20.08): Koła Żywego Różańca,

PONIEDZIAŁEK (21.08): Wspólnota Apelowa,

WTOREK (22.08): Ruch Rodzin Nazaretańskich,

ŚRODA 23.08): Przyjaciele Oblubieńca, Oaza / Domowy Kościół

CZWARTEK (24.08): Arcybractwo Straży Honorowej i Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa,

PIĄTEK (25.08): Rycerstwo Niepokalanej i Rodzina Karmelitańska 

SOBOTA (26.08): Parafianie i Pielgrzymi

==============================================================

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ - TEKST


DZIEŃ PIERWSZY – 17 sierpnia

I. APEL JASNOGÓRSKI; ROZWAŻANIE

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoje przybycie i obecność od 600 lat w Cudownym Obrazie Jasnogórskim
- dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za liczne łaski i cuda płynące odtąd bez przerwy przez Twoje ręce,
Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami Narodu,
Za wierna opiekę, która w Twoim Wizerunku otaczasz rzesze emigrantów, synów i córek Narodu Polskiego na wszystkich kontynentach świata

III. Modlitwa czci i miłości

Pani z Jasnej Góry, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Przedziwna Matko Syna Bożego,
Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego,
Łaskawa Wspomożycielko naszego Narodu,

IV. Modlitwa prośby

Wielka Matko Boga, umiłowana w Jasnogórskim Wizerunku przez wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko z Dzieciątkiem na ręku, której obraz wisi w każdym polskim domu,
Matko Częstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydrożnych,
Umiłowana Matko Jasnogórska, której przedziwne oblicze jest dla nas światłem w smutkach i uciskach,
Matko Narodu naszego, której Wizerunek jest znakiem jedności i polskości dla emigracji polskiej na całym świecie,

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca, Pod Twoja Obronę

Modlitwa:

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanna pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykła czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taka pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową lub inna.

----------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ drugi – 18 sierpnia

I. APEL JASNOGÓRSKI; ROZWAŻANIE II. 

Modlitwa dziękczynienia Maryjo ze zranionym obliczem, za to, że jesteś z nami w dniach ciężkich klęsk i cierpień Narodu,
- dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!
Za uratowanie od zniszczenia Twego obrazu w sercach pokoleń idących przez polską ziemię,
Za budzenie w polskich sercach miłości ku Tobie, miłości niweczącej smutek i rozpacz,

III. Modlitwa czci i miłości

Matko Częstochowska, w Twoim obrazie pociętym mieczami
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!
Maryjo, która odbierasz hołdy na Jasnej Górze tak od możnych jak i od ubogich,
Matko, która jesteś Pośredniczką łask w licznych sanktuariach i świątyniach wzniesionych ku Twojej czci na całym świecie,

IV. Modlitwa prośby

Prosimy Cię, Jasnogórska Matko:
Kiedy źli ludzie nam zagrażają,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary,
Kiedy tracimy dobra materialne,
Kiedy jesteśmy smutni i opuszczeni po stracie bliskich nam osób,
Kiedy z lękiem patrzymy na liczne niebezpieczeństwa zagrażające młodzieży Polonii świata,

V. Zakończenie1 dziesiątek Różańca, Pod Twoja Obronę
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże…Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową lub inna.

============================================

DZIEŃ trzeci – 19 sierpnia

I. APEL JASNOGÓRSKI; ROZWAŻANIE 

II. Modlitwa dziękczynienia Za ratunek w niebezpieczeństwach
- dziękujemy Ci, Maryjo!
Za obronę przed zagrożeniem wiary
Za Twoje natchnienia, które niosą nam łaskę i radość,
Za Twoja nieustanna opiekę i miłość ku nam 

III. Modlitwa czci i miłości

Pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez Boga,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Potężna Rycerko Boga Żywego,
Zwycięska Królowo, tryumfująca nad wszystkimi wrogami Twojego Syna,
Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelka słabość,

IV. Modlitwa prośby Maryjo, która jesteś ucieczka i nadzieja wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko Miłosierdzia, która nie odmawiasz swej opieki nawet tym, co zwalczają Twego Syna i Kościół Chrystusowy,
Matko wiary świętej, która i dziś, w powodzi licznych niebezpieczeństw laicyzacji i materializmu w świecie, bronisz naszej przynależności do Chrystusa,

V. Zakończenie 1 dziesiątek Różańca, Pod Twoja Obronę
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże…Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową lub inna.

====================================================


DZIEŃ czwarty – 20 sierpnia 


I. APEL JASNOGÓRSKI; ROZWAŻANIE

II. Modlitwa dziękczynienia 

Za Częstochowę, duchową twierdzę i moc Narodu Polskiego,
- dziękujemy Ci, Najświętsza Panno!
Za Twoja miłość płynącą z Jasnej Góry, która jak Gwiazda Przewodnia świeci Polakom rozrzuconym po całym świecie

III. Modlitwa czci i miłości 

Służebnico Boga, która rodzisz na ziemi Syna Ojca Przedwiecznego,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Wspomożycielko Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia świata,
Pomocnico Ducha Świętego w uświęcaniu pokoleń idących przez wieki,
Matko powołująca swe dzieci na wszystkich kontynentach świata do udziału we współodkupieniu ludzkości,

IV. Modlitwa prośby

Zwycięska Pani z Jasnej Góry, któraś zjednoczyła wszystkich Polaków w obronie Twojej chwały,
- bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
Jasnogórska Pani, która jesteś dla każdego z nas najczulsza Matka,
Królowo nasza umiłowana, która dla wszystkich dzieci Narodu Polskiego nieustannie jesteś znakiem jedności i zwycięstwa,
V. Zakończenie 1 dziesiątek Różańca, Pod Twoja Obronę

Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże…Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową lub inna.

=================================================


DZIEŃ piąty – 21 sierpnia

I. APEL JASNOGÓRSKI; ROZWAŻANIE

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, iż jesteś Królową naszego Narodu,
- dziękujemy Ci, Matko Boga!
Za łaskę nieustannie trwającego Przymierza naszego Narodu z Tobą, Królowo Polski,
Za pokonanie ataków godzących w jedność wiary katolickiej na polskiej ziemi,
Za to, że mocą swoja ratujesz wiarę Polonii świata,

III. Modlitwa czci i miłości

Wielka Boga - Człowieka Matko, za Twe łaskawe panowanie nad nami- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Dziewico Wspomożycielko, dana na pomoc ku obronie Narodu naszego,Strażniczko sumienia chrześcijańskiego, która nieustannie pomagasz nam do odnowy życia,

IV. Modlitwa prośby

Matko i Królowo nasza! We wszelkich niebezpieczeństwach, grożących naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
W nieustannej trosce o zachowanie katolickiego dziedzictwa polskiego,
W zmaganiach o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,
W niebezpieczeństwach ulegania nałogom,

V. Zakończenie
1 dziesiątek Różańca, Pod Twoja Obronę
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże…Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową lub inna.

==============================================


DZIEŃ szósty – 22 sierpnia


I. APEL JASNOGÓRSKI; ROZWAŻANIE

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, że od wieków jesteś nasza niezawodna pomocą,
- dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za to, że umacniasz nas w walce ze złem,
Za to, że na wszystkich kontynentach świata pomagasz dzieciom Narodu Polskiego zachować wierność Kościołowi,
Za to, że jak dawniej tak i dziś wspierasz nas, abyśmy byli przedmurzem chrześcijaństwa,

III. Modlitwa czci i miłości

Pomocnico Chrystusa w dziele zbawienia,
- miłujemy Cię wysławiamy Ciebie.
Najlepsza Matko wszystkich ludzi,
Matko Kościoła wspierająca Ojca świętego,

IV. Modlitwa prośby

Matko Chrystusa, która powołujesz nas do współdziałania ze sobą w dziele odkupienia,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko rodziny ludzkiej, która uczysz nas pomagać sobie wzajemnie,
Matko Miłosierdzia, która pragniesz, abyśmy przebaczali wyrządzone nam krzywdy,

V. Zakończenie
1 dziesiątek Różańca, Pod Twoja Obronę
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże…Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową lub inna.

=====================================================

DZIEŃ siódmy – 23 sierpnia

I. APEL JASNOGÓRSKI; ROZWAŻANIE 

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoje macierzyńskie władanie nad nami,
- dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za Twoja opiekę i pomoc w trudnych latach niewoli i zaborów,
Za to, że zawsze jesteś Ta, która jednoczy Polaków, pomimo wszelkich podziałów, odległości i granic,
Za to, że zawsze jesteś z nami, w okresach powodzenia i niedoli,

III. Modlitwa czci i miłości

Królowo prześladowana przez zaborców na naszej ziemi,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko bolesna stojąca wytrwale pod naszym polskim krzyżem,
Najczulsza Matko wszystkich prześladowanych udręczonych niewola,Najlepsza Wspomożycielko, która byłaś szczególnie bliska Narodowi, gdy był opuszczony przez mocarstwa tego świata,

IV. Modlitwa prośby

Gdy popadamy w nieszczęścia na skutek naszych grzechów, spraw, abyśmy nigdy nie utracili wewnętrznej więzi z Tobą, Jasnogórska Królowo Polski!
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Gdy wady nasze i słabości zagradzają nam drogę do wewnętrznej wolności w Bogu,
Gdy atakuje nas pokusa materializmu, zła i nienawiści,
Królowo wszystkich Polaków rozrzuconych po całym świecie,

V. Zakończenie
1 dziesiątek Różańca, Pod Twoja Obronę
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże…Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową lub inna.

===============================================

DZIEŃ ósmy – 24 sierpnia

I. APEL JASNOGÓRSKI; ROZWAŻANIE

II. Modlitwa dziękczynienia 

Za to, że stale pociągasz nas ku sobie i kierujesz naszym życiem,
- dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że w Twym Jasnogórskim Sanktuarium jednoczysz nas z Synem Swoim,
Za to, że od wieków jesteś wzorem polskich kobiet i uczysz je macierzyńskiej mądrości, godności i dobroci,
Za to, że dla młodych pokoleń jesteś niezawodnym Drogowskazem ku Chrystusowi

III. Modlitwa przeproszenia 

Za grzechy niewiary i obojętności dla Twego Syna,
- przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
Za tych, którzy odstąpili od wiary w Syna Twego i podejmują najstraszliwsza walkę, walkę z Bogiem i Kościołem Chrystusowym,
Za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczna i rozwiązłość,
Za każdy dzień przeżyty z dala od miłości i łaski Twojego Syna, za każde zaniedbanie w stosunku do najbliższych braci naszych,

IV. Modlitwa czci i miłości 

Matko nieustannie czekająca na każde z Twych dzieci,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko, wspierająca nas w trudnej ziemskiej wędrówce do Ojca Niebieskiego,
Wychowawczyni Syna Bożego, która macierzyńską troską otaczasz naszą młodzież i dzieci,

===================================================================

DZIEŃ dziewiąty – 25 sierpnia

I. APEL JASNOGÓRSKI: ROZWAŻANIE

II. Modlitwa dziękczynienia 

Za Twoja wędrówkę w Jasnogórskim Obrazie Nawiedzenia
- dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!
Za wszystkie łaski nawróceń
Za radość i zgodę w rodzinach
Za liczne uzdrowienia z chorób i nałogów
Za miłość i pokój między ludźmi 

III. Modlitwa prośby 

Królowo i Matko nasza, prosimy Cię:
Ojcom, aby byli wierni podjętym obowiązkom,
- daj łaskę wiary i moc miłości!
Matkom, aby chętnie podejmowały trud macierzyństwa,
Dzieciom, aby zachowały zawsze czystość i prostotę serca,
Młodzieży w twórczym wysiłku budowania lepszej przyszłości
Samotnym, chorym i opuszczonym 

IV. Modlitwa czci i miłości Matko Boga i nasza Królowo, nawiedzająca nasze polskie domy, świątynie i parafie,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko, podążająca za swoimi dziećmi do najdalszych zakątków świata, gdzie tylko biją polskie serca,
Matko, która jesteś z nami i przez Twój święty Obraz Jasnogórski wspierasz nas w każdej chwili życia w naszych smutkach, doświadczeniach i radościach,

V. Zakończenie
1 dziesiątek Różańca, Pod Twoja Obronę
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże…Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową lub inna.


MODLITWA WDZIĘCZNOŚCI

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!
Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze,
- dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że prowadzisz nas bezpieczna droga do swojego Syna,
Za to, że obecnością swoja ubogacasz Kościół w Polsce,
Za to, że Ojczyznę nasza za swoje królestwo obrałaś,
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,
Za to, że jesteś Matka i Wychowawczynią młodych pokoleń,
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich Ślubach Narodu,
Za to, że jesteś dla nas Brama Niebios,

Racz przyjąć nasz pokorny hołd wdzięczności, choć wiemy, że skromne są nasze dzięki wobec ogromu Twoich zmiłowań. Ale ogrom doznanych łask budzi w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, Bogurodzico, która nieustannie nam przykazujesz: „Cokolwiek Wam każe mój Syn - czyńcie”. Posłuszni Twym natchnieniom, stajemy z wdzięcznością do pomocnej służby Tobie, Matko kościoła, w Królestwie Twoim. Amen.