Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
BOŻE CIAŁO

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa– 16 VI 2022

1. Przypominamy, że dzisiejsza Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest uroczystością obowiązującą. Msze Święte w naszej świątyni są sprawowane wg porządku : 

- środa 15 czerwca o godz. 1800  (Msza Święta z Bożego Ciała); 

- czwartek 16 czerwca: godz. 700, 900, 1500 i 1800 (z nieszporami eucharystycznymi); 

- Msza Święta w Archikatedrze o godz. 1000

- Procesja Eucharystyczna MIEJSKA wyruszy z Archikatedry do Bazyliki Św. Rocha po Mszy Świętej o godz. 1000

2. Przez całą OKTAWĘ Bożego Ciała po Mszach Świętych o godz. 1800 będą nieszpory eucharystyczne i procesja dookoła kościoła, natomiast we czwartek 23 czerwca, na zakończenie Oktawy tradycyjnie odbędzie się procesja przy czterech ołtarzykach ulicami osiedla: ul. Białostoczek, Kozłową, Gołdapską, Radzymińską, Pl. Bł. Michała Sopoćki. Nastawy poszczególnych ołtarzy przygotują nasi wolontariusze ze Służby Sanktuarium. Dekoracją ołtarzyków tradycyjnie zajmą się wspólnoty parafialne:

1/ ul. Białostoczek/Kozłowa (przy Krzyżu) - Przyjaciele Oblubieńca;

2/ ul. Gołdapska  - Ruch Rodzin Nazaretańskich;

3/ ul. Radzymińska (przy Szkole Podst. nr 26) - Wieczernik Miłosierdzia;

4/ Pl. Bł. Michała - Koła Żywego Różańca i Czciciele Miłosierdzia Bożego.

Na zakończenie odbędzie się poświęcenie ziół i kwiatów oraz błogosławieństwo dzieci. Serdecznie zapraszamy do udziału w Białej Procesji DZIECI, które w tym roku przystąpiły/przystąpią do pierwszej komunii świętej.

5. Adoracja wieczorna i nocna z czwartku na piątek będzie w głównej świątyni.

6. Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef Guzdek, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 17 czerwca 2022 r. wszystkim wiernym Archidiecezji Białostockiej oraz innym wiernym w tym dniu przebywającym na terenie Archidiecezji. 

Korzystający z tej dyspensy są zobowiązani do zadośćuczynienia w formie modlitwy w intencji o pokój na świecie (dziesiątek różańca) lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących lub ubogich.

41 Piesza Pielgrzymka Różanostocta: 25-26 czerwca 2022. Pielgrzymi z Białegostoku wyruszają 25 czerwca (nową trasą, z noclegiem w Sokółce) ze Świętej Wody o godzinie 7:00. Pielgrzymka zakończy się w Różanymstoku 26 czerwca (niedziela) uroczystą Eucharystią o godz. 17:30 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Białostockiego Józefa Guzdka.

Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych, jednak w sposób szczególny młodzież pragnącą podziękować Chrystusowi i Jego Matce za kończący się kolejny rok katechetyczny, szkolny i akademicki. Zapisy prowadzone są w parafiach.

8. Dziękujemy DOBROCZYŃCOM