OPIEKUNOWIE GRUP

OPIEKUNOWIE GRUP

GRUPY PARAFIALNE: 2019 / 2020

Lp. GRUPA OPIEKUN
 • 1.
Apostolstwo i Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego, Służba Sanktuaryjna (drugie niedziele miesiąca, godz. 1500) KS. ANDRZEJ
 • 2.
Wspólnota Eucharystyczna (pierwsze czwartki, godz. 1800) KS. ANDRZEJ
 • 3.
Parafialny Zespół CARITAS (ostatnie niedziele miesiąca, godz. 1500) KS. ANDRZEJ
 • 4.
Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna (spotkania kwartalne) KS. ANDRZEJ
 • 5.
Wspólnota Krwi Chrystusa (trzecie niedziele miesiąca, godz. 1500) KS. ANDRZEJ
 • 6.
Katecheza chrzcielna (pierwsze niedziele miesiąca, godz. 1230) KS. ANDRZEJ M
 • 7.
Ruch Rodzin Nazaretańskich (poniedziałki, godz. 1800) KS. MIROSŁAW
 • 8.
Koła Żywego Różańca(pierwsze niedziele miesiąca, godz. 1000 - 1030) KS. MIROSŁAW
 • 9.
Rodzina Karmelitańska, Rycerstwo Niepokalanej, Wspólnota Apelowa (święta MARYJNE) KS. ROBERT
 • 10.
Katecheza parafialna – I Komunia Św.: klasy III (trzecie niedziele miesiąca, godz. 1230) KS. MIROSŁAW
 • 11.
173 PDH Misericordia św. brata Alberta oraz Gromada Nibylandia (soboty)
 • 12.
Katecheza parafialna – Bierzmowanie (drugie niedziele miesiąca, godz. 1800) KS. ROBERT
 • 13.
Schola dziecięca
 • 14.
Biała Procesja(pierwsze niedziele miesiąca, godz. 1030)
 • 15.
Pielgrzymki piesze
 • 16.
Lektorzy  KS. ANDRZEJ M
 • 17.
Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca (wtorki, godz. 1800) KS. ADAM
 • 18.
Ruch Światło-Życie (młodzież) / spotkania piątkowe KS. ADAM
 • 19.
Katecheza parafialna – I Komunia Św.: klasy drugie SP – uczniowie i rodzice (drugie niedziele miesiąca, Msza św. godz. 11.45) KS. ROBERT
 • 20.
Koło Przyjaciół Misji (trzecie środy miesiąca, godz. 1800) KS. ROBERT
 • 21.
Arcybractwo Straży Honorowej i Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa (pierwsze piątki miesiąca, godz. 1800) KS. ANDRZEJ M
 • 22.
Chór parafialny (czwartki, godz. 1845 KS. ANDRZEJ
 • 23.
Ministranci  KS. ROBERT
 • 24.
Katecheza parafialna – klasy czwarte SP (pierwsze piątki miesiąca – godz. 1630) KS. ANDRZEJ
 • 25.
Ruch Światło-Życie: Kręgi Rodzin Domowego Kościoła:
 • ØKrąg E. D. Suralów
 • ØKręgi – J.J. Zabielskich

KS. Stanisław

KS. Tomasz P