LEKTORZY

LEKTORZY

Opiekun: ks. Robert Tworkowski

Spotkania: KWARTALNE

GRAFIK LEKTORÓW W LIPCU I SIERPNIU’ 2016

NIEDZIELA

 • 7.00 – Rysiejko M; Jakończuk B. (1,3,5 niedz. mies.); Sosnowska Anna, Baczewska J. (2,4 niedz. mies.)
 • 9.00 – Ministranci, Kozak S. ,Borowska Z, Polak A i J
 • 10.30 –KŻR (1), Wyszyńska W., Moroz J., Szulborska M., Jurczenia H
 • 12.30 – Hodun M., Sadowscy E i A, Rosińska A., Siostra
 • 15.00 - Zawadzka M., Tarasiuk A.. Litwinczuk Jan Zabielska, K. Dudziński, Siostra
 • 20.00 -Gulewicz E., Syczewska M..,Grabska I.

PONIEDZIAŁEK

 • 6.30 - Jurczenia H, Sosnowska, Sadowscy E i A
 • 15.00 – Cz M B; Ostrowska G
 • 18.00 -Wyszyńska W., Rosińska A. (Moroz)

WTOREK

 • 6.30 - Polak A J, Borowska Z
 • 15.00 - Cz M B, Zabielska J
 • 18.00 - Syczewska M., Kudlewska E

ŚRODA

 • 6.30 - Szulborska M. Jakończuk B.
 • 15.00 – Cz M B, Suchocka G
 • 18.00 - Baczewska J., Rosińska A. (Gorzelska Ł)

CZWARTEK

 • 6.30 - M. Polak A J, Szulborska M
 • 15.00 – Cz M B, Rosińska A
 • 18.00 -Waleśko J. Fiedorowicz J., Kozak T

PIĄTEK

 • 6.30 - Szulborska M. Jakończuk B., Borowska Z
 • 15.00 – Cz M B, Suchocka G
 • 18.00 - Gulewicz E. Krętowska J.

SOBOTA

 • 6.30 - Sosnowska A. , Sadowscy E i A, Kozak S.
 • 15.00 – Cz M B, Grabska I, Gulewicz E
 • 18.00 - Zawadzka M., Tarasiuk A.