BIAŁA PROCESJA

BIAŁA PROCESJA

Opiekun: Ks.Andrzej Kozakiewicz, BERNARDA ŻMUJDZIN

Spotkania: I NIEDZIELE MIESIACA

Procesja, to wspólnota uczestnicząca w publicznym oddaniu hołdu Bogu - naszemu Stwórcy i Jego Synowi Chrystusowi Eucharystycznemu. Jest ona radosnym wyznaniem naszej wiary w formie pochodu. Procesje znane były też w kulturach przedchrześcijańskich: w Babilonii, w Egipcie, Rzymie czy też w Grecji. Księga Pisma św. Starego Testamentu, zwana Królewską, wspomina jak Dawid przenosił procesjonalnie Arkę Przymierza i tańczył przed nią radośnie.

W naszej świątyni procesja istnieje od chwili powstania parafii. Należą do niej mężczyźni i niewiasty noszący chorągwie, sztandary, feretrony, dzieci i młodzież noszący poduszeczki, różaniec, dzwoneczki. Stałym terminem procesji jest każda pierwsza niedziela miesiąca o godz. 11:00. Centrum stanowi przygotowanie i udział w procesji rezurekcyjnej oraz procesji Bożego Ciała i Oktawy tej uroczystości.

Od roku beatyfikacji w procesji uczestniczy też Służba sanktuaryjna. Grupa ta, skupiająca ok. 40 osób, powstała we wrześniu 2008 roku w ramach przygotowania do beatyfikacji Ks. Michała Sopoćki. Dzieli się na różne sekcje. 20-osobowa grupa mężczyzn, odznaczająca się galowymi mundurami, pełni służbę w czasie różnych wydarzeń i uroczystości w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz nosi emblematy procesyjne, zarówno w parafii jak też w czasie uroczystości archidiecezjalnych. Członkowie służby, szczególnie w czasie uroczystości w sanktuarium pełnią różne funkcje pomocnicze – porządkowe przy sanktuarium.