WOLONTARIAT ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

WOLONTARIAT ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Opiekun: ks. Marcin

Spotkania: CZWARTKI, po Mszy Świętej o godz. 18.00

Wolontariat powstał, aby przygotować parafian i młodych do peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży, która będzie miała miejsce 8.07.2015 r. w naszym sanktuarium. Kolejnym etapem, na który wolontariusze będą przygotowywać parafian są Dni w Diecezjach (20 – 25.07.), które poprzedzają Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie.

Zadaniem wolontariuszy jest szukanie rodzin chętnych do przyjęcia pielgrzymów z zagranicy pod swój dach w czasie Dni w Diecezjach (20 25.07.2016). Bardzo ważnym zadaniem jakie stoi przed wolontariuszami jest modlitwa za Światowe Dni Młodzieży i angażowanie w nią wszystkich wspólnot parafialnych, aby wszyscy parafianie poczuli się odpowiedzialni za to piękno dzieło, by każdy miał swój udział w tworzeniu tego wspaniałego wydarzenia zapoczątkowanego przez Jana Pawła II. Oprócz tego wolontariusze parafialni, współpracują z diecezjalną grupą wolontariuszy (Betania) oraz księdzem moderatorem Rafałem Arciszewskim.

Pośrednikiem pomiędzy grupą parafialną a Centrum jest koordynator parafialny à Paulina Kudlewska.

Więcej informacji na spotkaniach :

- spotkania wolontariuszy odbywają się co dwa tygodnie w czwartki po Mszy Świętej
o godzinie 18:00

- wspólna adoracja wolontariuszy w czwartki po spotkaniu

- adoracja wszystkich wspólnot parafialnych w piątki raz w miesiącu