Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego

Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego

Opiekun: ks. Andrzej Kozakiewicz

Spotkania: II Niedziele miesiąca

85/651 30 07

scmb@archibial.pl

Historia Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bl. Ks. Michała Sopoćki „MICHAEL”

  • Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. Michała Sopoćki powstało z inicjatywy ks. Zbigniewa Krupskiego, budowniczego Kościoła i pierwszego proboszcza parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, za pozwoleniem i błogosławieństwem Abpa Stanisława Szymeckiego Metropolity Białostockiego. Osobowość prawną uzyskało 9 stycznia 1995 roku z chwilą zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym w Białymstoku.
  • Pierwszym prezesem Stowarzyszenia był pan Stanisław Hołubowski, który tę funkcję pełnił przez 3 kadencje; członkiem zarządu z urzędu, a jednocześnie asystentem kościelnym - ks. Zbigniew Krupski. Po śmierci ks. Krupskiego (26.06.2001 r.) proboszczem parafii p.w. Miłosierdzia Bożego został ks. Andrzej Kozakiewicz, dotychczasowy dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, a zarazem rezydent parafii. W okresie od 12 maja 2002 do 23 października 2005 r. funkcję prezesa pełnił pan Antoni Wardach, od 24 października 2005 r. prezesem Stowarzyszenia jest pani Genowefa Suchocka.
  • Głównym celem powołania Stowarzyszenia wyznaczonym przez Ks. Arcybiskupa było wspieranie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Michała Sopoćki, którego doczesne szczątki były złożone w krypcie dolnych budującego się kościoła. Wspieranie to miało mieć wymiar duchowy – modlitewny, a także materialny, przez pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych do realizacji spraw formalnych toczących się w Kongregacji ds. Kanonizacji Stolicy Apostolskiej.
  • Patronem Stowarzyszenia jest bł. ks. Michał Sopoćko. Z jego głębokiej wiary
    i nauczania Czciciele Miłosierdzia Bożego czerpią wzory i wskazówki do realizacji działalności statutowej.

Działalność Stowarzyszenia rozpoczęła się od aktywności w sferze kształtowania postawy duchowej swoich członków, pogłębiania ich wiedzy religijnej i duchowości. Sprzyjał temu częsty udział w nabożeństwach, konferencjach, adoracji Najświętszego Sakramentu w dniach związanych z osobą ks. Michała Sopoćki i św. Faustyny, udział w organizowanych przez stowarzyszenie pielgrzymkach - w tym corocznych do Częstochowskiej Doliny Miłosierdzia i śladami św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki w Polsce i na Litwie (Wilno).

Stowarzyszenie od czasu swego powstania inspiruje archidiecezjalne uroczystości
i nabożeństwa z racji przypadających rocznic objawień Pana Jezusa s. Faustynie, rocznic śmierci i imienin ks. Sopoćki. Organizuje comiesięczne spotkania formacyjne członków i czcicieli Miłosierdzia Bożego (w II niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 15:00), w celu ubogacenia swego życia duchowego i pogłębiania wiedzy o apostołach Bożego Miłosierdzia. Członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w obchodach okolicznościowych uroczystości i rocznic parafialnych, pomagając duchowo, swą pracą oraz materialnie.

Stowarzyszenie zorganizowało dwa kongresy Miłosierdzia: 9 kwietnia 1997 roku, pod hasłem: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny” (referaty wygłosili: Abp Edward Ozorowski, ks. Bogusław Zieziula, Genowefa Suchocka- sekretarz stowarzyszenia) oraz
9 kwietnia 1999 roku „Miłosierdzie Boże największym przymiotem Boga Ojca” (prelegenci:ks. prałat St. Strzelecki, s. Wikaria generalna Teresa Szałkowska ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego i ks. dr Henryk Ciereszko- prof. AWSD).

W dniach 26-30 września 1997 roku parafia przezywała Misje Święte - jako pierwszy etap duchowego przygotowania wspólnoty parafialnej do Jubileuszowego Roku 2000.

Czciciele Miłosierdzia Bożego uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, która wiodła ulicami osiedla Białostoczek, wyznaczonego wieloma przydrożnymi Krzyżami. Przewodniczył jej ks. abp Edward Ozorowski, rozważania autorstwa ks. Michała Sopocki czytali m.in. prezydent Białegostoku p. Krzysztof Jurgiel, senator Barbara Łękawa i Jan Szafraniec - Rycerz Bożego Grobu i członkowie Stowarzyszeni Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie Misji Arcybiskup St. Szymecki poświęcił 3 kopie obrazu Jezusa Miłosiernego, które rozpoczęły peregrynację do rodzin na osiedlu. W tym też dniu odbyła się parafialna Intronizacja Chrystusa Króla z racji Roku Jezusa Chrystusa.

Na uwagę zasługuje inicjatywa Stowarzyszenia związana z dziesiątą rocznicą ocalenia Białegostoku od katastrofy chloru w dniu 9 marca 1989 roku, polegająca na przygotowaniu
w tym dniu dziękczynnej Drogi Krzyżowej. Co roku uczestniczą w niej przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, duchowieństwo wraz z biskupami oraz wiernymi wszystkich wyznań. Rozważając stacje Drogi Krzyżowej, wierni przemierzają trasę od Krzyża - Pomnika Wdzięczności przy ul. Poleskiej do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

W dniu 10. rocznicy uratowania miasta od katastrofy chlorowej, ówczesny Metropolita Białostocki Ks. Abp Stanisław Szymeczki, mówiąc o okazywaniu przez Boga opieki i ochrony wobec zagrożeń i nieszczęść jako przejawie miłosierdzia Bożego, po raz pierwszy nazwał Białystok „Miastem Miłosierdzia”. Tak mieszkańcy miasta odczytali ocalenie Białegostoku przed skażeniem śmiercionośnym chlorem wskutek katastrofy na kolei.

Od 2000 r. Stowarzyszenie w osobie Pani Genowefy Suchockiej współredaguje parafialne czasopismo „Zwiastun Miłosierdzia”. Niektóre artykuły Zwiastuna Miłosierdzia” drukowane były w „Czasie Miłosierdzia”, „Drogach Miłosierdzia”, „Źródle” i innych wydawnictwach.

Ważnym zadaniem stowarzyszenia jest działalność charytatywna i wychowawcza. Jej przejawem jest prowadzenie, od 1998r. socjoterapeutycznej świetlicy parafialnej
i działalności Caritas parafialnej. Świetlica niesie pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
i ich rodzinom. W ramach terapii pedagogicznej prowadzone są zajęcia grupowe
i indywidualne, mają miejsce spotkania z rodzicami. Każdego roku w czasie ferii zimowych i wakacji prowadzone są bezpłatne półkolonie dla dzieci z najuboższych rodzin. Za te działania Stowarzyszenia odpowiedzialna jest Pani Janina Zabielska.

W 2007 roku czciciele Miłosierdzia Bożego uczestniczyli w przygotowaniach do uroczystości konsekracji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, poprzedzonej Misjami Świętymi. Uroczystościom towarzyszyło zorganizowane przez Stowarzyszenie wydarzenie kulturalne – koncert duetu smyczkowego „Otto Corde” i śpiew oktetu „Gaudium” pod dyrekcją Ewy Rafałko.

W październiku 2007 r. Stowarzyszenie zorganizowało cykl koncertów organowych połączonych z czytaniem fragmentów dzieł Jana Pawła II, pn. „Jan Paweł II- głosiciel
i świadek Miłosierdzia Bożego”. Uwieńczeniem tych wydarzeń był koncert połączonego chóru Filharmonii Białostockiej pod dyrekcją Wioletty Bieleckiej.

Nie ustawały modlitwy czcicieli Miłosierdzia Bożego o beatyfikację Sł. Bożego ks. Michała Sopoćki jak też prace porządkowe na terenie wokół świątyni oraz wsparcie przygotowań m.in. poprzez opracowanie folderów o Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zawierających informacje o ks. Michale Sopoćce w kilku podstawowych językach oraz folderu „Białostockie Ślady ks. Michała Sopoćki”. Szczególnym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia był udział w uroczystości beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego, Patrona Stowarzyszenia, w dniu 28 września 2008 roku.

Beatyfikacja ks. Michała Sopoćki postawiła przed Stowarzyszeniem nowe zadania związane kultem Miłosierdzia Bożego i osobą bł. Michała Sopoćki.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Stowarzyszenie organizuje w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku koncerty mające na celu uświetnienie tej najwiotszej uroczystości ku czci Miłosierdzia Bożego. Wierni uczestniczyli w koncertach m.in. Antoniny Krzysztoń „Miłosierdzie źródłem życia”, Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza wraz z chórem Politechniki Białostockiej pod dyrekcją Violetty Miłkowskiej „Gloria Misericoriae”, grupy Siewcy Lednicy „By miłość Miłością była”.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku odwiedzają setki pielgrzymek z Polski
i różnych krajów Europy (Litwa, Białoruś, Włochy, Niemcy) i świata (USA). Codziennie przed Mszą św. o godz. 15.00 odczytywane są prośby i podziękowania pątników za otrzymane łaski. Obsługa tak licznych grup pielgrzymów odwiedzających świątynię, gdzie znajdują się relikwie bł. ks. Michała, stała się konkretnym zadaniem dla Stowarzyszeni, które aktywnie wspomaga parafię Miłosierdzia Bożego w Białymstoku w realizacji tej misji

Stowarzyszenie podejmuje różnorakie działania mające na celu promocję kultu Miłosierdzia Bożego. Począwszy od 28 września 2009 roku o godz. 15.00, dla uczczenia rocznicy beatyfikacji Stowarzyszenie, we współpracy ze wspólnotą „Iskra” z Łodzi, we współpracy z białostockimi szkołami, organizuje na kilkudziesięciu skrzyżowaniach Białegostoku (miejsc modlitwy przybywa każdego roku) modlitwę do Miłosierdzia Bożego (Koronka). W akcji tej uczestniczy wiele miast w Polsce i za granicą. Inną cenną inicjatywą jest organizacja, począwszy od 2010 roku, pielgrzymowania stworzonym przez Miasto Białystoki Archidiecezję Białostockim Szlakiem Turystyczno-Pielgrzymkowym „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”. Szlak stanowi ważny element religijny, a jednocześnie turystyczno-kulturalny Miasta Miłosierdzia. W okresie od miesiąca kwietnia lub maja (Niedziela Miłosierdzia) do września (28 września to data rocznicy beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Michała Sopoćki) dwa razy w miesiącu (15 i 28 dnia miesiąca) mieszkańcy Białegostoku wędrują poszczególnymi odcinkami szlaku. Każde przejście poprzedza Msza Św. odprawiana w miejscu historycznie związanym z danym etapem. W homiliach poruszane są wątki historyczne dotyczące osoby ks. Michała i jego związków z miastem i jego mieszkańcami.

Stowarzyszenie promuje i zachęca do uczestnictwa zarówno w Koronce na skrzyżowaniach miasta, jak pielgrzymowaniu Szlakiem poprzez różnorodne wydawnictwa: foldery, modlitewniki, informatory, specjalne wkładki do kwietniowego wydania archidiecezjalnego pisma „Drogi Miłosierdzia”, coroczne wystawy fotograficzne.

Opracowanie: Genowefa Suchocka i ks. Andrzej Kozakiewicz

KRS: 0000130906

KONTO: PKO BP SA O BIAŁYSTOK: 10 1020 1332 0000 1102 0316 6337

=====================================================================

Zarząd Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki

„Michael”

zaprasza

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

w dniu 9 sierpnia 2020 roku, godz. 15.00

do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku Plac Bł. Ks. Michała Sopoćki 1

godz. 15.00 - Msza Święta

godz. 16.00 - pierwszy termin rozpoczęcia Walnego Zebrania

godz. 16.15 – drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania

Porządek

1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2.Wybór Prezydium.

3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4.Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok.

5.Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

6.Dyskusja.

7.Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 rok.

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

c) zgłoszonych w czasie obrad.

8.Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.