CHÓR PARAFIALNY

CHÓR PARAFIALNY

Opiekun: ks. Andrzej Kozakiewicz

Spotkania: CZWARTKI, po Mszy Świętej o godz. 18.00

85/651 90 10;

milosierdzie@archibial.pl

Chór parafialny istnieje niemalże od początku parafii, tj. od 1991 roku. Powstał z inicjatywy ks. proboszcza Zbigniewa Krupskiego i dzięki gorliwej pracy ówczesnego organisty - Pana Antoniego Wardacha.W pełnym składzie liczy ok. 30 osób - kobiet (soprany i alty) i mężczyzn (tenory i basy), ale otwarty jest na nowych członków, zwłaszcza na młodych, mających pragnienie śpiewania dla Pana Boga i Kościoła, no i oczywiście minimum zdolności słuchowych i głosowych. Chór zapewnia oprawę muzyczną Mszy Świętych i nabożeństw w Sanktuarium, a także poza parafią. 

Obecnie dyrygentem chóru jest Pan Władysław

Dalsze informacje zostaną uzupełnione