PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

Opiekun: ks. Adam Ciereszko

Spotkania: Dolny kościół, wtorki, godz. 18.00

Wspólnotę tworzą ludzie w różnym wieku i różnego stanu.

Jesteśmy w parafii od 2014 r. (pierwsze Seminarium Odnowy Wiary). Pragniemy pogłębiać swoje życie duchowe i mieć żywą relację z Jezusem, rozwijać swoja wiarę żyjąc Ewangelią i stawać się przyjaciółmi Jezusa naszego Oblubieńca. Naszym pragnieniem jest rozkochiwać Kościół – Oblubienicę Chrystusa – w Jezusie, który jest Jedynym Oblubieńcem Kościoła. Uczymy się tego od św. Jana Chrzciciela, przyjaciela Oblubieńca, a od Maryi Naszej Matki i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji uczymy się odpowiadać ufnym „fiat” na Boże prowadzenie.

Wspólne trwanie przy Jezusie kształtuje i pogłębia nasze wzajemne relacje. Jako przyjaciele Oblubieńca stajemy się też przyjaciółmi dla siebie, ucząc się kochać bezinteresownie drugiego człowieka.

Oprócz formacji duchowej, na którą składa się codzienne rozważanie Słowa Bożego (podręczniki formacyjne wydane przez Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca), cotygodniowe spotkania formacyjne poprzedzone Mszą Świętą (we wtorek), udział w rekolekcjach, dniach skupienia, akcjach charytatywnych, wspomaganie parafialnej Caritas, dbamy też o formację ludzką. Organizujemy wyjazdy integracyjne i pielgrzymki, wspólne wyjścia do kina, spotkania opłatkowe, agapy. Aktywnie włączamy się również w życie parafii (procesje, nowenny, oprawa liturgiczna i muzyczna uroczystości wpisujących się w kalendarz sanktuarium), spotkania modlitewne, adoracje krzyża w Wielkim Tygodniu, pakujemy życzenia bożonarodzeniowe dla mieszkańców. Nagraliśmy płytę z pieśniami o Bożym Miłosierdziu. Stając się uczniami Jezusa, chcemy być też apostołami w dzisiejszym świecie i nieść Jezusa innym: w rodzinie, środowisku zawodowym i społecznym, by inni mogli poznać i rozkochać się w Jezusie tak, aby Bóg był we wszystkim uwielbiony.

Jeśli chcesz mieć żywą i osobistą relację z Jezusem, jeśli chcesz odnowić lub pogłębić swoją wiarę, jeśli szukasz ludzi, na których możesz liczyć dołącz do nas. Jezus czeka na ciebie J.

Wszelkie informacje u ks. Adama lub pod numerem telefonu 791 100 806 (Marek).