Świetlica Parafialna

Świetlica Parafialna

swietlica2007@wp.pl

Świetlica "MICHAŁEK" funkcjonuje przy Parafii Miłosierdzia Bożego od marca 1998 roku z inicjatywy ówczesnego ks. prob. Zbigniewa Krupskiego. Dzięki jego staraniom Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. ks. M. Sopoćki otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta (otrzymuje je do dzisiaj) i od pierwszego września w/w roku zaczęła w pełni sprawować swą funkcję dydaktyczno-wychowawczą.

Placówka mieści się w budynku Domu Parafialnego (dawny Dom Katechetyczny). Ma do dyspozycji: kuchnię i jadalnię wyposażoną w sprzęty gospodarstwa domowego, salę do zabawy i zajęć grupowych, pokój do rozmów indywidualnych, pracownię komputerową, szatnię, magazyn, dwie łazienki, przestrzenne korytarze. Pomoce dydaktyczne, pomoce edukacyjne, sprzęt sportowy, środki żywnościowe są kupowane na bieżąco z dotacji lub otrzymywane w darze od indywidualnych ofiarodawców.

Nabór odbywa się przeważnie na początku roku szkolnego, choć w zasadzie trwa przez cały rok, i prowadzony jest na podstawie informacji przekazywanych przez pedagogów szkolnych, parafię, Caritas, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz na umotywowane prośby rodziców. Świetlica obejmuje opieką dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 14 lat, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodziny mieszkające w większości na osiedlu Białostoczek. Placówka docelowo może przyjąć do 20 osób. Przed zapisem przeprowadzana jest rozmowa z rodzicami lub opiekunami, podczas której uzgadnia się wspólne oczekiwania i omawia sytuację rodzinną. Zobowiązani są oni także do systematycznego kontaktu z wychowawcami, i mają prawo do pełnej informacji odnośnie funkcjonowania ich dziecka, postępów w nauce i w rozwoju psychospołecznym. Wychowawcy świetlicy wyraźnie akcentują rolę placówki jako wspomagającą rodzinę, a nie zastępującą jej obowiązki.

Świetlica czynna jest w dni powszednie w godzinach od 13:00 do 18:00. Realizacja określonych zadań odbywa się według planów: rocznego, tygodniowego, dziennego. Również zajęcia odbywają się według rytmów wyznaczonych przez nie. Plan dnia uwzględnia poszczególne aktywności takie jak: naukę i odrabianie lekcji, zajęcia tematyczne (informatyczne, muzyczne, plastyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia socjoterapeutyczne), podwieczorek, rozmowy indywidualne, zabawę, wspólną modlitwę, dyżury porządkowe. Dzięki systematycznej pracy wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej i dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej świetlica zapewnia dzieciom warunki do nauki, zabawy, wypoczynku, spędzania czasu wolnego w interesujący i ciekawy sposób, daje możliwość rozwijania uzdolnień oraz wyrównywania zaległości edukacyjnych. Placówka kładzie duży nacisk na współpracę z rodzicami lub opiekunami dzieci. Organizuje spotkania, wywiady środowiskowe, zaprasza na wigilię oraz inne uroczystości ważne dla społeczności świetlicowej. Kontakt z rodzicami umożliwia uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji problemowej oraz pozwala spojrzeć w sposób obiektywny na warunki domowe, w których funkcjonuje dziecko.

Podopieczni świetlicy na skutek uczestnictwa w życiu placówki przejawiają wiele właściwych, pozytywnych zmian w zachowaniu. Dzięki przyjaznej, opartej na zaufaniu i poszanowaniu, atmosferze czują się bezpiecznie. Taki klimat sprawia, że tworzy się sprawnie funkcjonujący zgrany zespół. Nawet dzieci, które przyszły zagubione i nieufne, szybko się aklimatyzują, wchodzą we właściwe relacje z grupą, zachowują się bardzo pewnie. Wychowankowie świetlicy sami po sobie sprzątają, pomagają w przygotowywaniu posiłków, dbają o ład i porządek w placówce. Chętnie uczestniczą w rozmaitych zajęciach, wykazują się zaangażowaniem i pracowitością. Duży akcent położony jest na troskę o prawidłowe relacje międzyosobowe, komunikację interpersonalną, uczciwość, wzajemny szacunek. Takie zachowania są wyraźnie nagradzane i promowane. Wspólna modlitwa codzienna i okolicznościowa, celebracja świąt kościelnych, propagowanie wartości chrześcijańskich pomaga nie tylko rozwijać sferę duchową, ale również wzmacnia poczucie wspólnoty świetlicowej. W czasie letnich i zimowych ferii świetlica prowadzi półkolonie, a w roku szkolnym organizowane są wycieczki.

Obecnie w świetlicy pracują dwie wychowawczynie i jeden wychowawca. Wszyscy mają wykształcenie pedagogiczne i stale podwyższają swoje kwalifikacje, uczestnicząc w rozmaitych kursach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta. Ich prace wspierają zaprzyjaźnieni wolontariusze. Jest to również placówka, w której studenci pedagogiki odbywają praktyki i zdobywają doświadczenie w pracy z grupą pedagogiczną.

Świetlica serdecznie zaprasza osoby chętne do współpracy, a także potrzebujące pomocy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z wychowawcami w godzinach ich pracy lub drogą internetową: e-mail: swietlica2007@wp.pl