Apostolstwo Miłosierdzia Bożego

Apostolstwo Miłosierdzia Bożego

Opiekun: ks. Andrzej Kozakiewicz

Spotkania: Msza Święta wspólnotowa, konferencja, spotkanie: II niedziela miesiąca, godz. 15.00

85/651 30 07

milosierdzie@archibial.pl; scmb@archibial.pl

Formacja  Apostołów (Czcicieli) Miłosierdzia Bożego

1. PROGRAM FORMACJI:

1/ Codzienna: odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego, modlitwy do Miłosierdzia Bożego, modlitwy o uproszenie łask za wstawiennictwem błogosławionego Michała Sopoćki;
2/ Tygodniowa: udział (przynajmniej raz w tygodniu) we Mszy Św., Koronce i adoracji Najświętszego Sakramentu w Godzinie Miłosierdzia.rozważanie tekstów biblijnych o miłosierdziu; poznawanie duchowości i dzieła miłosierdzia bł. Michała Sopoćki;
3/ Miesięczna: udział we Mszy Św. wspólnotowej z Koronką i katechezą - w drugą niedzielę miesiąca - w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.
4/ Roczna: udział w dniach skupienia, rekolekcjach, sympozjach i Niedzieli Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium. 

2. ŻYCIE WEWNĘTRZNE:

1/ Systematyczne korzystanie z Sakramentu Miłosierdzia i Eucharystii,
2/ Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia.


3. APOSTOLSTWO: 

1/ Głoszenie Miłosierdzia słowem - w rodzinie, pracy i innych środowiskach,
2/ Czyny miłosierne – włączanie się w dzieła charytatywne Kościoła – zwłaszcza CARITAS, odwiedzanie chorych itp.


4. MATERIAŁY formacyjne: 

1/ Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
2/ Dzienniczek św. Siostry Faustyny,
3/ Dziennik bł. Michała Sopoćki.
4/ Modlitewniki o Miłosierdziu Bożym,
5/ „Miłosierdzie Boże w dziełach Jego” oraz nauczanie i publikacje bł. Michała Sopoćki,
6/ Wydawnictwa o bł. Michale Sopoćce