Apostolstwo Miłosierdzia Bożego

Apostolstwo Miłosierdzia Bożego

Opiekun: ks. Andrzej Kozakiewicz

Spotkania: Msza Święta wspólnotowa, konferencja, spotkanie: II niedziela miesiąca, godz. 15.00

85/651 30 07

milosierdzie@archibial.pl; scmb@archibial.pl

 APOSTOLSTWO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, STOWARZYSZENIE „MICHAEL”

Wspólnotę tworzą osoby należące do Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego oraz inne osoby, którym bliski jest kult Miłosierdzia Bożego. Modlą się one Koronką, uczestniczą w Godzinie Miłosierdzia, podejmują dzieła miłosierdzia, zwłaszcza w parafialnej CARITAS.

1. FORMACJA

a/ Codzienna: odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego, modlitwy do Miłosierdzia Bożego, modlitwy o uproszenie łask za wstawiennictwem błogosławionego Michała Sopoćki;

b/ Tygodniowa: udział (przynajmniej raz w tygodniu) we Mszy Św., Koronce i adoracji Najświętszego Sakramentu w Godzinie Miłosierdzia, rozważanie tekstów biblijnych o miłosierdziu; poznawanie duchowości i dzieła miłosierdzia bł. Michała Sopoćki;

c/ Miesięczna: Msza Święta z Koronką o godz. 15.00, katechezą i spotkaniem wspólnotowym w każdą drugą niedzielę miesiąca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

d/ Roczna: udział w dniach skupienia, rekolekcjach, sympozjach i Niedzieli Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium.


2. ŻYCIE WEWNĘTRZNE, MODLITWA: systematyczne korzystanie z Sakramentu Pokuty i Eucharystii; MODLITWA w Godzinie Miłosierdzia.


3. APOSTOLSTWO: głoszenie Miłosierdzia SŁOWEM - w rodzinie, pracy i innych środowiskach; CZYNY miłosierne – włączanie się w dzieła charytatywne Kościoła – zwłaszcza CARITAS, odwiedzanie chorych itp.


4. MATERIAŁY formacyjne: Pismo Święte; Dzienniczek św. Siostry Faustyny, „Miłosierdzie Boże w dziełach Jego”, Dziennik i Wspomnienia bł. Michała Sopoćki oraz inne wydawnictwa bł. Michała Sopoćki, Wydawnictwa i publikacje o bł. Michale

Stowarzyszenie powstało w 1995 r. Należy do niego ok. 100 członków z różnych parafii, w tym ok. 20 osób wspierających modlitwą. W ramach realizacji celów wynikających ze Statutu wspólnota pogłębia swoją wiarę i wiedzę religijną, uczestniczy w nabożeństwach i uroczystościach związanych Miłosierdziem Bożym - Św. Faustyną, Bł. Ks. Michałem Sopoćką, Św. Janem Pawłem II.

Wspomaga inicjatywy związane z rozwojem i pogłębieniem kultu Bożego Miłosierdzia poprzez pomoc w organizowaniu pielgrzymowania śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki, organizowaniu koncertów okolicznościowych, akcji „Rozniecić Iskrę Miłosierdzia” każdego roku 28 września.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia służą pomocą w obsłudze licznie przybywających pielgrzymów z różnych stron i krajów, prowadzą rejestr pielgrzymek; propagują i udostępniają wydawnictwa i materiały dewocyjne związane z kultem Bożego Miłosierdzia i osobami jego Apostołów (obrazki z relikwiami). Codziennie przed Koronką i Mszą Św. o godzinie 1500 odczytywane są intencje polecane Miłosierdziu Bożemu.

W 2014 roku powstało ponad dwadzieścia Kółek Koronkowych wśród dorosłych i dzieci. Stowarzyszenie wspomaga akcje charytatywne CARITAS parafialnej. W okresie jesienno-zimowym wydawane są ciepłe posiłki osobom samotnym w podeszłym wieku bądź bezdomnym oraz uzależnionym.

Członkowie Stowarzyszenia wspomagają też prace kancelaryjne, kronikarskie,wydawnicze, pośredniczą w korespondencji przysyłanej do Sanktuarium i Zarządu. Czynnie włączają się do różnych służb przy Sanktuarium, do innych wspólnot diecezjalnych (Białostockie Forum dla Życiai innych). Są otwarci na potrzeby zarówno Kapłanów jak i świeckich.

5. DZIAŁALNOŚĆ:

1/ Członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Bł. Michała Sopoćki „MICHAEL” oraz niezrzeszeni Czciciele uczestniczą w codziennym prowadzeniu nabożeństw w Godzinie Miłosierdzia.

2/ Przygotowują i prowadzą akcję modlitewną „Koronka na ulicach i placach miast świata” 28 września o godz. 15.00.

3/ Przygotowują i organizują „Pielgrzymowanie Białostockim Szlakiem Bł. Michała Sopoćki”.

4/ Przygotowują i wydają foldery, broszury i inne materiały i miłosierdziu Bożym, bł. Michale i sanktuarium.

5/ Przygotowują wystawy tematyczne.

6/ Pomagają w organizowaniu uroczystości i wydarzeń w BIAŁOSTOCKIM SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO