Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Opiekun: ks. Andrzej Makaro

Spotkania: I Piątki miesiąca

Historia Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

13 marca br. minie 152 lat od założenia Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest ściśle związana z zegarem straży. Założenie Straży Honorowej było spełnieniem prośby Pana Jezusa skierowanej do św. Małgorzaty "Chcę otoczyć Serce moje koroną z dwunastu gwiazd złożoną z moich najdroższych i najwierniejszych sług". Tak minęło sto lat i nie wiedziano jak spełnić tę prośbę. I oto Pan Jezus, wybrawszy sobie siostrę Marię "od Najświętszego Serca" Bernaud,(również wizytkę)pokazał jej (w widzeniu) zegar z dwunastoma gwiazdami, a pod każdą godziną były puste miejsca...W środku tego zegara widniało Serce Zbawiciela w ciernistej koronie przebite włócznią, oraz napis:13.03.1863.Siostra Maria "od Najświętszego Serca " od razu zrozumiała życzenie Pana Jezusa i tak na dzień 13 marca tegoż roku 1863 wszystko było gotowe: artysta namalował zegar według wskazówek z widzenia siostry, a w odpowiednich godzinach wpisały się wszystkie siostry wizytki oraz kapłani,zegar zaś umieszczono na ścianie świątyni w klasztorze sióstr Nawiedzenia NMP w Bourg-en-Bresse.Taki sam zegar powstał w klasztorze sióstr wizytek w Paray-le Monial we Francji, oraz w katedrze pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa również w Paray-le Monial, gdzie mieści się międzynarodowa dyrekcja Straży.

Celem Arcybractwa Straży jest oddawanie Boskiemu Sercu bezustannej czci, miłości i wynagradzania za grzechy nasze i całego świata.

Pan Jezus objawił ponadto s. Marii Bernaud, że do każdej godziny na zegarze przypisane są SFERY NIEBIESKIE. Dzięki temu tak każdy odnajdzie na zegarze straży swoją Sferę, z którą będzie się mógł połączyć na czuwaniu i na modlitwie.

godz. 1 - ze św. Józefem i Świętymi godz.2 - ze Sprawiedliwymi

godz.3 - z Serafinami godz.4 - z Cherubami

godz.5 - z Tronami godz.6 - z Panowaniami

godz.7 - z Cnotami godz.8 - z Potęgami

godz.9 - z Księstwami godz.10 - z Archaniołami

godz.11 - z Aniołami godz.12 - z Najświętszą Panną

Zegar straży jest symbolem Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i widnieje na medalikach straży, na chustach oraz na sztandarze. Zegar Straży jest zawieszony na ścianie w górnym kościele pod wezwaniem "Miłosierdzia Bożego".

13 marca 2013 roku Arcybractwo obchodziło 150-lecie swego istnienia; Msza Święta wspólnotowa odprawiana jest w każdy I piątek miesiąca o godz. 18.00, od stycznia 2015 roku wspólnota podjęła stałą adorację Najświętszego Sakramentu w każdy piątek w godz. 19-20


Białystok 13.02.2015 r.

Helena Szczep