Koło Przyjaciół Misji

Koło Przyjaciół Misji

Opiekun: ks. Robert Tworkowski

Działalność misyjna w parafii Miłosierdzia Bożęgo zrodziła się około 1993 roku. Poprzedziły ją modlitwy poszczególnych ludzi w intencjach misjonarzy pracujących w krajach Trzeciego Świata. Z inicjatywy parafianki Krystyny Bagińskiej w każdą niedzielę o godz. 15:00 w kościele zbierała się grupa ludzi na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w różnych intencjach. Wówczas inna parafianka Maria Obuchowicz podsunęła myśl, by jedną niedzielę poświęcić sprawom misyjnym. Wśród zainteresowanych tematyką i problemami misji wyłoniła się 20 – osobowa grupa przyjaciół misji. Ich modlitwom często przewodził któryś z Ojców Werbistów z Kleosina, którzy inspirowali to dzieło.

Przewodniczącą Koła Misyjnego została Maria Obuchowicz. Na jej prośbę ksiądz proboszcz Zbigniew Krupski wyraził zgodę na odprawianie raz w miesiącu Mszy Św. w intencji misjonarzy pochodzących z naszej parafii.

W trzecią środę miesiąca o godz. 18:00 są Msze Święte wspólnotowe, w czasie których zanoszone są modlitwy za misjonarzy diecezjalnych, szczególnie pochodzących z naszej parafii Formacja polega na pogłębianiu wiadomości misyjnych w oparciu o encykliki, m.in. "Redemptoris missio" Jana Pawła II oraz czasopisma, szczególnie "Misje Dzisiaj". Koło rozwija charyzmat  apostolski - otwarcie się na potrzeby całego świata i wszystkich bliźnich. Cały Kościół jest misyjny i dlatego skierowani jesteśmy do wszystkich wspólnot i ludzi,

Obecnie Koło liczy 10 osób, opiekunem duchowym jest ks. Robert Tworkowski. Spotkania formacyjne odbywają się w III środy miesiąca. Koło modli się codziennie za misjonarzy, a także włącza się do pomocy materialnej poprzez udział w zbiórkach na misje.