Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Opiekun: ks. Andrzej Makaro

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa jest to odpowiedź świeckich, osobiście każdego, na miłość Jezusa płynącą z Jego Najświętszego Serca. Na Miłość Jezusa, który poświęcił swoje życie, usprawiedliwił i odkupił moje grzechy, bym ja mógł żyć wiecznie. Tej wiecznej jedynej Miłości mówię - TAK: Wyznaję to publicznie w obecności wspólnoty kościelnej, społecznej i zawodowej.

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa to postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Jezusa, Jego prawa, prawdy, miłości, a także sprawiedliwości i miłosierdzia czyli wszystkich przymiotów Jego Boskiego Serca. Postawienie Jezusa na pierwszym miejscu musi być widoczne, poprzez te przymioty realizowane w naszym życiu. To my z miłości do Jezusa pragniemy żyć inaczej, lepiej, to ma być nasze pełne nawrócenie do Boga, to walka z własnym grzechem, nałogiem, słabością. To troska by żyć w stanie łaski uświęcającej, by Jezus mógł w pełni działać w nas i przez nas. Byśmy byli Jego świadkami i budowali Jego królestwo na ziemi.

Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa tworzą ludzie świeccy, którzy pragną aby Jezus królował w sercach, rodzinach, zakładach pracy oraz w całym społeczeństwie. Spotykają się w swojej parafii za zgodą Ks. Proboszcza i przed Najświętszym Sakramentem, w duchu adoracji i wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy, co tydzień podejmują taką modlitwę. To przez modlitwę Wspólnota przygotowuje parafię do intronizacji, to ona ofiaruje swoje modlitwy, radości i cierpienia w tej intencji, to ona przygotowuje grupy społeczne i zawodowe do tej uroczystości. To Wspólnota dla Intronizacji NSPJ po uroczystej Intronizacji w parafii kontynuuje modlitwy aby tego aktu mogło dokonać całe miasto i diecezja a także by każdy mógł wytrwać w swych dobrych postanowieniach. Nie dokonuje się Intronizacji jeśli nie ma Wspólnoty, by nie był to tylko jednorazowy akt, ale by to było stałe zakorzenienie w Bogu, co dokonuje się trwając we Wspólnocie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.

Dokonanie Aktu Intronizacji jest bardzo ważne, bo tylko miłość płynąca z Serca Jezusa jest zdolna przemienić nasze serca a cywilizację śmierci i nienawiści, na cywilizację życia i miłości. To Miłość może usposobić nas do podjęcia nawrócenia. To Miłość przemienia ten świat i buduje Królestwo Boże, o przyjście którego modlimy się codziennie w modlitwie Ojcze Nasz.

"Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla
w całym tego słowa znaczeniu;
jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże,
pod prawo Jego miłości”

„Tylko te państwa nie zginą, które będą
oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację,
które Go uznają swym Królem i Panem”

(...) „To uznanie ma być potwierdzone
porzuceniem grzechów a całkowitym zwrotem
do Boga”.

„Wielkie wezwanie Serca Jezusa do narodu polskiego”
WAM Kraków str.77-78 IMPRIMATUR do książki: Ks. Bp Stefan Bareła
Częstochowa 19.VII.1962r. Nr3390

Inspiracją do podjęcia Dzieła Intronizacji był maszynopis życia krakowskiej pielęgniarki, Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Od dzieciństwa wyróżniała się ona pobożnością. Cicha, pokorna, poświęciła się pracy na oddziale skórno-wenerycznym, gdzie z heroicznym poświęceniem usługiwała zarażonym ludziom, najczęściej z marginesu społecznego, znieważającym Boga słowem i życiem. Było to dla bogobojnej kobiety dodatkowym cierpieniem, które ofiarowała Jezusowi jako wynagrodzenie za grzechy. Pan Jezus prosił Rozalię, aby wynagradzała Jego Najświętszemu Sercu wszystkie zniewagi, które otrzymuje, a także, aby podjęła starania o dokonanie w Polsce Intronizacji.

Rola i zadania Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa:

- Przybliżyć wspaniałą miłość Pana Jezusa i odwzajemnić przez własne życie, życie w stanie łaski uświęcającej

- Wynagrodzenie Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszych rodzin, grup, parafii, społeczności, Polski przez cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu

- Uczestnictwo w pierwszopiątkowym nabożeństwie wynagradzającym

- Mszę Św. wynagradzającą, posty, modlitwy, różaniec, drogę krzyżową, ofiarować różne umartwienia w intencji Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym sercu, rodzinie, parafii i w Polsce

- Jednoczyć wszystkie grupy w parafii w tym dziele

- Organizować czuwania, pielgrzymki, rekolekcje

- Wszyscy powinni rozpowszechniać przesłanie Pana Jezusa do Rozalii Celakówny przez książki, ulotki, opracowania

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Królów i Pana Panujących w Parafii Miłosierdzia Bożego w Białymstoku została powołana 27 lutego 2007 r. 

Celem Wspólnoty jest wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszych rodzin, parafii, społeczności, Ojczyzny i całego świata przez cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu i życie w stanie łaski. 

Opiekunem wspólnoty jest ks. Robert Tworkowski – wikariusz, animatorem Tadeusz Kozak (tel. 85 652 12 47). 

Wspólnota modli się przed Najświętszym Sakramentem w każdy czwartek w godzinach od 19:00 do 20:00. 

Osoby pragnące przyłączyć się do modlitwy w intencji wynagradzającej lub uzyskać więcej informacji proszone są o kontakt z animatorem.