Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca, istniejące przy parafii Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, powstały w 1920 roku wraz z utworzeniem osiedla Białostoczek. Najstarsze z nich istnieją do dziś. Początkowo ich uczestnicy spotykali się w domach, od 1992 roku przenieśli się do kościoła parafialnego.

W parafii istnieje ok. 40 KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH. Duszpasterskim opiekunem jest ksiądz Mirosław Stankiewicz, a nadzelatorem Andrzej Sadowski. Wspólnota składa się z następujących Róż: małżonków (2), kobiet (29), mężczyzn (4), młodzieży (1), rodziców modlących się za swoje dzieci (7), zelatorów, którzy modlą się za kapłanów posługujących w parafii (1).

Uczestnicy KŻR w każdym miesiącu zamawiają msze św. w następujących intencjach

- 1 sobota : wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

-1 niedziela :o błogosławieństwo Boże członkom KŻR i ich rodzinom

- 12-tego : o błogosławieństwo dzieciom rodziców modlących się za nie w KŻR

- 13-tego: o nawrócenie grzeszników i za Ojczyznę

- 25-tego: za dusze cierpiące w czyśćcu

- okolicznościowych, np.: imieniny i jubileusze księży posługujących w parafii, za zmarłych członków KŻR, itp.

Wielu członków KŻR uczestniczy we Maszy św.i wspólnie odmawianym różańcu w pierwszą sobotę i niedzielę oraz 13-tegokażdego miesiąca. Systematycznie adoruje Najświętszy Sakrament, angażuje się czynnie w liturgię mszy św.

Ze składek członkowskich finansowane są aktualne potrzeby parafii. Wspierana jest działalność misyjna kościoła, wspomagamy zgromadzenie zakonne,Caritas parafialny, hospicjum dziecięce, Radio Maryja , seminarium oraz inne inicjatywy.

Uczestnictwo w KŻR wpływa na rozwój osobistej modlitwy. Przynależność szczególnie do Róż małżonków i rodziców modlących się za swoje dzieci, często jest okazją do podjęcia wspólnej modlitwy w rodzinie.