Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca

Kółka różańcowe istnieją przy naszej parafii od 1992 roku. Są one kontynuacją modlitwy różańcowej na Białostoczku od ponad 100 lat. Parafialne Bractwo Różańcowe zostało założone z pomocą ks. Zbigniewa Krupskiego proboszcza i opiekuna – ks. Kazimierza Małyszkę przez parafianki Aleksandrę Chachaj i Krystynę Bagińską, które pełnią do dziś funkcję nadzelatorek. Po odejściu ks. Kazimierza Małyszki opiekę nad Żywym Różańcem sprawował ks. Romuald Bućko, po nim ks. A. Horaczy, a obecnie czyni to ks. Mirosław Stankiewicz.

Członkowie Kół Żywego Różańca biorą udział w każdą I niedzielę miesiąca w modlitwie różańcowej, Mszy Świętej i procesji Eucharystycznej. Czynnie też uczestniczą w Liturgii Słowa, modlitwie powszechnej i procesji z darami. Ze składek członkowskich systematycznie przeznacza się ofiarę na comiesięczną Mszę Św. w różnych intencjach, zgodnie z uroczystościami i przypadającymi ważnymi problemami życiowymi parafii czy Narodu, jak też za zmarłych.

Koła Różańcowe wspomagają budowę kościoła i „Radio Maryja”. Z tych samych funduszy zastał zakupiony sztandar Żywego Różańca, który bierze udział w procesjach okolicznościowych.

Każdego roku Koła Różańcowe organizują uroczyste spotkania opłatkowe z udziałem animatora i duchowego opiekuna. W Jubileuszowym Roku Łaski członkowie Żywego Różańca odwiedzili Sanktuaria Maryjne na południu Polski i na Białostocczyźnie.