Kręgi Rodzin Domowego Kościoła

Kręgi Rodzin Domowego Kościoła

Ruch łączy dwa charyzmaty: Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu Equipes Notre Dame. Głównym znakiem DK (Domowego Kościoła), tak jak całego Ruchu Światło-Życie, są dwa greckie słowa FOS (światło) i ZOE (życie), wpisane w znak krzyża. Znak ten,a zarazem nazwa Ruchu wyraża jego istotę i cel: światło wprowadzane w życie każdego chrześcijanina, każdego małżeństwa i rodziny. Ruch skierowany jest do małżeństw - obojga małżonków i ich dzieci. Formacja w ruchu dokonuje się podczas comiesięcznych spotkań, opartych na materiałach formacyjnych. Służą one zbudowaniu duchowości małżeńskiej. Rodzina stara się być Kościołem Domowym i swoje życie opierać na Ewangelii. Kręgi realizują spotkania raz w miesiącu. Odbywają się one w mieszkaniach członków kręgu.

Małżeństwa realizują formację wypełniając zobowiązania, pojmowane przez małżonków jako dodatkowe kanały łask. Rodziny udzielają się w ramach różnych posług w życiu parafii np.: w obsługach liturgicznych okazjonalnych, noszą baldachim, są w gronie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przeprowadzają kwesty, serwisują parafialny sprzęt techniczny itp.. Aktualnie w parafii działają 2 kręgi.

Małżeństwa realizują formację wypełniając zobowiązania, pojmowane przez małżonków jako dodatkowe kanały łask. Są nimi:

  1. Codzienna modlitwa osobista
  2. Regularne spotkanie ze Słowem Bożym
  3. Codzienna modlitwa małżeńska
  4. Codzienna modlitwa rodzinna
  5. Comiesięczny dialog małżeński
  6. Reguła życia (systematyczna praca nad sobą)
  7. Uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych

Rodziny udzielają się w ramach różnych posług w życiu parafii np.: w obsługach liturgicznych okazjonalnych, noszą baldachim, są w gronie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przeprowadzają kwesty, serwisują parafialny sprzęt techniczny itp. Kręgi Domowego Kościoła są starsze od naszej parafii. Pierwszy z kręgów (a czwarty w Białymstoku) rozpoczął swą pracę formacyjną w 1979 r., spośród wiernych przybywających na Eucharystię do kaplicy Św. Rodziny przy ul. Poleskiej.