Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Opiekun: ks. Mirosław Stankiewicz

Idea Ruchu Rodzin Nazaretańskich oparta jest na Ewangelii. Wzorem dla jego członków jest Chrystus żyjący w Świętej Rodzinie, który „był poddany” (Łk 2, 51) Matce Bożej i św. Józefowi przez trzydzieści lat swojego ziemskiego życia.Rodziny Nazaretańskie pragną wzrastać w wewnętrznym posłuszeństwie Matce Bożej. Ufają, że Matka Syna Bożego poprowadzi je najprostszą drogą do realizacji ich chrześcijańskiego powołania i pomoże odkryć i wypełnić wolę Bożą.

Specyfiką RRN jest kultywowanie życia wewnętrznego ze szczególnym akcentem położonym na radykalizm w dążeniu do świętości zgodnie z klasycznymi wzorami ukazanymi przez św. Jana od Krzyża i św. Teresę z Avila. Ideałem świętości jest dla członków Ruchu życie Świętej Rodziny w Nazarecie.

Pomocą w osobistym nawracaniu się jest częste i pełne uczestnictwo w Eucharystii, adoracja Najświętszego Sakramentu, regularna spowiedź (ewentualnie przewodnictwo duchowe) i systematyczna lektura Pisma Św.

Ruch organizuje rekolekcje adwentowe i wielkopostne, dni skupienia, pielgrzymki, wyjazdy w czasie wakacji letnich i ferii zimowych. Spotyka się w naszej parafii w poniedziałki o godz. 18.00 na centralnych spotkaniach formacyjnych, które obejmują Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu i konferencję.

W oparciu o materiały pochodzące z tych spotkań rozważane są praktyczne aspekty życia Ewangelią w zespołach parafialnych, spotykających się co tydzień. W naszej parafii istnieją 4 grupy, skupiające ok. 40 osób. Poszczególne grupy maja spotkania: w poniedziałek o godz. 19.45 (sala nr 2); we wtorek o godz. 18.45 (dwie grupy w sali nr 2 i świetlicy w dolnej kondygnacji budynku parafialnego) i we środę o godz. 18.45 (sala nr 2).

Duchową opiekę nad nimi sprawuje ks. Mirosław Stankiewicz, Archidiecezjalny Moderator RRN. Wszystkie spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich otwarte są na tych, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w nich. Przeznaczone są nie tylko dla rodzin, ale również dla wszystkich innych osób. Serdecznie zapraszamy!