Liturgiczna Służba Ołtarza

Opiekun: ks. Robert Tworkowski

Liturgiczna służba ołtarza w naszej parafii liczy ok. 30 ministrantów. Od września tego roku opiekuje się nią ks. Krzysztof Kamiński wraz z animatorami. Każdy zobowiązany jest do posługi przy ołtarzu w niedziele jaki dni powszednie. Służą temu odpowiednie grafiki dyżurów. Oprócz posługi na prezbiterium pomagamy przy organizacji wszelakich uroczystości kościelnych, dbamy o porządek w liturgii. Co miesiąc ministranci spotykają się ogólnym spotkaniu ministrantów. Dodatkowo nasza wspólnota podzielona jest na kilka mniejszych grup formacyjnych, które spotykają się raz w tygodniu.

Ministranci i lektorzy to nie tylko grupa formalna. Wszystko funkcjonuje tu na zasadach koleżeńskich. Integracji służą wspólne wyjazdy, zajęcia rekreacyjne oraz zbiórki. Ministranci w wolnym czasie wraz z ks. Marcinem spotykają się w szkole podstawowej spędzając wspólnie czas na grze w piłkę siatkową. Wspólnota bierze udział w spotkaniach i wydarzeniach diecezjalnych.