Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie

Opiekun: ks. Stanisław Bolesta

Spotkania: KONTAKT: Młodzież - piątki godz. 19.00; Dzieci - po Mszach Świętych o godz. 12.30.

HISTORIA:

Założycielem tego ruchu jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Dzięki niemu Kościół Polski podjął z powagą wyzwanie Soboru Watykańskiego II do odnowy. Pierwotna nazwa tego ruchu brzmiała: „Ruch Żywego Kościoła”. Główną jego ideą było wewnętrzne nawrócenie ochrzczonych. Ta przemiana dokonywała się w członkach Ruchu dzięki słuchaniu Słowa Bożego, liturgii pojmowanej jako źródło i szczyt życia chrześcijańskiego oraz czynnej braterskiej miłości. Ksiądz Franciszek Blachnicki przekazał potomnym ideę orędzia katechetycznego, którym jest nakaz głoszenia kerygmy, jako wezwania do nawrócenia. Z jego doświadczeń i przemyśleń uwieńczonych w podręcznikach korzystają do dziś katecheci i kapłani – profesorowie uniwersytetów oraz seminariów.

W  w naszej parafii Ruch Światło – Życie istniał od początku, stał się kontynuacją wspólnoty Parafii pw. Świętej Rodziny. Młodzież z Ruchu, która mieszkała na terenie osiedla Białostoczek podjęła formację w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Pierwszym moderetorem w nowych strukturach był ksiądz Leszek Struk. Podstawą pracy formacyjnej tegoż Ruchu były 15 – dniowe rekolekcje wakacyjne oparte na 15 tajemnicach Różańca Świętego. Cały Ruch podzielony był na dwie części: oazę młodszą liczącą 130 osób (uczniowie klas VI-VII ) i oazę starszych (uczniowie klas VIII i średnich) liczącą 120 osób.

Życie wspólnoty budowane było na spotkaniach formacyjnych i Eucharystii, pracy nad własnym uświęceniem, służbie liturgicznej. W każdy wtorek podczas Mszy św. do Miłosierdzia Bożego o godz. 18:00 wspólnota młodych prowadziła śpiewy, Koronkę wraz z modlitwami wstawienniczymi. Oprócz tego, podczas różnorodnych nabożeństw dla młodzieży, takich jak: Droga Krzyżowa, Rekolekcje, Różaniec, Nabożeństwa Majowe i Czerwcowe, Apel Jasnogórski, oraz biwaki, okolicznościowe spotkania - wspólnota zapewniała oprawę muzyczną.

Ze względu na przeniesienie ks. Leszka Struka do Moniek opiekę nad Ruchem Światło-Życie przejął ks. Jerzy Sokołowski, po jego odejściu na parafię do Jurowiec – ks. Tomasz Małyszko. Po mianowaniu ks. Tomasza proboszczem parafii w Suchowoli, funkcję moderatora przyjął ks. Krzysztof Chajter. Osoby formowane w ramach Ruchu Światło Życie zaangażowane zostały do scholi młodzieżowej, niektóre także do  dziecięcej

CZASY OBECNE:

Od 2014 roku nie odbywają się spotkania formacyjne Ruchu. Osoby, które wyrosły i trwają w Ruchu spotykają się indywidualnie lub w innych parafiach.

W 2016 roku opiekę duszpasterską nad Ruchem Światło - Życie sprawuje nasz nowy wikariusz - ks. Wojciech Stupak. Serdecznie zapraszamy nasze Oazowiczki i Oazowiczów do organizowania spotkań formacyjnych w naszej parafii. Zapraszamy też nowe osoby: dzieci - do Oazy Dzieci Bożych oraz młodzież do udziału w formacji w poszczególnych stopniach Oazy.