Parafialny Zespół CARITAS

Parafialny Zespół CARITAS

Opiekun: ks. Andrzej Kozakiewicz

Spotkania: W każdą ostatnią poniedziałek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00

kancelaria: 792 519 010

milosierdzie@archibial.pl

Godziny dyżurów / pracy:

- środy w godzinach 15:30 - 17:30;

- piątki w godzinach 09:00 - 11:00

Od grudnia 1990 roku funkcjonuje parafialny zespół charytatywny, który skupia kilkanaście osób. Obecnie pieczę na Zespołem Caritas parafialnej sprawuje obecny ks. Proboszcz – Andrzej Kozakiewicz. Przewodniczącą Zespołu jest Pani Maria Zawadzka; zastępczyniami są: Pani Anna Rosińska - odpowiedzialna za koordynowanie zbiórek w świątyni, sklepach i innych miejscach oraz Pani Teresa Korpacz - odpowiedzialna za wywiady i rozeznawanie sytuacji w domach podopiecznych

Co roku  Archidiecezjalna Caritas organizuje w naszej parafii spotkania - rekolekcje formacyjne dla pracowników placówek, natomiast z racji Tygodnia Miłosierdzia organizowany jest Dzień Skupienia dla wolontariuszy z poszczególnych parafii.

Tradycyjnie każdego roku Caritas rozprowadza świece w ramach akcji „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” bądź postnej jałmużny w Wielkim Poście. Dochód ze sprzedaży przeznacza na paczki świąteczne najuboższym rodzinom. Zasługą Caritas jest niesienie systematycznej pomocy ludziom biednym w formie refundacji za wykupione recepty leki, wyjazdów, wycieczek i kolonii dla dzieci z rodzin niewydolnych finansowo. Każdego roku w dniu 11 lutego, w Święto Matki Bożej z Lourdes, w Dniu Chorego członkowie Zespołu Charytatywnego odwiedzają chorych w szpitalach i domach prywatnych.

Od listopada 2006 Caritas parafialna włączyła się do Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym, mającego na celu pomoc biednym rodzicom. W ramach realizacji tego programu rozprowadza produkty żywnościowe zgodnie ze sporządzonym wykazem potrzebujących pomocy. Ponadto zorganizowała nieodpłatne posiłki dla bezdomnych i samotnych ludzi w podeszłym wieku. Codziennie wolontariusze z Caritasu, Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Miłosierdzia i innych organizacji wydawali ciepłe posiłki przygotowane przez parafialne kucharki.

Parafialny Zespół Caritas tylko po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ma możliwość udzielenia konkretnej pomocy adresowanej do odpowiednich potrzebujących. Wszelkie głoszenia (z dowodem osobistym) od osób potrzebujących jakiejkolwiek pomocy przyjmowane są w siedzibie zespołu, w budynku centrum duszpastersko-rekolekcyjnym na parterze.


Spotkania formacyjne Zespołu Caritas odbywają się zasadniczo w każdy ostatni poniedziałek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 15.00

x AK