Galeria zdjęć

SZLAK BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI 2024

| dodał:

I ETAP PIELGRZYMOWANIA SZLAKIEM BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI

W Białymstoku jest wiele śladów działalności ks. Michała Sopoćki i miejsc związanych z jego pracą. Połączone ze sobą, tworzą Białostocki Szlak Turystyczno-Pielgrzymkowy „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”. Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. bł. ks. Michała Sopoćki „Michael” już od wielu lat organizuje pielgrzymowanie Szlakiem.

Wyznacznikami Szlaku są pamiątkowe tablice, opowiadające o miejscach związanych z osobą i misją ks. Michała, historii świątyń, budynków, życiu kościoła i miasta Białystok. Na Szlaku pielgrzymi modlą się i dowiadują o trudach życia, pracy ks. Michała i historii białostockiego wątku kultu miłosierdzia Bożego. Ksiądz Sopoćko mieszkał i posługiwał w Białymstoku od przyjazdu z Wilna w 1947 r. do dnia śmierci - 15 lutego 1975 r. Terminy spotkań i modlitwy na Szlaku to piętnasty (narodziny dla nieba) i dwudziesty ósmy (beatyfikacja ks. Michała) dzień miesiąca.

Wieczorem, 15 kwietnia w kościele pw. św. Rocha – pierwszym punkcie na mapie szlaku ks. Sopoćki, Mszę św. o godz. 18.00 celebrowali ks. Tadeusz Żdanuk, proboszcz parafii św. Rocha i ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Kazanie wygłosił ks. diakon Michał Cylwik.

Ksiądz proboszcz serdecznie powitał czcicieli miłosierdzia Bożego, przypominając o kilkunastoletniej już tradycji pielgrzymowania białostockim Szlakiem bł. ks. Michała Sopoćki, które zawsze rozpoczyna się w tej właśnie świątyni. W kazaniu ksiądz diakon nawiązał do postaci pierwszego męczennika św. Szczepana i bł. Michała Sopoćki podając ich jako wzór ufności w opatrzność Bożą. Po Mszy św. ks. kustosz zaprosił wszystkich do uczestnictwa w uroczystym przejściu do białostockiej katedry.

Ksiądz Michał Sopoćko, po opuszczeniu Wilna w 1947 r. nierzadko bywał w kościele św. Rocha, służył m. in. pomocą w pracy duszpasterskiej. Jako wykładowca katechetyki w seminarium duchownym, wielokrotnie przybywał z alumnami do parafii pw. św. Rocha na hospitacje i próbne katechezy.

Przed wyruszeniem na Szlak ks. Andrzej Kozakiewicz przedstawił intencje modlitwy: o religijne i oparte na autentycznych wartościach wychowanie dzieci i młodzieży oraz za rodziców i wychowawców.

Następnie kilkudziesięcioosobowa grupa pątników przeszła ulicą Lipową i Rynek Kościuszki do białostockiej archikatedry, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę ubogacał śpiew pieśni o miłosierdziu Bożym i o bł. Michale Sopoćce.

Przed katedrą ksiądz Kozakiewicz podziękował za udział w pielgrzymowaniu i zaprosił także do uczestnictwa w kolejnych etapach pielgrzymowania, zwłaszcza na najbliższe spotkanie 15 maja o godz. 1800 w Bazylice Archikatedralnej. Kolejny etap pielgrzymowania rozpocznie Nowennę przygotowującą do 50-lecia śmierci bł. Michała. Uczestnictwem w tej modlitwie dawajmy wyraz naszej otwartości na miłosierdzie Pana Boga.

======================================

II ETAP PIELGRZYMOWANIA

Białystok, nazywany „Miastem Miłosierdzia”, od 2016 roku ma swego patrona u Boga – bł. Michała Sopoćkę. W pierwszą rocznicę beatyfikacji apostoła miłosierdzia Bożego ( 2009 r.) ustanowiony został szlak pielgrzymkowo-turystyczny, obejmujący kościoły, kaplice i inne miejsca związane z życiem i posługą bł. Michała. Rok później (2010 r.) z inicjatywy Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego i białostockiego Sanktuarium podjęto pielgrzymowanie tym szlakiem.

W środę 15 maja 2024 czciciele miłosierdzia Bożego spotkali się na drugim etapie pielgrzymowania w białostockiej Archikatedrze. Mszy Świętej przewodniczył ks. Jarosław Grzegorczyk, który powitał uczestników liturgii, zachęcając również do podjęcia pielgrzymowania do następnej stacji szlaku – Kościoła Pomocniczego pw. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Józefa przy ul. Orzeszkowej 5. W homilii ks. Jarosław zwrócił uwagę na modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa, który prosił Ojca, aby zachował ich w wierności nauce, którą głosił oraz do trwania w jedności. Taką troskę o Kościół wypowiada również św. Paweł, zwracając się do starszych Kościoła efeskiego. Również w osobie bł. Michała Sopoćki widzimy wiernego syna Kościoła i głosiciela niezmierzonego miłosierdzia Bożego. Pielgrzymując śladami apostoła miłosierdzia Bożego my również mamy możliwość, aby modlić się o jedność i trwanie w nauce Chrystusa, jak czynił to bł. Michał.

Po Mszy Świętej i nabożeństwie majowym miała miejsce konferencja wprowadzająca w tematykę pielgrzymowania i Nowenny. Ks. Andrzej Kozakiewicz zaprosił wszystkich, aby włączyli się w tegoroczne pielgrzymowanie, które jest zarazem przygotowaniem się przez Nowennę do 50-lecia śmierci bł. Michała. Każdego piętnastego dnia miesiąca, od maja do września, spotykać się będziemy na szlaku, natomiast od października 2024 do stycznia 2025 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, aby rozważać intencje poszczególnych dni Nowenny – poinformował i zachęcił prelegent. W dalszych słowach konferencji ks. Andrzej zwrócił uwagą na to, że treść kolejnych dni pielgrzymowania i Nowenny zawiera bogactwo posługi duszpasterskiej, którą ks. Michał Sopoćko podejmował na różnych odcinkach, jako kapłan, szafarz sakramentów, kaznodzieja, kapelan, wychowawca, pedagog, wykładowca, spowiednik, a nade wszystko głosiciel miłosierdzia Bożego. Pielgrzymując i odprawiając Nowennę możemy uczyć się troski o Kościół, świat i nasze miasto oraz modlić się za rodziny, zwłaszcza dzieci i młodzież, polecać chorych i doświadczających wielu trudności życiowych.

Po krótkiej modlitwie przez obrazem Jezusa Miłosiernego pątnicy wyruszyli w drogę z modlitwą Koronki oraz śpiewem pieśni o miłosierdziu Bożym i bł. Michale. Modlitwie na tym etapie przewodniczyła wspólnota Kół Żywego Różańca.

Na zakończenie etapu, Siostry Pasterzanki zaprosiły wszystkich pątników do kaplicy. Po uwielbieniu Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, ks. Andrzej Kozakiewicz zaprosił wszystkich do udziału w następnym etapie 15 czerwca o godz. 1800 w tejże kaplicy, po czym udzielił błogosławieństwa.

EG

Fotografie: Jerzy Rojecki i Ewa Gulewicz