Galeria zdjęć

PIELGRZYMOWANIE SZLAKIEM BŁ. MICHAŁA 2019

| dodał:

Szlak „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki” istnieje już dziesięć lat. Z tej okazji Stowarzyszenie, kontynuując owocną współpracę z katolickimi wspólnotami z terenu miasta, zaprasza je do modlitwy na Szlaku i udziału w pielgrzymowaniu.

Dnia 28 maja, o godz. 18.00 w kościele pw. św. Rocha, pierwsze tegoroczne spotkanie na Szlaku rozpoczęła Eucharystia, celebrowana przez proboszcza parafii - ks. Tadeusza Żdanuka, ks. Tomasza Kozłowskiego, wikariusza oraz ks. Andrzeja Kozakiewicza, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

W trakcie homilii ks. proboszcz wspólnie z dziećmi pierwszokomunijnymi zastanawiał się, jak ludzkie zmysły pomagają poznać Pana Jezusa: wzrok pozwala zobaczyć tabernakulum, figurę Serca pana Jezusa w ołtarzu głównym, krzyż i hostię, która w czasie konsekracji staje się Ciałem Pana Jezusa, przyjmowanym w Komunii św., gołębicę nad prezbiterium, przedstawiającą Ducha Świętego; słuch, tak bardzo atakowany dziś zewsząd hałasem i szumem, jest potrzebny, gdy słuchamy słowa Bożego.

Ksiądz proboszcz zachęcił wszystkich obecnych, także rodziców, by pójść śladami bł. ks. Michała Sopoćki i do modlitwy o jego kanonizację.

Po Mszy św. ks. Andrzej Kozakiewicz podziękował Bogu za wszelkie związki posługi ks. Michała z parafią św. Rocha i modlił się za przyczyną ks. Sopoćki, nauczyciela żywej wiary, o dobre wychowanie dzieci i młodzieży.

Następnie pielgrzymi, prowadzeni przez kapłanów ks. Tadeusza Żdanuka i ks. Andrzeja Kozakiewicza wyruszyli spod Tablicy Smoleńskiej ul. Lipową i Rynek Kościuszki do bazyliki katedralnej.

Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozważania podczas pielgrzymowania prowadzili członkowie Akcji Katolickiej.

Następne spotkanie na Szlaku odbędzie się 15 czerwca 2019 r. w Archikatedrze, natomiast 28 czerwca w kaplicy przy ul. Orzeszkowej 5.

Monika Małgorzata Syczewska