Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

| dodał:

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 22 XI 2020

1. Dzisiaj za odmówienie aktu poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny.

2. Ołtarzyk Jezusa Miłosiernego z relikwiami bł. Michała nawiedza rodziny przy ul. Olsztyńskiej 8 i 10; następne będą bloki nr 5,7,9 i 11. Msza Święta w intencji mieszkańców ul. Olsztyńskiej 2 zostanie odprawiona w piątek 27 listopada o godz. 700.

3. W najbliższą niedzielę 29 listopada rozpoczniemy Adwent, modlitewne oczekiwanie i przygotowanie do pamiątki narodzin Jezusa Chrystusa. Jest to również początek nowego roku duszpasterskiego w trzyletnim cyklu: „Eucharystia daje życie”, pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”; w tym dniu rozpocznie się Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i będzie odprawiana od 29 listopada do 7 grudnia po Mszy Świętej o godz. 1800.

4. Codziennie w Adwencie (z wyjątkiem niedziel)o godz. 615 odprawiana będzie Msza Święta „RORATNIA” o Matce Bożej; zachęcamy do przynoszenia lampionów.

5. Poświęcone opłatki wigilijne, a także chrześcijańskie pocztówki świąteczne będą rozprowadzane od następnej niedzieli; w razie konieczności również dzisiaj można je nabyć w zakrystii lub w sklepiku.

6. Pragniemy poinformować, że Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki, w uznaniu dla gorliwej pracy duszpasterskiej i świadectwa życia kapłańskiego przyznał Ks. Mirosławowi Stankiewiczowi godność Kanonika Honorowego Białostockiej Kapituły Metropolitalnej; gratulujemy Ks. Mirosławowi i życzymy bł. Bożego w dalszej pracy duszpasterskiej.

7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

8. Z racji trwających ograniczeń ilości uczestników Liturgii w świątyniach, również w następną niedzielę 29 listopada będą dodatkowe Msze Święte o g. 1000 (dolny k-ł) i o g. 1400 (główna świątynia); prosimy też o zachowywanie wymaganych środków bezpieczeństwa. Do komunii św. „na rękę” podchodzimy po lewej stronie, ustawiamy się już w czasie śpiewu: „Baranku Boży”.

9. Bóg zapłać Dobroczyńcom…


=========================================================================================================================================


Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! Stajemy przed Tobą, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

W naszych sercach– Króluj nam Chryste!

W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.