Aktualności

Ogłoszenia Duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

| dodał:

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

1.Dzisiaj za pobożne odmówienie aktu poświecenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami; również dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 15.00 w dolnym kościele odbędzie się sztuka o Sł. Bożej Rozalii Celakównie pt.: „Idę śladami Króla królów i Pana Panów”.

2.W następną niedzielę rozpoczniemy Adwent, modlitewne oczekiwanie i przygotowanie do pamiątki narodzin Jezusa Chrystusa. Jest to również początek nowego roku duszpasterskiego. Jego hasło: „Nowe życie w Chrystusie” zwraca szczególną uwagę na sakrament chrztu Polski i każdego z nas. Tradycyjnie, codziennie o godz. 6.15 (zamiast godz. 6.30) odprawiana będzie Msza Święta „RORATNIA”; Roraty dla dzieci będą we środy o godz. 18.00, natomiast dla młodzieży w piątki o godz. 19.30. Zarówno dzieci, jak też młodzież i dorosłych zachęcamy do przynoszenia lampionów na Msze Święte RORATNIE.

3. do nabycia poświęcone opłatki na stół wigilijny oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom CARITAS (pod chórem); można je również nabywać w sklepiku i w kancelarii.

4.Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Białostockiej zaprasza na Rekolekcje Adwentowe, które odbędą się w dniach 28.11–30.11.2015 o godz. 18.00 w parafii bł. Bolesławy Lament w Białymstoku.

5.Chrześcijańskie Centrum Ewangelizacji zaprasza na cykl czterech spotkań
adwentowych pt. „60 minut z Prorokiem”. Prorocy o których będzie mowa
to: Izajasz, Natan, Zachariasz i Malachiasz. Pierwsze spotkanie odbędzie
się w niedzielę 29 listopada br., o godz. 19:15 w parafii pw. św.
Rodziny w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 2a.

6.Na zebraniach Rady Parafialnej omawiany był wniosek dotyczący zmian w porządku Mszy Świętych w niedziele i uroczystości obowiązujące w godzinach południowych (…). Ustalono, że od 1 stycznia 2016 roku dotychczasowa Msza Święta o godz. 11.00 będzie o godz. 10.30; natomiast dotychczasowa Msza Święta dla dzieci o godz. 12.00 (w dolnym kościele) będzie o godz. 11.45. Inne Msze Święte pozostają bez zmian. Ponadto omawiane były sprawy związane z przygotowaniem do obchodów Roku Miłosierdzia i modernizacji nagłośnienia. Radni też proponowali, aby po każdej Mszy Świętej odmawiana była modlitwa (prywatny egzorcyzm) do Św. Michała Archanioła oraz by na wyświetlaczach tekstów umieszczano niektóre teksty mszalne (Gloria, Credo…).

7.Bóg zapłać dobroczyńcom za pomoc i troskę o świątynię.